5816 Sotilasalan koulutus, alin korkea-aste

Pääluokat - Koulutusluokitus 2011
 
8 Palvelualojen koulutus
58 Alin korkea-aste
581 Palvelualojen koulutus, alin korkea-aste
5816Sotilasalan koulutus, alin korkea-aste
581601Luutnanttikurssi
581602Opistoupseerin tutkinto
581603Opistoupseerin jatkotutkinto
581604Reserviupseerin jatkotutkinto (upseerin perusopinnot 2001-)
581699Muu tai tuntematon sotilasalan koulutus, alin korkea-aste