3814 Grundexamen inom transport och sjöfart

Huvudgrupper - Koulutus
 
8 Utbildning inom servicebranscher
38 Mellannivå
381 Grundutbildning inom servicebranscher på mellannivå
3814Grundexamen inom transport och sjöfart
381401Transportbranschen, grundexamen
381402Grundexamen inom sjöfart
381403Skeppare-undermaskinmästare (grundexamen)
381404Flygledare
381405Yrkesflygare
381406Vaktstyrman
381407Vaktmaskinmästare
381408Logistik, grundexamen
381409Reparatör, grundexamen
381410Flygledare, grundexamen
381451Stuvare
381452Däckmanskap
381453Maskinmanskap
381454Lastbilschaufför
381455Fartygsmaskinist
381456Skeppare
381457Busschaufför
381458Mekaniker, transportteknik; yrkeschaufför
381459Sjöman
381460Båtsman
381461Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
381499Annan eller okänd grundexamen inom transport och sjöfart