6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto

Pääluokat - Koulutus
 
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
67 Alempi korkeakouluaste
671 Terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
6711Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
671101Sairaanhoitaja (AMK)
671103Terveydenhoitaja (AMK)
671104Bioanalyytikko (AMK); laboratoriohoitaja (AMK)
671105Röntgenhoitaja (AMK)
671106Kätilö (AMK)
671107Suuhygienisti (AMK); hammashuoltaja (AMK)
671108Hammasteknikko (AMK)
671111Optometristi (AMK); optikko (AMK)
671112Fysioterapeutti (AMK)
671113Jalkaterapeutti (AMK)
671114Toimintaterapeutti (AMK)
671115Apuvälineteknikko (AMK); apuneuvoteknikko (AMK)
671116Ensihoitaja (AMK)
671117Osteopaatti (AMK)
671118Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
671119Naprapaatti (AMK)
671199Muu tai tuntematon terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto