Paluu


Koulutus

 
0 Yleissivistävä koulutus Yleissivistävä koulutus
 
00 Esiaste Esiaste
001 Esiopetus
0011 Esiopetus
001101 Peruskoulun esiopetus
001102 Päiväkodin esiopetus
 
10 Alempi perusaste Alempi perusaste
101 Yleissivistävä koulutus, alempi perusaste
1011 Kansakoulu
101151 Kansakoulu
101152 Kansalaiskoulu
1019 Muu yleissivistävä koulutus, alempi perusaste
101999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, alempi perusaste
 
20 Ylempi perusaste Ylempi perusaste
201 Yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste
2011 Peruskoulu
201101 Peruskoulu
2012 Keskikoulu
201251 Keskikoulu
2019 Muu yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste
201999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste
 
30 Keskiaste Keskiaste
301 Ylioppilastutkinto
3011 Ylioppilastutkinto
301101 Ylioppilastutkinto
301102 IB-tutkinto (International Baccalaureate)
301103 Reifeprüfung-tutkinto
301104 EB-tutkinto (European Baccalaureate)
301199 Muu tai tuntematon ylioppilastutkinto
309 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste
3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste
309901 Gymnasieexamen (Åland)
309999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, keskiaste
 
90 Koulutusaste tuntematon Koulutusaste tuntematon
909 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
9099 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
909999 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
 
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
 
31 Keskiaste
311 Opettajankoulutus, keskiaste
3111 Opettajankoulutus, keskiaste
311101 Liikenneopettaja
311199 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, keskiaste
317 Opettajankoulutusalan erikoisammattitutkinto
3171 Opettajankoulutus, erikoisammattitutkinto
317101 Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto
 
51 Alin korkea-aste
511 Opettajankoulutus, alin korkea-aste
5112 Ammattikoulun ammatinopettaja
511251 Ammatinopettaja, majoitus- ja ravitsemisala
511252 Ammatinopettaja, ompelu- ja vaatetusala
511253 Ammatinopettaja, parturi- ja kampaaja-ala, kosmetologiala
511254 Ammatinopettaja, ravintotalousala
511299 Ammatinopettaja, muu tai tuntematon ala
5113 Kotiteollisuusopettaja
511351 Kotiteollisuusopettaja, kudonta
511352 Kotiteollisuusopettaja, metallityö, koneenkorjaus
511353 Kotiteollisuusopettaja, ompelu
511354 Kotiteollisuusopettaja, puutyö
511399 Kotiteollisuusopettaja, muu tai tuntematon ala
5114 Kotitalousopettaja
511451 Kotitalousopettaja
5115 Lastentarhanopettaja (-1985)
511501 Lastentarhanopettaja (-1985)
5116 Musiikinopettaja, alin korkea-aste
511601 Musiikkipedagogi
511602 Musiikinohjaaja
511603 Musiikkileikkikoulun opettaja
511604 Musiikkiopiston opettaja
511605 Musiikkioppilaitoksen opettaja
511606 Pop- ja jazzmusiikin opettaja
5119 Muu opettajankoulutus, alin korkea-aste
511903 Ratsastuksenopettaja
511904 Sairaanhoidonopettaja
511905 Tanssinopettaja
511999 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, alin korkea-aste
 
61 Alempi korkeakouluaste
611 Opettajankoulutusalan ammattikorkeakoulututkinto
6111 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus
611101 Musiikkipedagogi (AMK)
6112 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus
611201 Tanssinopettaja (AMK)
612 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi)
6121 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), opettajankoulutus
612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja
612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta)
612103 Kasvatust. kand. (alempi), erityisopettaja (ei opettajankelpoisuutta)
612104 Kasvatust. kand. (alempi), kotitalousopettaja (ei opettajankelpoisuutta)
612105 Kasvatust. kand. (alempi), käsityönopettaja (ei opettajankelpoisuutta)
612107 Kasvatust. kand. (alempi), peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja (ei opettajankelpoisuutta)
612108 Kasvatust. kand. (alempi), musiikinopettaja (ei opettajankelpoisuutta)
612199 Kasvatust. kand. (alempi), muu tai tuntematon opettajankoulutus
6122 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), kasvatustieteet
612201 Kasvatust. kand. (alempi), kasvatustiede
612202 Kasvatust. kand. (alempi), aikuiskasvatus
612203 Kasvatust. kand. (alempi), erityispedagogiikka
612204 Kasvatust. kand. (alempi), varhaiskasvatus
612205 Kasvatust. kand. (alempi), tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous
612299 Kasvatust. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
6129 Muu kasvatustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
612999 Muu tai tuntematon kasvatustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
613 Opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste
6131 Lastentarhanopettaja (1986-)
613101 Lastentarhanopettaja (1986-)
6132 Peruskoulun luokanopettaja
613201 Peruskoulun luokanopettaja
6133 Peruskoulun aineenopettaja
613352 Ruotsin kielen aineenopettaja
613353 Englannin kielen aineenopettaja
613354 Kotitalousopettaja (HY)
613355 Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja
613356 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opettaja
613357 Teknisen käsityön opettaja
613399 Muu tai tuntematon peruskoulunopettaja
6134 Erityisopettaja
613401 Erityislastentarhanopettaja
613402 Erityisopettaja
6135 Opinto-ohjaaja
613501 Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja
6136 Musiikinopettaja, alempi korkeakouluaste
613651 Musiikin teorian opettaja
613652 Musiikinopettaja
613653 Soitonopettaja ja yksinlaulun opettaja
613654 Ylempi musiikinopettajan tutkinto
613699 Muu tai tuntematon musiikinopettajan koulutus, alempi korkeakouluaste
6138 Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja
613811 Kansakoulunopettaja, kansalaiskoulunopettaja
6139 Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste
613951 Voimistelunopettaja
613952 Steinerpäiväkodin varhaiskasvattaja
613999 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste
 
71 Ylempi korkeakouluaste
711 Opettajankoulutusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7111 Musiikin ylempi ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus
711101 Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
7112 Teatteri- ja tanssialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus
711201 Tanssinopettaja (ylempi AMK)
712 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi)
7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus
712101 Kasvatust. maist., luokanopettaja
712102 Kasvatust. maist., erityisopettaja
712104 Kasvatust. maist., kotitalousopettaja
712105 Kasvatust. maist., käsityönopettaja
712108 Kasvatust. maist., peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja
712109 Kasvatust. maist., musiikinopettaja
712199 Kasvatust. maist., muu tai tuntematon opettajankoulutus
7122 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet
712201 Kasvatust. maist., kasvatustiede
712202 Kasvatust. maist., aikuiskasvatus
712203 Kasvatust. maist., erityispedagogiikka
712204 Kasvatust. maist., varhaiskasvatus
712205 Kasvatust. maist., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous
712299 Kasvatust. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
719 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste
7199 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste
719951 Kuvaamataidonopettaja
719952 Steinerkoulun luokanopettaja
719953 Steinerkoulun taideaineiden opettaja
719999 Muu tai tuntematon kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste
 
81 Tutkijakoulutusaste
812 Kasvatustieteen lisensiaatti
8121 Kasvatustieteen lisensiaatti
812101 Kasvatust. lis., kasvatustiede
812102 Kasvatust. lis., aikuiskasvatus
812103 Kasvatust. lis., erityispedagogiikka
812105 Kasvatust. lis., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous
812199 Kasvatust. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
812201 Fil. lis., kasvatustiede
815 Kasvatustieteellisen alan tohtori
8151 Kasvatustieteen tohtori
815101 Kasvatust. toht., kasvatustiede
815102 Kasvatust. toht., aikuiskasvatus
815103 Kasvatust. toht., erityispedagogiikka
815105 Kasvatust. toht., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous
815199 Kasvatust. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8152 Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen ala
815201 Fil. toht., kasvatustiede
819 Muu kasvatustieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
8199 Muu kasvatustieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
819999 Muu tai tuntematon kasvatustieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
 
91 Koulutusaste tuntematon
919 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon
9199 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon
919999 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon
 
2 Humanistinen ja taidealan koulutus Humanistinen ja taidealan koulutus
 
32 Keskiaste
321 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus, keskiaste
3211 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
321101 Artesaani, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
321151 Artesaani, graafinen ala; piirtäjä, käsi- ja taideteollisuus
321152 Artesaani, kiviseppä; kiviseppä, käsi- ja taideteollisuus
321153 Artesaani, kultasepänala
321154 Artesaani, kutoja; kutoja, käsi- ja taideteollisuus
321155 Artesaani, maalari; maalari, käsi- ja taideteollisuus
321156 Artesaani, metalliseppä; metalliseppä, käsi- ja taideteollisuus
321157 Artesaani, ompelija; ompelija, käsi- ja taideteollisuus
321158 Artesaani, puuseppä; puuseppä, käsi- ja taideteollisuus
321159 Artesaani, rakentaja; rakentaja, käsi- ja taideteollisuus
321160 Artesaani, saamenkäsityöntekijä; saamenkäsityöntekijä
321161 Artesaani, savenvalaja; savenvalaja, käsi- ja taideteollisuus
321199 Artesaani, muu tai tuntematon ala
3212 Musiikin peruskoulutus
321201 Pianonvirittäjä
321202 Kirkkomuusikko
321203 Tanssimuusikko
321204 Musiikkialan perustutkinto; musiikin perustutkinto
321251 Ortodoksisen kirkon kanttori
321252 Sotilassoittaja
321299 Muu tai tuntematon musiikin peruskoulutus
3213 Kuvataiteen peruskoulutus
321301 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
321351 Kuvaamataiteilija
321399 Muu tai tuntematon kuvataiteen peruskoulutus
3215 Teatteri- ja tanssialan peruskoulutus
321501 Tanssialan perustutkinto; tanssija
321599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan peruskoulutus
3216 Viestintäalan peruskoulutus
321601 Viestintäalan perustutkinto
321602 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
321699 Muu tai tuntematon viestintäalan peruskoulutus
3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
321901 Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto
321902 Sirkusalan perustutkinto
321951 Graafisen suunnittelun ammattikoulutus
321952 Koristeveistäjä
321953 Mainospiirtäjä
321954 Pukusuunnittelun ammattikoulutus
321955 Valokuvausalan ammattikoulutus
321956 Käyttötekniikan peruskurssi
321957 Tarkkailijakurssi
321958 Television kuvaussihteeri
321999 Muu tai tuntematon taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
324 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto
3241 Käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto
324101 Aseseppäkisällin ammattitutkinto
324102 Hopeasepän ammattitutkinto
324103 Kaivertajan ammattitutkinto
324104 Keramiikkakisällin ammattitutkinto
324105 Kiviseppäkisällin ammattitutkinto
324106 Koristeveistäjän ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324107 Kultaajakisällin ammattitutkinto
324108 Kultasepän ammattitutkinto
324109 Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
324110 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
324111 Maalarin ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324112 Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto
324113 Neulekisällin ammattitutkinto
324114 Puusepän ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324115 Restaurointikisällin ammattitutkinto
324116 Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
324117 Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
324118 Savenvalajakisällin ammattitutkinto
324119 Seppäkisällin ammattitutkinto
324120 Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
324121 Studiokutojan ammattitutkinto
324122 Studio-ompelijan ammattitutkinto
324123 Veneenrakentajan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324124 Värjärikisällin ammattitutkinto
324125 Puusepänalan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324126 Tekstiilialan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324127 Vaatetusalan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324128 Käsityöntekijän ammattitutkinto
324129 Sisustusalan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324199 Muu tai tuntematon käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto
3242 Musiikin ammattitutkinto
324201 Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto
3243 Kuvataiteen ammattitutkinto
324301 Valokuvaajan ammattitutkinto
324399 Muu tai tuntematon kuvataiteen ammattitutkinto
3245 Teatteri- ja tanssialan ammattitutkinto
324501 Näyttämöassistentin ammattitutkinto
324502 Teatterialan ammattitutkinto
324599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan ammattitutkinto
3246 Viestintäalan ammattitutkinto
324601 Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto; media-assistentin ammattitutkinto
324699 Muu tai tuntematon viestintäalan ammattitutkinto
327 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden erikoisammattitutkinto
3271 Käsi- ja taideteollisuuden erikoisammattitutkinto
327101 Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
327102 Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto
327103 Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto
327104 Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto
327105 Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto
327106 Koristeveistäjämestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327107 Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
327108 Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto
327109 Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
327110 Maalarimestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327111 Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
327112 Neulemestarin erikoisammattitutkinto
327113 Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327114 Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
327115 Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto
327116 Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
327117 Savenvalajamestarin erikoisammattitutkinto
327118 Seppämestarin erikoisammattitutkinto
327119 Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
327120 Studiokutojan erikoisammattitutkinto
327121 Studio-ompelijan erikoisammattitutkinto
327122 Venemestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327123 Värjärimestarin erikoisammattitutkinto
327124 Puusepänalan erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327125 Tekstiilialan erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327126 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327127 Sisustusalan erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327128 Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
327199 Muu tai tuntematon käsi- ja taideteollisuuden erikoisammattitutkinto
3273 Kuvataiteen erikoisammattitutkinto
327301 Valokuvaajan erikoisammattitutkinto
327302 Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto
327399 Muu tai tuntematon kuvataiteen erikoisammattitutkinto
3275 Teatteri- ja tanssialan erikoisammattitutkinto
327501 Maskeeraajan erikoisammattitutkinto
327502 Teatteritekniikan erikoisammattitutkinto
327503 Teatterialan erikoisammattitutkinto
327599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan erikoisammattitutkinto
3276 Viestintäalan erikoisammattitutkinto
327601 Media-alan erikoisammattitutkinto
327699 Muu tai tuntematon viestintäalan erikoisammattitutkinto
329 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste
3299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste
329999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste
 
52 Alin korkea-aste
521 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden koulutus, alin korkea-aste
5211 Artenomi
521101 Artenomi
521151 Artenomi, graafinen ala; graafinen suunnittelija
521152 Artenomi, kalustesuunnittelu; kalustesuunnittelija
521153 Artenomi, keramiikka-ala; keramiikkataide
521154 Artenomi, konservaattori; konservaattori
521155 Artenomi, kudonta-ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala
521156 Artenomi, kultasepänala; kultaseppä
521157 Artenomi, metalliala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala
521158 Artenomi, ompelu- ja neuleala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, ompelu- ja neuleala
521159 Artenomi, puuala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, puutyöala
521160 Artenomi, sisustussuunnittelu; sisustussuunnittelija
521161 Artenomi, tekstiiliala; tekstiilitaide
521162 Artenomi, teollinen pukusuunnittelu; teollinen pukusuunnittelija
521163 Artenomi, vaatetusala
521164 Artenomi, valokuvaus; valokuvaaja
521165 Artenomi, videokuvaus; videokuvaaja
521199 Artenomi, muu tai tuntematon ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, muu tai tuntematon ala
5212 Musiikin koulutus, alin korkea-aste
521201 Muusikko
521251 Kanttori-urkuri
521252 Orkesterimuusikko
521253 Pop- ja jazzmuusikko
521254 Soittoryhmän johtaja
521299 Muu tai tuntematon musiikin koulutus, alin korkea-aste
5213 Kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste
521301 Kuvataiteen tutkinto (opisto)
521351 Taidemaalari
521352 Kuvanveistäjä
521353 Taidegraafikko
521399 Muu tai tuntematon kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste
5215 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alin korkea-aste
521554 Tanssitaiteilija
521555 Teatteri-ilmaisun ohjaaja
521599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan koulutus, alin korkea-aste
5216 Medianomi
521601 Medianomi, ei erityisalaa
521651 Medianomi, kuvailmaisu
521652 Medianomi, tuotanto
521653 Medianomi, valoilmaisu
521654 Medianomi, ääni-ilmaisu
529 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste
5299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste
529901 Viittomakielen tulkki
529999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste
 
62 Alempi korkeakouluaste
621 Humanistinen, taide- ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
6211 Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkinto
621101 Artenomi (AMK)
621102 Muotoilija (AMK)
621103 Konservaattori (AMK)
621104 Vestonomi (AMK)
621199 Muu tai tuntematon käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto
6212 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto
621201 Muusikko (AMK)
621299 Muu tai tuntematon musiikin ammattikorkeakoulututkinto
6213 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto
621301 Kuvataiteilija (AMK)
621399 Muu tai tuntematon kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto
6215 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto
621501 Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
621599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto
6216 Medianomin ammattikorkeakoulututkinto
621601 Medianomi (AMK)
6217 Humanistisen alan ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
621701 Viittomakielentulkki (AMK)
621702 Kulttuurituottaja (AMK)
621703 Yhteisöpedagogi (AMK)
621704 Tulkki (AMK)
621799 Muu tai tuntematon humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto
6219 Muu humanistinen, taide- ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
621999 Muu tai tuntematon taidealan tai käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto
622 Taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
6221 Taiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
622101 Taiteen kandidaatti (alempi)
622199 Muu tai tuntematon taiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
6222 Musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste
622201 Musiikin kandidaatti (alempi)
622251 Kanttori-urkurin ylempi tutkinto
622252 Musiikin päästötutkinto (Sibelius-Akatemia)
622253 Oopperalaulajan tutkinto
622299 Muu tai tuntematon musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste
6223 Kuvataiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
622301 Kuvataiteen kandidaatti, kuvataiteen tutkinto (Kuvataideakatemia)
622399 Muu tai tuntematon kuvataiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
6225 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste
622501 Teatteritaiteen kandidaatti (alempi)
622502 Tanssitaiteen kandidaatti (alempi)
622551 Dramaturgi
622552 Teatteriohjaaja
622553 Teatteritutkinto
622554 Ammattinäyttelijä
622555 Teatterilavastaja
622599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste
6229 Muu taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
622951 Taideteollisuusopiston tutkinto
622999 Muu tai tuntematon taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
623 Humanististen tieteiden kandidaatti
6231 Humanististen tieteiden kandidaatti, kielitieteet
623101 Hum. kand., suomen kieli
623102 Hum. kand., ruotsin kieli
623103 Hum. kand., englannin kieli
623104 Hum. kand., saksan kieli
623105 Hum. kand., ranskan kieli
623106 Hum. kand., venäjän kieli
623107 Hum. kand., espanjan kieli
623108 Hum. kand., italian kieli
623109 Hum. kand., saamen kieli
623110 Hum. kand., itämerensuomalaiset kielet
623111 Hum. kand., unkarin kieli
623112 Hum. kand., balttilaiset kielet
623113 Hum. kand., klassilliset kielet
623114 Hum. kand., slaavilaiset kielet
623115 Hum. kand., viittomakieli
623199 Hum, kand., muu tai tuntematon kieli
6232 Humanististen tieteiden kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus
623201 Hum. kand., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus
623202 Hum. kand., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus
623203 Hum. kand., englannnin kielen kääntäminen ja tulkkaus
623204 Hum. kand., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
623205 Hum. kand., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus
623206 Hum. kand., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus
623207 Hum. kand., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
623208 Hum. kand., italian kielen kääntäminen ja tulkkaus
623299 Hum. kand., muu tai tuntematon kielen kääntäminen ja tulkkaus
6233 Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologia
623301 Hum. kand., historia
623302 Hum. kand., arkeologia
6234 Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
623401 Hum. kand., kirjallisuuden tutkimus
623402 Hum. kand., kulttuurien tutkimus
623403 Hum. kand., kielentutkimus
623404 Hum. kand., puhetieteet
6235 Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimus
623501 Hum. kand., taidehistoria ja taidekasvatus
623502 Hum. kand., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
623503 Hum. kand., teatteritiede
623599 Hum. kand., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala
6236 Humanististen tieteiden kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
623601 Hum. kand., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
6237 Humanististen tieteiden kandidaatti, filosofia
623701 Hum. kand., filosofia (humanistinen ala)
6239 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu ala
623999 Hum. kand., muu tai tuntematon ala
624 Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
6241 Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
624101 Teologian kandidaatti (alempi)
624199 Muu tai tuntematon teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
628 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)
6281 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)
628151 Diplomikielenkääntäjä, ruotsi
628152 Diplomikielenkääntäjä, englanti
628153 Diplomikielenkääntäjä, saksa
628154 Diplomikielenkääntäjä, ranska
628155 Diplomikielenkääntäjä, venäjä
628199 Diplomikielenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli
629 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
6299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
629999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
 
72 Ylempi korkeakouluaste
721 Humanistinen, taide- ja kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7211 Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ylempi ammattikorkeakoulututkinto
721101 Artenomi (ylempi AMK)
721102 Muotoilija (ylempi AMK)
721103 Konservaattori (ylempi AMK)
721104 Vestonomi (ylempi AMK)
721199 Muu tai tuntematon käsi- ja taideteollisuuden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7212 Musiikin ylempi ammattikorkeakoulututkinto
721201 Muusikko (ylempi AMK)
721299 Muu tai tuntematon musiikin ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7213 Kuvataiteen ylempi ammattikorkeakoulututkinto
721301 Kuvataiteilija (ylempi AMK)
721399 Muu tai tuntematon kuvataiteen ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7215 Teatteri- ja tanssialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
721501 Teatteri-ilmaisun ohjaaja (ylempi AMK)
721599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7216 Medianomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto
721601 Medianomi (ylempi AMK)
7217 Humanistisen alan ja kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
721701 Viittomakielentulkki (ylempi AMK)
721702 Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
721703 Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
721704 Tulkki (ylempi AMK)
721799 Muu tai tuntematon humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7219 Muu humanistinen, taide- ja kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
721999 Muu tai tuntematon taidealan tai käsi- ja taideteollisuuden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
722 Taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7221 Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi)
722101 Taiteen maisteri
7229 Muu taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
722951 Elokuva- ja televisiotyö (soveltavan taiteen koulutus)
722952 Graafinen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
722953 Keraaminen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
722954 Lavastus (soveltavan taiteen koulutus)
722955 Sisustus- ja huonekalusuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
722956 Tekninen design (soveltavan taiteen koulutus)
722957 Tekstiilisuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
722958 Vaatetussuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
722959 Valokuvaus (soveltavan taiteen koulutus)
722999 Muu tai tuntematon taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
723 Musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste
7231 Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi)
723111 Musiikin maisteri
7239 Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste
723951 Musiikin diplomitutkinto
723952 Sotilaskapellimestari
723999 Muu tai tuntematon musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste
724 Kuvataiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7241 Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatemian loppututkinto
724101 Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatemian loppututkinto
7249 Muu kuvataiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
724999 Muu tai tuntematon kuvataiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
725 Teatteri- ja tanssialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7251 Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi)
725111 Teatteritaiteen maisteri
7252 Tanssitaiteen maisteri, tanssitaiteen kandidaatti (ylempi)
725201 Tanssitaiteen maisteri
7259 Muu teatteri- ja tanssialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
725999 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
726 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, humanistinen ala
7261 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet
726101 Fil. maist., suomen kieli
726102 Fil. maist., ruotsin kieli
726103 Fil. maist., englannin kieli
726104 Fil. maist., saksan kieli
726105 Fil. maist., ranskan kieli
726106 Fil. maist., venäjän kieli
726107 Fil. maist., espanjan kieli
726108 Fil. maist., italian kieli
726109 Fil. maist., saamen kieli
726110 Fil. maist., itämerensuomalaiset kielet
726111 Fil. maist., unkarin kieli
726112 Fil. maist., balttilaiset kielet
726113 Fil. maist., klassilliset kielet
726114 Fil. maist., slaavilaiset kielet
726115 Fil. maist., viittomakieli
726199 Fil. maist., muu tai tuntematon kieli
7262 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus
726201 Fil. maist., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus
726202 Fil. maist., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus
726203 Fil. maist., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus
726204 Fil. maist., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
726205 Fil. maist., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus
726206 Fil. maist., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus
726207 Fil. maist., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
726208 Fil. maist., italian kielen kääntäminen ja tulkkaus
726299 Fil. maist., muu tai tuntematon kielen kääntäminen ja tulkkaus
7263 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia
726301 Fil. maist., historia
726302 Fil. maist., arkeologia
7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
726401 Fil. maist., kirjallisuuden tutkimus
726402 Fil. maist., kulttuurien tutkimus
726403 Fil. maist., kielentutkimus
726404 Fil. maist., puhetieteet
7265 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimus
726501 Fil. maist., taidehistoria ja taidekasvatus
726502 Fil. maist., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
726503 Fil. maist., teatteritiede
726599 Fil. maist., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala
7266 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
726601 Fil. maist., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
7267 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala)
726701 Fil. maist., filosofia (humanistinen ala)
7269 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu humanistinen ala
726999 Fil. maist., muu tai tuntematon humanistinen ala
727 Teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste
7271 Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)
727101 Teologian maisteri
7279 Muu teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste
727999 Muu tai tuntematon teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste
729 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, ylempi korkeakouluaste
729999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, ylempi korkeakouluaste
 
82 Tutkijakoulutusaste
822 Taidealan lisensiaatti
8221 Taiteen lisensiaatti
822101 Taiteen lisensiaatti
8222 Musiikin lisensiaatti
822211 Musiikin lisensiaatti
8224 Teatteritaiteen lisensiaatti
822401 Teatteritaiteen lisensiaatti
8225 Tanssitaiteen lisensiaatti
822501 Tanssitaiteen lisensiaatti
8229 Muu taidealan lisensiaattikoulutus
822999 Muu tai tuntematon taidealan lisensiaattikoulutus
823 Filosofian lisensiaatti, humanistinen ala
8231 Filosofian lisensiaatti, kielitieteet
823101 Fil. lis., suomen kieli
823102 Fil. lis., ruotsin kieli
823103 Fil. lis., englannin kieli
823104 Fil. lis., saksan kieli
823105 Fil. lis., ranskan kieli
823106 Fil. lis., venäjän kieli
823107 Fil. lis., espanjan kieli
823108 Fil. lis., italian kieli
823109 Fil. lis., saamen kieli
823110 Fil. lis., itämerensuomalaiset kielet
823111 Fil. lis., unkarin kieli
823112 Fil. lis., balttilaiset kielet
823113 Fil. lis., klassilliset kielet
823114 Fil. lis., slaavilaiset kielet
823115 Fil. lis., viittomakieli
823199 Fil. lis., muu tai tuntematon kieli
8232 Filosofian lisensiaatti, kääntäminen ja tulkkaus
823201 Fil. lis., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus
823202 Fil. lis., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus
823203 Fil. lis., englannnin kielen kääntäminen ja tulkkaus
823204 Fil. lis., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
823205 Fil. lis., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus
823206 Fil. lis., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus
823207 Fil. lis., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
823208 Fil. lis., italian kielen kääntäminen ja tulkkaus
823299 Fil. lis., muu tai tuntematon kielen kääntäminen ja tulkkaus
8233 Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologia
823301 Fil. lis., historia
823302 Fil. lis., arkeologia
8234 Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
823401 Fil. lis., kirjallisuuden tutkimus
823402 Fil. lis., kulttuurien tutkimus
823403 Fil. lis., kielentutkimus
823404 Fil. lis., puhetieteet
8235 Filosofian lisensiaatti, taiteiden tutkimus
823501 Fil. lis., taidehistoria ja taidekasvatus
823502 Fil. lis., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
823503 Fil. lis., teatteritiede
823599 Fil. lis., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala
8236 Filosofian lisensiaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
823601 Fil. lis., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
8237 Filosofian lisensiaatti, filosofia (humanistinen ala)
823701 Fil. lis., filosofia (humanistinen ala)
8239 Filosofian lisensiaatti, muu humanistinen ala
823999 Fil. lis., muu tai tuntematon humanistinen ala
824 Teologian lisensiaatti
8241 Teologian lisensiaatti
824101 Teologian lisensiaatti
825 Taidealan tohtori
8251 Taiteen tohtori
825101 Taiteen tohtori
8252 Musiikin tohtori
825211 Musiikin tohtori
8253 Kuvataiteen tohtori
825301 Kuvataiteen tohtori
8254 Teatteritaiteen tohtori
825401 Teatteritaiteen tohtori
8255 Tanssitaiteen tohtori
825501 Tanssitaiteen tohtori
8259 Muu taidealan tohtorikoulutus
825901 Fil. toht., taideteollisuus
825999 Muu tai tuntematon taidealan tohtorikoulutus
826 Filosofian tohtori, humanistinen ala
8261 Filosofian tohtori, kielitieteet
826101 Fil. toht., suomen kieli
826102 Fil. toht., ruotsin kieli
826103 Fil. toht., englannin kieli
826104 Fil. toht., saksan kieli
826105 Fil. toht., ranskan kieli
826106 Fil. toht., venäjän kieli
826107 Fil. toht., espanjan kieli
826108 Fil. toht., italian kieli
826109 Fil. toht., saamen kieli
826110 Fil. toht., itämerensuomalaiset kielet
826111 Fil. toht., unkarin kieli
826112 Fil. toht., balttilaiset kielet
826113 Fil. toht., klassilliset kielet
826114 Fil. toht., slaavilaiset kielet
826115 Fil. toht., viittomakieli
826199 Fil. toht., muu tai tuntematon kieli
8262 Filosofian tohtori, kääntäminen ja tulkkaus
826201 Fil. toht., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus
826202 Fil. toht., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus
826203 Fil. toht., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus
826204 Fil. toht., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
826205 Fil. toht., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus
826206 Fil. toht., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus
826207 Fil. toht., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
826208 Fil. toht., italian kielen kääntäminen ja tulkkaus
826299 Fil. toht., muu tai tuntematon kielen kääntäminen ja tulkkaus
8263 Filosofian tohtori, historia ja arkeologia
826301 Fil. toht., historia
826302 Fil. toht., arkeologia
8264 Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
826401 Fil. toht., kirjallisuuden tutkimus
826402 Fil. toht., kulttuurien tutkimus
826403 Fil. toht., kielentutkimus
826404 Fil. toht., puhetieteet
8265 Filosofian tohtori, taiteiden tutkimus
826501 Fil. toht., taidehistoria ja taidekasvatus
826502 Fil. toht., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
826503 Fil. toht., teatteritiede
826599 Fil. toht., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala
8266 Filosofian tohtori, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
826601 Fil. toht., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
8267 Filosofian tohtori, filosofia (humanistinen ala)
826701 Fil. toht., filosofia (humanistinen ala)
8269 Filosofian tohtori, muu humanistinen ala
826901 Fil. toht., teologia
826999 Fil. toht., muu tai tuntematon humanistinen ala
827 Teologian tohtori
8271 Teologian tohtori
827101 Teologian tohtori
829 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, tutkijakoulutusaste
8299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, tutkijakoulutusaste
829999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, tutkijakoulutusaste
 
92 Koulutusaste tuntematon
929 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon
9299 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon
929999 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon
 
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus
 
33 Keskiaste
331 Kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
3311 Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)
331101 Merkonomi, liiketalouden perustutkinto
331102 Merkantti, kaupan ja hallinnon perustutkinto
331151 Merkantti, ei erityisalaa
331152 Merkantti, laskentalinja
331153 Merkantti, myyntilinja
331157 Merkantti, toimistotekninen linja
331161 Merkantti, varastotalouden linja
331162 Merkantti, yleinen linja
331199 Merkantti, muu tai tuntematon linja
3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
331901 Varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto
331951 Myyjä
331952 Somistaja
331953 Varastonhoitaja
331954 Vakuutusalan perustutkinto
331955 Sosiaaliturvan perustutkinto
331956 Terveydenhuollon sihteeri
331999 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
334 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto
3341 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto
334101 Automyyjän ammattitutkinto
334102 Ulkomaankaupan ammattitutkinto; huolinta-alan ammattitutkinto
334103 Isännöinnin ammattitutkinto; isännöitsijän ammattitutkinto
334104 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto; mainosalan ammattitutkinto
334105 Myynnin ammattitutkinto; myyjän ammattitutkinto
334106 Sihteerin ammattitutkinto
334107 Somistajan ammattitutkinto
334108 Varaosamyyjän ammattitutkinto
334109 Varastoalan ammattitutkinto
334111 Virastomestarin ammattitutkinto
334112 Yrittäjän ammattitutkinto
334113 Tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkinto
334114 Taloushallinnon ammattitutkinto
334115 Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto
334116 Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto
334117 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
334118 Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto
334119 Tullialan ammattitutkinto
334199 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon ammattitutkinto
337 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto
3371 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto
337101 Johtamisen erikoisammattitutkinto
337102 Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
337103 Laivameklarin erikoisammattitutkinto
337104 Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
337106 Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
337107 Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto; yrittäjän erikoisammattitutkinto
337108 Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto
337109 Taloushallinnon erikoisammattitutkinto
337110 Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
337111 Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto
337112 Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto
337199 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto
339 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
339901 Muu tai tuntematon kaupallinen koulutus, keskiaste
339902 Muu tai tuntematon toimistoalan koulutus, keskiaste
339999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
 
53 Alin korkea-aste
531 Kaupan ja hallinnon koulutus, alin korkea-aste
5311 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto
531101 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto
531151 Merkonomi (opisto), talous ja hallinto
531154 Merkonomi (opisto), sihteerityö ja kielet
531157 Merkonomi (opisto), tietojenkäsittely
531158 Merkonomi (opisto), liiketalous ja markkinointi
531159 Merkonomi (opisto), kirjasto- ja informaatiopalvelut
531160 Merkonomi (opisto), matkailu
531163 Merkonomi (opisto), ei erityisalaa
531199 Merkonomi (opisto), muu tai tuntematon ala
5314 Sihteerikoulutus, alin korkea-aste
531401 Liikealan ja julkishallinnon sihteeri
531402 HSO-sihteeri
531499 Muu tai tuntematon sihteerikoulutus, alin korkea-aste
539 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste
5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste
539901 Toimittaja (Sanoma Oy)
539951 Markkinointikoulu
539952 Vientimarkkinoija
539999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste
 
63 Alempi korkeakouluaste
631 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
6311 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
631101 Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi
631104 Tradenomi, sihteerityö ja kielet
631107 Tradenomi, tietojenkäsittely
631109 Tradenomi, kirjasto- ja informaatiopalvelut
631110 Tradenomi, matkailu
631199 Tradenomi, muu tai tuntematon ala
632 Kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6321 Kauppatieteiden kandidaatti (alempi)
632101 Kauppat. kand. (alempi), liiketaloustieteet
632105 Kauppat. kand. (alempi), yhteiskuntatieteet
632114 Kauppat. kand. (alempi), tilastotiede
632115 Kauppat. kand. (alempi), tietojärjestelmätiede
632199 Kauppat. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
6322 Ekonomi (alempi)
632201 Ekonomi (alempi), liiketaloustieteet
632205 Ekonomi (alempi), yhteiskuntatieteet
632214 Ekonomi (alempi), tilastotiede
632215 Ekonomi (alempi), tietojärjestelmätiede
632299 Ekonomi (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
6324 Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtaja
632451 Akateeminen sihteeri
632452 Kirjeenvaihtaja
6329 Muu kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
632999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
633 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6331 Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)
633101 Valtiot. kand. (alempi), politiikkatieteet
633102 Valtiot. kand. (alempi), taloustieteet
633103 Valtiot. kand. (alempi), sosiaalitieteet
633105 Valtiot. kand. (alempi), psykologia
633106 Valtiot. kand. (alempi), viestintätieteet
633107 Valtiot. kand. (alempi), filosofia
633108 Valtiot. kand. (alempi), tilastotiede
633199 Valtiot. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
6332 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi)
633201 Yhteiskuntat. kand. (alempi), politiikkatieteet
633202 Yhteiskuntat. kand. (alempi), taloustieteet
633203 Yhteiskuntat. kand. (alempi), sosiaalitieteet
633205 Yhteiskuntat. kand. (alempi), psykologia
633206 Yhteiskuntat. kand. (alempi), viestintätieteet
633207 Yhteiskuntat. kand. (alempi), filosofia
633208 Yhteiskuntat. kand. (alempi), tilastotiede
633209 Yhteiskuntat. kand. (alempi), matkailu
633210 Yhteiskuntat. kand. (alempi), alue- ja ympäristötieteet
633299 Yhteiskuntat. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
6333 Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)
633301 Hallintot. kand. (alempi), hallintotieteet
633310 Hallintot. kand. (alempi), alue- ja ympäristötieteet
633399 Hallintot. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
6334 Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
633401 Hum. kand., politiikkatieteet
633402 Hum. kand., taloustieteet
633403 Hum. kand., sosiaalitieteet
633404 Hum. kand., kasvatustieteet
633405 Hum. kand., psykologia
633407 Hum. kand., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
633408 Hum. kand., tilastotiede
633409 Hum. kand., tietojenkäsittelytiede
633499 Hum. kand., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
6335 Psykologian kandidaatti (alempi)
633501 Psykologian kandidaatti (alempi)
6336 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto
633651 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto
6339 Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
633999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
634 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6341 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
634101 Oikeusnotaari
634102 Varanotaari
634199 Muu tai tuntematon oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
639 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6391 Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus
639151 Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari
639152 Kirjastonhoitaja, sosionomi
639153 Kirjastotutkinto
639154 Kunnallistutkinto, socionomexamen, offentlig förvaltning
639155 Nuorisotyön tutkinto, sosionomi
639156 Sosiaalihuoltaja, socionomexamen, socialt arbete
639157 Sosiaalivakuutustutkinto, sosionomi, socialförsäkringsexamen
639158 Toimittajatutkinto, socionomexamen, journalistik
639159 Verovirkamiestutkinto, hallintonotaari
639160 Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi
639161 Yleinen vakuutustutkinto
639199 Muu tai tuntematon sosionomikoulutus tai yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus
6399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
639999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
 
73 Ylempi korkeakouluaste
731 Kaupan ja hallinnon ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7311 Kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
731101 Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma
731109 Tradenomi (ylempi AMK), kirjasto- ja informaatiopalvelut
731199 Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, muu tai tuntematon ala
7312 Tradenomi, liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
731201 Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi
731207 Tradenomi (ylempi AMK), tietojenkäsittely
731299 Tradenomi (ylempi AMK), muu tai tuntematon ala
732 Kauppatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7321 Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi)
732101 Kauppat. maist., liiketaloustieteet
732105 Kauppat. maist., yhteiskuntatieteet
732114 Kauppat. maist., tilastotiede
732115 Kauppat. maist., tietojärjestelmätiede
732199 Kauppat. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
7322 Ekonomi (ylempi)
732201 Ekonomi (ylempi), liiketaloustieteet
732205 Ekonomi (ylempi), yhteiskuntatieteet
732214 Ekonomi (ylempi), tilastotiede
732215 Ekonomi (ylempi), tietojärjestelmätiede
732299 Ekonomi (ylempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
7323 Taloustieteiden kandidaatti (ylempi)
732351 Taloust. kand. (ylempi), liiketaloustieteet
732355 Taloust. kand. (ylempi), yhteiskuntatieteet
732364 Taloust. kand. (ylempi), tilastotiede
732365 Taloust. kand. (ylempi), tietojärjestelmätiede
732399 Taloust. kand. (ylempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
7329 Muu kauppatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
732999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
733 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7331 Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi)
733101 Valtiot. maist., politiikkatieteet
733102 Valtiot. maist., taloustieteet
733103 Valtiot. maist., sosiaalitieteet
733105 Valtiot. maist., psykologia
733106 Valtiot. maist., viestintätieteet
733107 Valtiot. maist., filosofia
733108 Valtiot. maist., tilastotiede
733110 Valtiot. maist., alue- ja ympäristötieteet
733199 Valtiot. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)
733201 Yhteiskuntat. maist., politiikkatieteet
733202 Yhteiskuntat. maist., taloustieteet
733203 Yhteiskuntat. maist., sosiaalitieteet
733205 Yhteiskuntat. maist., psykologia
733206 Yhteiskuntat. maist., viestintätieteet
733207 Yhteiskuntat. maist., filosofia
733208 Yhteiskuntat. maist., tilastotiede
733209 Yhteiskuntat. maist., tietojenkäsittelytiede
733210 Yhteiskuntat. maist., alue- ja ympäristötieteet
733211 Yhteiskuntat. maist., matkailu
733299 Yhteiskuntat. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
7333 Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi)
733301 Hallintot. maist., hallintotieteet
733310 Hallintot. maist., alue- ja ympäristötieteet
733399 Hallintot. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
7334 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
733401 Fil. maist., politiikkatieteet
733402 Fil. maist., taloustieteet
733403 Fil. maist., sosiaalitieteet
733404 Fil. maist., kasvatustieteet
733405 Fil. maist., psykologia
733407 Fil. maist., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
733408 Fil. maist., tilastotiede (yhteiskuntatieteellinen ala)
733499 Fil. maist., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
7335 Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi)
733501 Psykologian maisteri
7336 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi)
733651 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi)
7339 Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
733999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
734 Oikeustieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7341 Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto
734101 Oikeustieteen maisteri, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto
734102 Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri
739 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
739999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
 
83 Tutkijakoulutusaste
832 Kauppatieteellinen koulutus, lisensiaatti
8321 Kauppatieteiden lisensiaatti
832101 Kauppat. lis., liiketaloustieteet
832105 Kauppat. lis., yhteiskuntatieteet
832114 Kauppat. lis., tilastotiede
832115 Kauppat. lis., tietojärjestelmätiede
832199 Kauppat. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8323 Taloustieteiden lisensiaatti
832351 Taloust. lis., liiketaloustieteet
832355 Taloust. lis., yhteiskuntatieteet
832364 Taloust. lis., tilastotiede
832365 Taloust. lis., tietojärjestelmätiede
832399 Taloust. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8329 Muu kauppatieteellinen lisensiaattikoulutus
832999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen lisensiaattikoulutus
833 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, lisensiaatti
8331 Valtiotieteiden lisensiaatti
833101 Valtiot. lis., politiikkatieteet
833102 Valtiot. lis., taloustieteet
833103 Valtiot. lis., sosiaalitieteet
833105 Valtiot. lis., psykologia
833106 Valtiot. lis., viestintätieteet
833107 Valtiot. lis., filosofia
833108 Valtiot. lis., tilastotiede
833110 Valtiot. lis., alue- ja ympäristötieteet
833199 Valtiot. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8332 Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
833201 Yhteiskuntat. lis., politiikkatieteet
833202 Yhteiskuntat. lis., taloustieteet
833203 Yhteiskuntat. lis., sosiaalitieteet
833205 Yhteiskuntat. lis., psykologia
833206 Yhteiskuntat. lis., viestintätieteet
833207 Yhteiskuntat. lis., filosofia
833208 Yhteiskuntat. lis., tilastotiede
833209 Yhteiskuntat. lis., tietojenkäsittelytiede
833210 Yhteiskuntat. lis., alue- ja ympäristötieteet
833211 Yhteiskuntat. lis., matkailu
833299 Yhteiskuntat. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8333 Hallintotieteiden lisensiaatti
833301 Hallintot. lis., hallintotieteet
833310 Hallintot. lis., alue- ja ympäristötieteet
833399 Hallintot. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8334 Filosofian lisensiaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
833401 Fil. lis., politiikkatieteet
833402 Fil. lis., taloustieteet
833403 Fil. lis., sosiaalitieteet
833404 Fil. lis., kasvatustieteet
833405 Fil. lis., psykologia
833407 Fil. lis., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
833408 Fil. lis., tilastotiede (yhteiskuntatieteellinen ala)
833499 Fil. lis., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
8335 Psykologian lisensiaatti
833501 Psykologian lisensiaatti
8339 Muu yhteiskuntatieteellinen lisensiaattikoulutus
833999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen lisensiaattikoulutus
834 Oikeustieteen lisensiaatti
8341 Oikeustieteen lisensiaatti
834101 Oikeustieteen lisensiaatti
835 Kauppatieteellinen koulutus, tohtori
8351 Kauppatieteiden tohtori
835101 Kauppat. toht., liiketaloustieteet
835105 Kauppat. toht., yhteiskuntatieteet
835114 Kauppat. toht., tilastotiede
835115 Kauppat. toht., tietojärjestelmätiede
835199 Kauppat. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8353 Taloustieteiden tohtori
835351 Taloust. toht., liiketaloustieteet
835355 Taloust. toht., yhteiskuntatieteet
835365 Taloust. toht., tietojärjestelmätiede
835399 Taloust. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8359 Muu kauppatieteellinen tohtorikoulutus
835999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen tohtorikoulutus
836 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, tohtori
8361 Valtiotieteiden tohtori
836101 Valtiot. toht., politiikkatieteet
836102 Valtiot. toht., taloustieteet
836103 Valtiot. toht., sosiaalitieteet
836105 Valtiot. toht., psykologia
836106 Valtiot. toht., viestintätieteet
836107 Valtiot. toht., filosofia
836108 Valtiot. toht., tilastotiede
836110 Valtiot. toht., alue- ja ympäristötieteet
836199 Valtiot. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori
836201 Yhteiskuntat. toht., politiikkatieteet
836202 Yhteiskuntat. toht., taloustieteet
836203 Yhteiskuntat. toht., sosiaalitieteet
836205 Yhteiskuntat. toht., psykologia
836206 Yhteiskuntat. toht., viestintätieteet
836207 Yhteiskuntat. toht., filosofia
836208 Yhteiskuntat. toht., tilastotiede
836209 Yhteiskuntat. toht., tietojenkäsittelytiede
836210 Yhteiskuntat. toht., alue- ja ympäristötieteet
836211 Yhteiskuntat. toht., matkailu
836299 Yhteiskuntat. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8363 Hallintotieteiden tohtori
836301 Hallintot. toht., hallintotieteet
836310 Hallintot. toht., alue- ja ympäristötieteet
836399 Hallintot. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8365 Psykologian tohtori
836501 Psykologian tohtori
8369 Muu yhteiskuntatieteellinen tohtorikoulutus
836999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen tohtorikoulutus
837 Oikeustieteen tohtori
8373 Oikeustieteen tohtori
837301 Oikeustieteen tohtori
839 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
8391 Filosofian tohtori, kauppatieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen ala
839101 Fil. toht., kauppatiede
839102 Fil. toht., yhteiskuntatiede
839103 Fil. toht., psykologia
839104 Fil. toht., oikeustiede
839199 Fil. toht., muu tai tuntematon kauppatieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen ala
8399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
839999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
 
93 Koulutusaste tuntematon
939 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
9399 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
939999 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
 
4 Luonnontieteellinen koulutus
 
34 Keskiaste
341 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
3411 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
341101 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (ent. Datanomi, tietojenkäsittelyn perustutkinto)
341151 Atk-kirjoittaja
341152 Ohjelmoija
341153 Operaattori
341199 Muu tai tuntematon tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
344 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto
3441 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto
344101 Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto; tietojenkäsittelyn ammattitutkinto
344102 Mikrotukihenkilön ammattitutkinto
347 Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
3471 Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
347101 Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto; tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
 
54 Alin korkea-aste
541 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste
5411 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste
541101 Datanomi (opisto)
541152 Tietojenkäsittelyn suunnittelija
541199 Muu tai tuntematon tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste
 
64 Alempi korkeakouluaste
642 Luonnontieteiden kandidaatti
6421 Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede
642101 Luonnont. kand., matematiikka
642102 Luonnont. kand., tilastotiede
6422 Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelytiede
642201 Luonnont. kand., tietojenkäsittelytiede
6423 Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteet
642301 Luonnont. kand., fysiikka
642302 Luonnont. kand., geofysiikka
642303 Luonnont. kand., meteorologia
642304 Luonnont. kand., tähtitiede
6424 Luonnontieteiden kandidaatti, kemia
642401 Luonnont. kand., kemia
6425 Luonnontieteiden kandidaatti, geologia
642501 Luonnont. kand., geologia
6426 Luonnontieteiden kandidaatti, maantiede
642601 Luonnont. kand., maantiede
6427 Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biotieteet, biokemia ja ympäristö- tiede
642701 Luonnont. kand., biologia
642702 Luonnont. kand., biotieteet, biokemia
642703 Luonnont. kand., ympäristötiede
6429 Luonnontieteiden kandidaatti, muu ala
642901 Luonnont. kand., filosofia
642999 Luonnont. kand., muu tai tuntematon ala
649 Muu luonnontieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6499 Muu luonnontieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
649999 Muu tai tuntematon luonnontieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
 
74 Ylempi korkeakouluaste
742 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, luonnontieteellinen ala
7421 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede
742101 Fil. maist., matematiikka
742102 Fil. maist., tilastotiede (luonnontieteellinen ala)
7422 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittelytiede
742201 Fil. maist., tietojenkäsittelytiede
7423 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet
742301 Fil. maist., fysiikka
742302 Fil. maist., geofysiikka
742303 Fil. maist., meteorologia
742304 Fil. maist., tähtitiede
7424 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia
742401 Fil. maist., kemia
7425 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia
742501 Fil. maist., geologia
7426 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede
742601 Fil. maist., maantiede
7427 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiede
742701 Fil. maist., biologia
742702 Fil. maist., biotieteet, biokemia
742703 Fil. maist., ympäristötiede
7429 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu luonnontieteellinen ala
742901 Fil. maist., filosofia (luonnontieteellinen ala)
742999 Fil. maist., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala
749 Muu luonnontieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7499 Muu luonnontieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
749999 Muu tai tuntematon luonnontieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
 
84 Tutkijakoulutusaste
842 Filosofian lisensiaatti, luonnontieteellinen ala
8421 Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede
842101 Fil. lis., matematiikka
842102 Fil. lis., tilastotiede (luonnontieteellinen ala)
8422 Filosofian lisensiaatti, tietojenkäsittelytiede
842201 Fil. lis., tietojenkäsittelytiede
8423 Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet
842301 Fil. lis., fysiikka
842302 Fil. lis., geofysiikka
842303 Fil. lis., meteorologia
842304 Fil. lis., tähtitiede
8424 Filosofian lisensiaatti, kemia
842401 Fil. lis., kemia
8425 Filosofian lisensiaatti, geologia
842501 Fil. lis., geologia
8426 Filosofian lisensiaatti, maantiede
842601 Fil. lis., maantiede
8427 Filosofian lisensiaatti, biologia, biotieteet, biokemia ja ympäristötiede
842701 Fil. lis., biologia
842702 Fil. lis., biotieteet, biokemia
842703 Fil. lis., ympäristötiede
8429 Filosofian lisensiaatti, muu luonnontieteellinen ala
842901 Fil. lis., filosofia (luonnontieteellinen ala)
842999 Fil. lis., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala
845 Filosofian tohtori, luonnontieteellinen ala
8451 Filosofian tohtori, matematiikka ja tilastotiede
845101 Fil. toht., matematiikka
845102 Fil. toht., tilastotiede
8452 Filosofian tohtori, tietojenkäsittelytiede
845201 Fil. toht., tietojenkäsittelytiede
8453 Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet
845301 Fil. toht., fysiikka
845302 Fil. toht., geofysiikka
845303 Fil. toht., meteorologia
845304 Fil. toht., tähtitiede
8454 Filosofian tohtori, kemia
845401 Fil. toht., kemia
8455 Filosofian tohtori, geologia
845501 Fil. toht., geologia
8456 Filosofian tohtori, maantiede
845601 Fil. toht., maantiede
8457 Filosofian tohtori, biologia, biotieteet, biokemia ja ympäristötiede
845701 Fil. toht., biologia
845702 Fil. toht., biotieteet, biokemia
845703 Fil. toht., ympäristötiede
8459 Filosofian tohtori, muu luonnontieteellinen ala
845901 Fil. toht., filosofia (luonnontieteellinen ala)
845999 Fil. toht., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala
849 Muu luonnontieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
8499 Muu luonnontieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
849999 Muu tai tuntematon luonnontieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
 
94 Koulutusaste tuntematon
949 Luonnontieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
9499 Luonnontieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
949999 Luonnontieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
 
5 Tekniikan koulutus
 
35 Keskiaste
351 Tekniikan peruskoulutus, keskiaste (kone-, LVI-, auto-, sähköala, tietotekniikka, kemianteollisuus, puu-, pintakäsittelyala)
3511 Kone- ja metallialan peruskoulutus
351101 Kone- ja metallialan perustutkinto
351102 Koneistuksen perustutkinto
351103 Koneenasennuksen perustutkinto
351104 Levy- ja hitsausalan perustutkinto
351105 Kelloseppä
351106 Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
351107 Kaivosalan perustutkinto
351151 Asentaja-koneistaja
351152 Hienomekaanikko
351153 Huoltoasentaja
351154 Kaivosmies
351156 Koneasentaja
351157 Koneenkorjaaja
351158 Koneenkäyttäjä, koneenhoitaja
351159 Koneistaja
351160 Konemestari
351161 Laitosasentaja
351162 Levyseppä-hitsaaja
351164 Mekaanikko, käyttötekniikka
351165 Mekaanikko, tuotantotekniikka
351166 Mekaanikko, työstötekniikka
351167 Mekaanikko, valumallin valmistustekniikka; valumallinvalmistaja
351168 Mekaanikko, valutekniikka; valaja
351169 Metallimies, metallurginen muokkaaja
351171 Ompelukonemekaanikko
351172 Seppä
351173 Tekstiilikoneasentaja
351174 Työkalunvalmistaja
351199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan peruskoulutus
3512 LVI-alan peruskoulutus
351201 LVI-alan perustutkinto
351202 Kiinteistöhoitoalan perustutkinto
351203 Talotekniikan perustutkinto
351204 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
351251 Ilmastointiasentaja, ilmastointialan levyseppä
351252 Kiinteistönhoitaja
351253 Putkiasentaja
351299 Muu tai tuntematon LVI-alan peruskoulutus
3513 Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus
351301 Autoalan perustutkinto
351302 Ajoneuvoasentaja (perustutkinto)
351303 Autokorinkorjaaja (perustutkinto)
351304 Automaalari (perustutkinto)
351305 Laivamekaanikko (perustutkinto)
351306 Lentokoneasentaja
351307 Lentokoneasennuksen perustutkinto
351351 Autonhuoltaja
351352 Dieselasentaja
351353 Laivakoneasentaja
351354 Laivaputkiasentaja
351355 Lentokonehuoltomekaanikko
351356 Maanrakennuskoneasentaja
351357 Mekaanikko, ajoneuvotekniikka; ajoneuvoasentaja
351358 Mekaanikko, autokorikorjaus; autopeltiseppä
351359 Mekaanikko, automaalaus; automaalari
351360 Mekaanikko, autotekniikka; autonasentaja
351361 Moottoriasentaja
351362 Työkoneasentaja
351363 Maatalouskoneasentaja
351364 Metsäkoneasentaja
351399 Muu tai tuntematon auto- ja kuljetusalan peruskoulutus
3514 Sähköalan peruskoulutus
351401 Sähköalan perustutkinto
351402 Sähkövoimatekniikan perustutkinto
351403 Automaatiotekniikan perustutkinto
351404 Laivasähköasentaja
351406 Lentokone-elektroniikka-asentaja
351407 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
351451 Autosähköasentaja
351452 Elektroniikka-asentaja
351453 Koje- ja kojeistoasentaja
351454 Lentokonesähköasentaja
351455 Mekaanikko, automaatiotekniikka; instrumenttiasentaja
351456 Mekaanikko, sähkövoimatekniikka
351457 Puhelinasentaja
351458 Radio- ja televisioasentaja
351459 Sähköasentaja
351460 Sähkökoneasentaja
351461 Sähkölaitosasentaja
351462 Tehoelektroniikka-asentaja
351463 Teollisuussähköasentaja
351499 Muu tai tuntematon sähköalan peruskoulutus
3515 Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus
351501 Tietotekniikan perustutkinto
351502 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
351551 Mekaanikko, tietotekniikka
351552 Radiosähköttäjä
351599 Muu tai tuntematon tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus
3516 Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus
351601 Kemianteollisuuden perustutkinto
351602 Paperiteollisuuden perustutkinto
351603 Laboratorioalan perustutkinto
351604 Kemiantekniikan perustutkinto
351605 Prosessiteollisuuden perustutkinto
351651 Kemian prosessinhoitaja
351652 Laborantti
351653 Laborantti, kemia
351654 Laborantti, lääketeollisuus
351655 Paperi- ja selluloosateollisuuden ammattikoulutus
351656 Paperiprosessinhoitaja
351699 Muu tai tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus
3517 Puualan peruskoulutus
351701 Puualan perustutkinto
351702 Terähuollon perustutkinto
351703 Veneenrakennuksen perustutkinto
351704 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto
351751 Levyteollisuuden prosessinhoitaja
351752 Mekaanikko, puutekniikka
351753 Mekaanisen puunjalostuksen ammattikoulutus
351754 Pinnankäsittelijä
351755 Puuseppä (puuala)
351756 Puuteollisuuden terä- ja laiteasentaja
351758 Sahausprosessinhoitaja
351759 Veneenrakentaja
351760 Verhoilija
351799 Muu tai tuntematon puualan peruskoulutus
3518 Pintakäsittelyalan peruskoulutus
351801 Teollisen pintakäsittelyn perustutkinto
351802 Erikoispintakäsittelyn perustutkinto
351803 Maalausalan perustutkinto
351804 Erikoismaalauksen perustutkinto
351805 Pintakäsittelyalan perustutkinto
351851 Maalari; erikoismaalari
351852 Metallimaalari
351899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan peruskoulutus
352 Tekniikan peruskoulutus, keskiaste (elintarvike-, rakennus-, maanmittaus-, tekstiili-, graafinen ala)
3521 Elintarvikealan peruskoulutus
352101 Elintarvikealan perustutkinto
352102 Kondiittori
352103 Maidonkäsittelyn perustutkinto
352104 Meijeristi
352151 Elintarvikelaborantti
352152 Elintarviketyöntekijä
352153 Leipuri
352154 Lihateollisuusteknikko
352155 Lihavalmistetyöntekijä
352156 Maidonkäsittelijä
352157 Mylläri, myllytyöntekijä
352199 Muu tai tuntematon elintarvikealan peruskoulutus
3522 Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus
352201 Rakennusalan perustutkinto
352251 Betonirakentaja
352252 Kirvesmies
352253 Muurari
352254 Rakennusmies, talonrakentaja
352255 Yhdyskuntarakentaja
352299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus
3523 Maanmittausalan peruskoulutus
352301 Maanmittausalan perustutkinto
352302 Kartoittaja
352351 Mekaanikko, maanmittaustekniikka; kartanpiirtäjä
352399 Muu tai tuntematon maanmittausalan peruskoulutus
3524 Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus
352401 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
352402 Pukuompelija (perustutkinto)
352403 Vaatturi (perustutkinto)
352404 Modisti (perustutkinto)
352405 Jalkinealan perustutkinto
352406 Turkisalan perustutkinto
352407 Tekstiilialan perustutkinto
352408 Vaatetusalan perustutkinto
352451 Jalkineiden valmistaja
352452 Kaavanpiirtäjä-leikkaaja
352453 Kehrääjä
352454 Kutoja
352455 Leikkaaja
352456 Mallimestari
352457 Modisti; asusteidentekijä
352458 Neuletyöntekijä
352459 Ompelija
352460 Pukineidenvalmistaja
352461 Pukuompelija; mallipukineiden valmistaja
352462 Tekstiilinvalmistaja
352463 Teollisuusompelija
352464 Turkistenvalmistaja; turkisompelija
352466 Vaatturi, mallipukineiden valmistaja
352499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus
3525 Graafisen alan peruskoulutus
352501 Graafisen alan perustutkinto
352502 Kuvankäsittelyn perustutkinto
352503 Painoviestinnän perustutkinto
352551 Faktori
352552 Kirjapainoalan ammattikoulutus
352553 Kuvanvalmistaja
352554 Mekaanikko, jälkikäsittely; jälkikäsittelijä, kirjansitoja
352555 Mekaanikko, painopinnan valmistus
352556 Mekaanikko, painotekniikka; painaja
352557 Tekstinvalmistaja
352558 Valokuvauslaborantti
352599 Muu tai tuntematon graafisen alan peruskoulutus
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste
352901 Teknisen piirtäjän perustutkinto
352902 Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
352903 Suunnitteluassistentin perustutkinto
352951 Koneenpiirtäjä
352952 Rakennuspiirtäjä
352953 Sähköpiirtäjä
352954 Harjatyöntekijä
352955 Korityöntekijä
352956 Lasiteollisuusmies
352957 Muovi- ja kumialan ammattikoulutus
352999 Muu tai tuntematon tekniikan peruskoulutus, keskiaste
354 Tekniikan ammattitutkinto (kone-, LVI-, auto-, sähköala, tietotekniikka, kemianteollisuus, puu-, pintakäsittelyala)
3541 Kone- ja metallialan ammattitutkinto
354101 Hitsaajan ammattitutkinto
354102 Kivimiehen ammattitutkinto
354103 Koneenasentajan ammattitutkinto
354104 Koneistajan ammattitutkinto
354105 Levytekniikan ammattitutkinto; levyseppä-hitsaajan ammattitutkinto
354106 Lukkosepän ammattitutkinto
354107 Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
354108 Valajan ammattitutkinto
354109 Valumallin valmistajan ammattitutkinto
354110 Metallien jalostuksen ammattitutkinto; perusmetalliteollisuuden ammattitutkinto
354111 Hissiasentajan ammattitutkinto
354112 Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
354113 Kaivosalan ammattitutkinto
354114 Laivanrakentajan ammattitutkinto
354115 Kunnossapidon ammattitutkinto
354199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan ammattitutkinto
3542 LVI-alan ammattitutkinto
354201 Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
354202 Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
354203 Kiinteistöpalvelujen Ammattitutkinto
354205 Kylmäasentajan ammattitutkinto; kylmälaiteasentajan ammattitutkinto
354206 Nuohoojan ammattitutkinto
354207 Putkiasentajan ammattitutkinto
354208 Putkieristäjän ammattitutkinto
354209 Teknisen eristäjän ammattitutkinto
354210 Teollisuuseristäjän ammattitutkinto
354211 Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
354212 Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
354299 Muu tai tuntematon LVI-alan ammattitutkinto
3543 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto
354301 Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto
354302 Autokorimekaanikon ammattitutkinto
354303 Automekaanikon ammattitutkinto
354305 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto
354306 Dieselmekaanikon ammattitutkinto
354307 Automaalarin ammattitutkinto; erikoisautomaalarin ammattitutkinto
354308 Maanrakennuskoneenkuljettajan ammattitutkinto
354309 Pienkonemekaanikon ammattitutkinto
354310 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto
354311 Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
354312 Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto
354313 Lentokonetekniikan ammattitutkinto
354314 Rengasalan ammattitutkinto
354399 Muu tai tuntematon auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto
3544 Sähköalan ammattitutkinto
354401 Automaatioasentajan ammattitutkinto
354402 Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto
354403 Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
354404 Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
354405 Sähköasentajan ammattitutkinto
354406 Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto; sähkölaitosasentajan ammattitutkinto
354407 Sähköteollisuuden ammattitutkinto
354408 Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
354409 Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto
354499 Muu tai tuntematon sähköalan ammattitutkinto
3545 Tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkinto
354501 Tietokoneasentajan ammattitutkinto
354502 Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto
354503 Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto
354599 Muu tai tuntematon tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkinto
3546 Paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinto
354601 Kemianteollisuuden ammattitutkinto
354602 Kumialan ammattitutkinto
354603 Muovimekaanikon ammattitutkinto
354604 Paperiteollisuuden ammattitutkinto
354605 Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
354699 Muu tai tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinto
3547 Puualan ammattitutkinto
354701 Koristeveistäjän ammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
354702 Levyalan ammattitutkinto
354703 Puusepän ammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
354704 Saha- ja levyteollisuuden kunnossapidon ammattitutkinto
354705 Saha-alan ammattitutkinto
354706 Teollisuuspuusepän ammattitutkinto
354707 Terähuoltajan ammattitutkinto
354708 Veneenrakentajan ammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
354709 Verhoilijan ammattitutkinto
354710 Puusepänalan ammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
354799 Muu tai tuntematon puualan ammattitutkinto
3548 Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
354801 Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
354802 Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
354803 Maalarin ammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
354804 Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
354899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan ammattitutkinto
355 Tekniikan ammattitutkinto (elintarvike-, rakennus-, tekstiili-, graafinen ala)
3551 Elintarvikealan ammattitutkinto
355101 Kondiittorin ammattitutkinto; ammattikondiittorin ammattitutkinto
355102 Leipurin ammattitutkinto; ammattileipurin ammattitutkinto
355103 Lihanjalostajan ammattitutkinto
355104 Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
355105 Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
355106 Lihateollisuuden ammattitutkinto
355107 Maidonjalostajan ammattitutkinto
355108 Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
355109 Meijeriteollisuuden ammattitutkinto
355110 Lihantarkastuksen ammattitutkinto
355199 Muu tai tuntematon elintarvikealan ammattitutkinto
3552 Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto
355201 Ammattisukeltajan ammattitutkinto
355202 Kirvesmiehen ammattitutkinto
355203 Lasitusalan ammattitutkinto
355204 Muurarin ammattitutkinto
355205 Rakennuskonemiehen ammattitutkinto
355206 Rakennusmiehen ammattitutkinto
355207 Torninosturinkuljettajan ammattitutkinto
355208 Rakennustuotannon ammattitutkinto
355209 Talonrakennusalan ammattitutkinto
355210 Maarakennusalan ammattitutkinto
355211 Rakennustuotealan ammattitutkinto
355212 Vesihuoltoalan ammattitutkinto
355299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto
3553 Maanmittausalan ammattitutkinto
355301 Maanmittausalan ammattitutkinto
3554 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinto
355401 Modistin ammattitutkinto
355402 Nahanvalmistajan ammattitutkinto
355403 Ompelukonemekaanikon ammattitutkinto
355404 Pukuompelijan ammattitutkinto
355405 Suutarin ammattitutkinto
355406 Tekstiililaitosmiehen ammattitutkinto
355407 Turkkurin ammattitutkinto
355408 Vaatturin ammattitutkinto
355409 Tekstiilitekniikan ammattitutkinto
355410 Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
355411 Jalkinealan ammattitutkinto
355412 Tekstiilialan ammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetustekniikka
355413 Vaatetusalan ammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetustekniikka
355499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinto
3555 Graafisen alan ammattitutkinto
355501 Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto
355502 Kirjansitojan ammattitutkinto
355503 Painajan ammattitutkinto
355504 Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto
355505 Digitaalipainajan ammattitutkinto
355599 Muu tai tuntematon graafisen alan ammattitutkinto
3559 Muu tekniikan ammattitutkinto
355901 Suunnitteluassistentin ammattitutkinto; teknisen piirtäjän ammattitutkinto
355902 Ympäristöhuollon ammattitutkinto
355903 Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto
355904 Sisustusalan ammattitutkinto, tekniikan ja liikenteen ala
355905 Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto
355906 Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto
355999 Muu tai tuntematon tekniikan ammattitutkinto
357 Tekniikan erikoisammattitutkinto (kone-, LVI-, auto-, sähköala, tietotekniikka, kemianteollisuus, puu-, pintakäsittelyala)
3571 Kone- ja metallialan erikoisammattitutkinto
357101 Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
357102 Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
357103 Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
357104 Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
357105 Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
357106 Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
357107 Valajamestarin erikoisammattitutkinto
357108 Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
357109 Kunnossapidon erikoisammattitutkinto
357110 Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto
357111 Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto
357199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan erikoisammattitutkinto
3572 LVI-alan erikoisammattitutkinto
357201 Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
357202 Kaukolämpöasentajan erikoisammattitutkinto
357203 Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
357204 Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto
357205 Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
357206 Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
357207 Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
357299 Muu tai tuntematon LVI-alan erikoisammattitutkinto
3573 Auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkinto
357301 Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
357302 Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
357303 Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto
357304 Automekaanikon erikoisammattitutkinto
357305 Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
357306 Varastoalan erikoisammattitutkinto
357307 Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto
357399 Muu tai tuntematon auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkinto
3574 Sähköalan erikoisammattitutkinto
357401 Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
357402 Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto
357403 Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto; sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto
357404 Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
357405 Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto
357499 Muu tai tuntematon sähköalan erikoisammattitutkinto
3575 Tietotekniikan ja tietoliikenteen erikoisammattitutkinto
357501 Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto
357502 Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto
357503 Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto
357599 Muu tai tuntematon tietotekniikan ja tietoliikenteen erikoisammattitutkinto
3576 Paperi- ja kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
357601 Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
357602 Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto
357603 Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
357699 Muu tai tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
3577 Puualan erikoisammattitutkinto
357701 Koristeveistäjän erikoisammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
357702 Levymestarin erikoisammattitutkinto
357703 Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
357704 Saha- ja levyteollisuuden kunnossapitomestarin erikoisammattitutkinto
357705 Sahamestarin erikoisammattitutkinto
357706 Terämestarin erikoisammattitutkinto
357707 Venemestarin erikoisammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
357708 Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
357709 Puusepänalan erikoisammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
357799 Muu tai tuntematon puualan erikoisammattitutkinto
3578 Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto
357801 Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
357802 Maalarimestarin erikoisammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
357803 Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
357899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto
358 Tekniikan erikoisammattitutkinto (elintarvike-, rakennus-, tekstiili-, graafinen ala)
3581 Elintarvikealan erikoisammattitutkinto
358101 Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
358102 Leipurimestarin erikoisammattitutkinto
358103 Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto; elintarviketeknikon erikoisammattitutkinto
358199 Muu tai tuntematon elintarvikealan erikoisammattitutkinto
3582 Rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisammattitutkinto
358201 Kirvesmiehen erikoisammattitutkinto
358202 Muurarin erikoisammattitutkinto
358203 Rakennusmiehen erikoisammattitutkinto
358204 Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
358205 Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
358206 Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
358299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisammattitutkinto
3584 Tekstiili- ja vaatetusalan erikoisammattitutkinto
358401 Modistimestarin erikoisammattitutkinto
358402 Ompelijamestarin erikoisammattitutkinto
358403 Pukuompelijan erikoisammattitutkinto
358404 Suutarimestarin erikoisammattitutkinto
358405 Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
358406 Vaatturimestarin erikoisammattitutkinto
358407 Mallimestarin erikoisammattitutkinto
358408 Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto
358409 Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
358410 Jalkinealan erikoisammattitutkinto
358411 Tekstiilialan erikoisammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetustekniikka
358412 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetustekniikka
358499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan erikoisammattitutkinto
3585 Graafisen alan erikoisammattitutkinto
358502 Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
358503 Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
358504 Painajamestarin erikoisammattitutkinto
358505 Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto
358506 Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
358507 Kirjapainoteknikon erikoisammattitutkinto
358508 Faktorin erikoisammattitutkinto
358599 Muu tai tuntematon graafisen alan erikoisammattitutkinto
3589 Muu tekniikan erikoisammattitutkinto
358901 Tekniikan erikoisammattitutkinto
358902 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
358903 Sisustusalan erikoisammattitutkinto, tekniikan ja liikenteen ala
358904 Ympäristöalan erikoisammattitutkinto
358999 Muu tai tuntematon tekniikan erikoisammattitutkinto
359 Muu tekniikan koulutus, keskiaste
3599 Muu tekniikan koulutus, keskiaste
359999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, keskiaste
 
55 Alin korkea-aste
551 Teknikko
5511 Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka
551101 Teknikko, konetekniikka
551103 Teknikko, LVI-tekniikka
551104 Teknikko, kuljetustekniikka
5512 Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
551201 Teknikko, sähkötekniikka
551202 Teknikko, automaatiotekniikka
5513 Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
551301 Teknikko, tietotekniikka
551302 Teknikko, tietoliikennetekniikka
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
551401 Teknikko, kemia
551402 Teknikko, prosessitekniikka
551403 Teknikko, ympäristötekniikka
551404 Teknikko, paperitekniikka
551405 Teknikko, puutekniikka
551406 Teknikko, pintakäsittelytekniikka
551411 Teknikko, elintarviketekniikka
5515 Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
551501 Teknikko, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
551502 Teknikko, maanmittaustekniikka
5519 Teknikko, muu tekniikka
551901 Teknikko, tekstiili- ja vaatetustekniikka
551902 Teknikko, kirjapainotekniikka
551999 Teknikko, muu tai tuntematon tekniikka
559 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste
5599 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste
559901 Turkkuri
559902 Työtekniikan suunnittelija
559903 Meijeriteknikko
559904 Laborantti (opisto)
559905 Sahatyönjohtaja
559906 Vaatetusteknikko
559999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alin korkea-aste
 
65 Alempi korkeakouluaste
651 Insinööri (ammattikorkeakoulu)
6511 Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka
651101 Insinööri (AMK), konetekniikka
651102 Insinööri (AMK), energiatekniikka
651103 Insinööri (AMK), LVI-tekniikka
651104 Insinööri (AMK), kuljetustekniikka
651105 Insinööri (AMK), merenkulku
651199 Muu tai tuntematon kone-, energia- ja kuljetustekniikan insinööri (AMK)
6512 Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
651201 Insinööri (AMK), sähkötekniikka
651202 Insinööri (AMK), automaatiotekniikka
651203 Insinööri (AMK), elektroniikka
651299 Muu tai tuntematon sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK)
6513 Insinööri (AMK), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
651301 Insinööri (AMK), tietotekniikka
651302 Insinööri (AMK), tietoliikennetekniikka
651399 Muu tai tuntematon tieto- ja tietoliikennetekniikan insinööri (AMK)
6514 Insinööri (AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
651401 Insinööri (AMK), kemia
651402 Insinööri (AMK), prosessitekniikka
651403 Insinööri (AMK), ympäristötekniikka
651404 Insinööri (AMK), puunjalostustekniikka
651408 Insinööri (AMK), materiaalitekniikka
651409 Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
651410 Insinööri (AMK), paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka
651499 Muu tai tuntematon prosessi- ja materiaalitekniikan insinööri (AMK)
6515 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
651501 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
651502 Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka
651503 Insinööri (AMK), rakennusarkkitehtuuri
651504 Insinööri (AMK), miljöösuunnittelu
651599 Muu tai tuntematon rakennus- ja maanmittaustekniikan Insinööri (AMK)
6516 Insinööri (AMK), tuotantotalous
651601 Insinööri (AMK), tuotantotalous
651602 Insinööri (AMK), logistiikka
651699 Muu tai tuntematon tuotantotalouden insinööri (AMK)
6519 Insinööri (AMK), muu tekniikka
651901 Insinööri (AMK), tekstiili- ja vaatetustekniikka
651902 Insinööri (AMK), graafinen ja viestintätekniikka
651903 Insinööri (AMK),Energia- ja Ympäristötekniikka
651999 Insinööri (AMK), muu tai tuntematon tekniikka
652 Muu tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
6521 Rakennusmestarin ammattikorkeakoulututkinto
652101 Rakennusmestari (AMK)
6522 Miljöösuunnittelun ammattikorkeakoulututkinto
652202 Miljöösuunnittelija (AMK)
6523 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto
652301 Tekstiili- ja vaatetusalan AMK
6524 Laboratorioalan ammattikorkeakoulututkinto
652401 Laboratorioanalyytikko (AMK)
652501 Rakennusarkkitehti (AMK)
6529 Muu tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
652999 Muu tai tuntematon tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
653 Insinööri
6531 Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka
653101 Insinööri, konetekniikka
653102 Insinööri, energiatekniikka
653103 Insinööri, LVI-tekniikka
653104 Insinööri, kuljetustekniikka
6532 Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
653201 Insinööri, sähkötekniikka
653202 Insinööri, automaatiotekniikka
6533 Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
653301 Insinööri, tietotekniikka
653302 Insinööri, tietoliikennetekniikka
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
653401 Insinööri, kemia
653402 Insinööri, prosessitekniikka
653403 Insinööri, ympäristötekniikka
653404 Insinööri, paperitekniikka
653405 Insinööri, puutekniikka
653409 Insinööri, biotekniikka
653411 Insinööri, elintarviketekniikka
6535 Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
653501 Insinööri, rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
653502 Insinööri, maanmittaustekniikka
6536 Insinööri, tuotantotalous
653601 Insinööri, tuotantotalous
6539 Insinööri, muu tekniikka
653901 Insinööri, tekstiili- ja vaatetustekniikka
653902 Insinööri, kirjapainotekniikka
653999 Insinööri, muu tai tuntematon tekniikka
654 Rakennusarkkitehti
6541 Rakennusarkkitehti
654101 Rakennusarkkitehti
655 Tekniikan kandidaatti
6551 Tekniikan kandidaatti, konetekniikka ja energiatekniikka
655101 Tekn. kand., konetekniikka
655102 Tekn. kand., energiatekniikka
6552 Tekniikan kandidaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
655201 Tekn. kand., sähkötekniikka
655202 Tekn. kand., automaatiotekniikka
655203 Tekn. kand., teknillinen fysiikka
655204 Tekn. kand., teknis-luonnontieteellinen koulutus
6553 Tekniikan kandidaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
655301 Tekn. kand., tietotekniikka
655302 Tekn. kand., tietoliikennetekniikka
6554 Tekniikan kandidaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
655401 Tekn. kand., kemian tekniikka
655402 Tekn. kand., prosessitekniikka
655403 Tekn. kand., ympäristötekniikka
655404 Tekn. kand., puunjalostustekniikka
655408 Tekn. kand., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
655409 Tekn. kand., biotekniikka
655499 Tekn.kand.,muu prosessi ja materiaalitekniikka
6555 Tekniikan kandidaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
655501 Tekn. kand., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
655502 Tekn. kand., maanmittaustekniikka
6556 Tekniikan kandidaatti, tuotantotalous
655601 Tekn. kand., tuotantotalous
6558 Tekniikan kandidaatti, arkkitehtuuri
655801 Tekn. kand., arkkitehtuuri
6559 Tekniikan kandidaatti, muu tekniikka
655901 Tekn. kand., tekstiili- ja vaatetustekniikka
655999 Tekn. kand., muu tai tuntematon tekniikka
659 Muu tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
6599 Muu tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
659999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
 
75 Ylempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste
750 Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7501 Tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
750101 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, hyvinvointiteknologian jatkokoulutusohjelma
750102 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, korjaus- ja täydennysrakentamisen jatkokoulutusohjelma
750103 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, osaamisen johtamisen jatkokoulutusohjelma
750199 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, muu tai tuntematon ala
7502 Insinööri (ylempi AMK), konetekniikka ja energiatekniikka
750201 Insinööri (ylempi AMK), konetekniikka
750205 Insinööri (ylempi AMK), merenkulku
7503 Insinööri (ylempi AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
750302 Insinööri (ylempi AMK), automaatiotekniikka
750303 Insinööri (ylempi AMK), elektroniikka
7504 Insinööri (ylempi AMK), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
750401 Insinööri (ylempi AMK), tietotekniikka
7505 Insinööri (ylempi AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
750503 Insinööri (ylempi AMK), ympäristötekniikka
7506 Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka
750601 Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
7507 Insinööri (ylempi AMK), tuotantotalous
750701 Insinööri (ylempi AMK), tuotantotalous
750702 Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
7508 Insinööri (ylempi AMK), muu tekniikka
750802 Insinööri (ylempi AMK), graafinen ja viestintätekniikka
750803 Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
750899 Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka
7509 Muu tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
750904 Laboratorioanalyytikko (ylempi AMK)
751 Diplomi-insinööri
7511 Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka
751101 Dipl.ins., konetekniikka
751102 Dipl.ins., energiatekniikka
7512 Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
751201 Dipl.ins., sähkötekniikka
751202 Dipl.ins., automaatiotekniikka
751203 Dipl.ins., teknillinen fysiikka
751204 Dipl.ins., teknis-luonnontieteellinen koulutus
7513 Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
751301 Dipl.ins., tietotekniikka
751302 Dipl.ins., tietoliikennetekniikka
7514 Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
751401 Dipl.ins., kemian tekniikka
751402 Dipl.ins., prosessitekniikka
751403 Dipl.ins., ympäristötekniikka
751404 Dipl.ins., puunjalostustekniikka
751408 Dipl.ins., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
751409 Dipl.ins., biotekniikka
7515 Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
751501 Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
751502 Dipl.ins., maanmittaustekniikka
7516 Diplomi-insinööri, tuotantotalous
751601 Dipl.ins., tuotantotalous
7519 Diplomi-insinööri, muu tekniikka
751901 Dipl.ins., tekstiili- ja vaatetustekniikka
751999 Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka
754 Arkkitehti
7541 Arkkitehti
754101 Arkkitehti
7542 Maisema-arkkitehti
754201 Maisema-arkkitehti
759 Muu tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7599 Muu tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste
759999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste
 
85 Tutkijakoulutusaste
851 Tekniikan lisensiaatti
8511 Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka
851101 Tekn. lis., konetekniikka
851102 Tekn. lis., energiatekniikka
8512 Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
851201 Tekn. lis., sähkötekniikka
851202 Tekn. lis., automaatiotekniikka
851203 Tekn. lis., teknillinen fysiikka
851204 Tekn. lis., teknis-luonnontieteellinen koulutus
8513 Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
851301 Tekn. lis., tietotekniikka
851302 Tekn. lis., tietoliikennetekniikka
8514 Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
851401 Tekn. lis., kemian tekniikka
851402 Tekn. lis., prosessitekniikka
851403 Tekn. lis., ympäristötekniikka
851404 Tekn. lis., puunjalostustekniikka
851408 Tekn. lis., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
851409 Tekn. lis., biotekniikka
8515 Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
851501 Tekn. lis., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
851502 Tekn. lis., maanmittaustekniikka
8516 Tekniikan lisensiaatti, tuotantotalous
851601 Tekn. lis., tuotantotalous
8518 Tekniikan lisensiaatti, arkkitehtuuri
851801 Tekn. lis., arkkitehtuuri
8519 Tekniikan lisensiaatti, muu tekniikka
851901 Tekn. lis., tekstiili- ja vaatetustekniikka
851999 Tekn. lis., muu tai tuntematon tekniikka
855 Tekniikan tohtori
8551 Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikka
855101 Tekn. toht., konetekniikka
855102 Tekn. toht., energiatekniikka
8552 Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
855201 Tekn. toht., sähkötekniikka
855202 Tekn. toht., automaatiotekniikka
855203 Tekn. toht., teknillinen fysiikka
855204 Tekn. toht., teknis-luonnontieteellinen koulutus
8553 Tekniikan tohtori, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
855301 Tekn. toht., tietotekniikka
855302 Tekn. toht., tietoliikennetekniikka
8554 Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
855401 Tekn. toht., kemian tekniikka
855402 Tekn. toht., prosessitekniikka
855403 Tekn. toht., ympäristötekniikka
855404 Tekn. toht., puunjalostustekniikka
855408 Tekn. toht., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
855409 Tekn. toht., biotekniikka
8555 Tekniikan tohtori, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
855501 Tekn. toht., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
855502 Tekn. toht., maanmittaustekniikka
8556 Tekniikan tohtori, tuotantotalous
855601 Tekn. toht., tuotantotalous
8558 Tekniikan tohtori, arkkitehtuuri
855801 Tekn. toht., arkkitehtuuri
8559 Tekniikan tohtori, muu tekniikka
855901 Tekn. toht., tekstiili- ja vaatetustekniikka
855999 Tekn. toht., muu tai tuntematon tekniikka
856 Filosofian tohtori, tekniikan ala
8561 Filosofian tohtori, tekniikan ala
856101 Fil. toht., tekniikka
859 Muu tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste
8599 Muu tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste
859999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste
 
95 Koulutusaste tuntematon
959 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
9599 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
959999 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
 
6 Maa- ja metsätalousalan koulutus
 
36 Keskiaste
361 Maa- ja metsätalousalan peruskoulutus, keskiaste
3611 Maatilatalouden peruskoulutus
361101 Maatalousalan perustutkinto; maatilatalouden perustutkinto
361102 Turkistuotannon perustutkinto
361103 Maaseutuyrittäjä
361104 Hevostalouden perustutkinto
361151 Hevostenhoitaja
361152 Hevostenvalmentaja
361153 Isäntäkoulu
361154 Karjantarkkailija
361156 Maamieskoulu
361157 Maanviljelyskoulu (maanviljelysteknikko)
361158 Maatalous-teknillinen koulu (maanviljelyskoneteknikko)
361160 Maatalouslomittaja-karjanhoitaja; karjanhoitaja
361162 Pienviljelijäkoulu
361163 Poronhoitaja
361164 Seminologi
361165 Siipikarjanhoitaja
361166 Sikalanhoitaja
361167 Turkiseläintenhoitaja (turkistalousteknikko)
361168 Viljelijä
361169 Viljelijä-koneenkorjaaja
361199 Muu tai tuntematon maatilatalouden peruskoulutus
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus
361201 Puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto
361251 Apulaispuutarhuri
361252 Floristi, peruskoulutus
361254 Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apulainen)
361255 Puutarhuri
361299 Muu tai tuntematon puutarhatalouden peruskoulutus
3613 Metsätalouden peruskoulutus
361301 Metsäalan perustutkinto; metsätalouden perustutkinto
361302 Metsäkoneenkuljettaja
361351 Metsuri (ent. metsäalan ammattityöntekijä)
361352 Metsämekaanikko
361354 Metsätaloustuottaja (ent. maatilametsätalouden harjoittajien koulutus)
361399 Muu tai tuntematon metsätalouden peruskoulutus
3614 Kalatalouden peruskoulutus
361401 Kalatalouden perustutkinto
361451 Kalanjalostaja
361452 Kalanviljelijä
361453 Kalastaja
361454 Kalavedenhoitaja
361499 Muu tai tuntematon kalatalouden peruskoulutus
3619 Muu maa- ja metsätalousalan peruskoulutus
361901 Luontais- ja metsätalouden perustutkinto
361902 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
361951 Luontais- ja metsätalouden harjoittaja
361999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan peruskoulutus
364 Maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
3641 Maatilatalouden ammattitutkinto
364101 Hevostenvalmentajan ammattitutkinto
364102 Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto; karjatalouden ammattitutkinto
364103 Kengityssepän ammattitutkinto
364104 Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto
364105 Porotalouden ammattitutkinto
364106 Seminologin ammattitutkinto
364107 Viljelijän ammattitutkinto
364108 Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto
364109 Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
364199 Muu tai tuntematon maatilatalouden ammattitutkinto
3642 Puutarhatalouden ammattitutkinto
364201 Floristin ammattitutkinto
364202 Puistopuutarhurin ammattitutkinto
364203 Viinintuotannon ammattitutkinto
364204 Viljelypuutarhurin ammattitutkinto
364205 Vihersisustajan ammattitutkinto
364299 Muu tai tuntematon puutarhatalouden ammattitutkinto
3643 Metsätalouden ammattitutkinto
364301 Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
364302 Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
364303 Metsätyöntekijän ammattitutkinto
364304 Bioenergia-alan ammattitutkinto; turvealan ammattitutkinto
364305 Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
364306 Metsurin ammattitutkinto
364307 Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
364308 Arboristin ammattitutkinto
364309 Metsien monikäytön ammattitutkinto
364399 Muu tai tuntematon metsätalouden ammattitutkinto
3644 Kalatalouden ammattitutkinto
364401 Kalanjalostajan ammattitutkinto
364402 Kalanviljelijän ammattitutkinto
364403 Kalastusoppaan ammattitutkinto
364499 Muu tai tuntematon kalatalouden ammattitutkinto
3649 Muu maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
364901 Golfkentänhoitajan ammattitutkinto
364902 Eläintenhoitajan ammattitutkinto
364903 Eräoppaan ammattitutkinto
364904 Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
364905 Maaseutumatkailun ammattitutkinto
364906 Luonnontuotealan ammattitutkinto
364999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
367 Maa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto
3671 Maatilatalouden erikoisammattitutkinto
367101 Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
367102 Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto
367103 Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto
367104 Tallimestarin erikoisammattitutkinto
367199 Muu tai tuntematon maatilatalouden erikoisammattitutkinto
3672 Puutarhatalouden erikoisammattitutkinto
367201 Floristimestarin erikoisammattitutkinto
367202 Taimistomestarin erikoisammattitutkinto
367203 Puistomestarin erikoisammattitutkinto
367299 Muu tai tuntematon puutarhatalouden erikoisammattitutkinto
3673 Metsätalouden erikoisammattitutkinto
367301 Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto
367302 Metsämestarin erikoisammattitutkinto
367303 Metsätoimihenkilön erikoisammattitutkinto
367304 Puunkorjuun erikoisammattitutkinto
367305 Metsien monikäytön erikoisammattitutkinto
367306 Metsurin erikoisammattitutkinto
367399 Muu tai tuntematon metsätalouden erikoisammattitutkinto
3679 Muu maa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto
367901 Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto
367902 Riistamestarin erikoisammattitutkinto
367903 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto
367904 Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
367905 Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto
367999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto
369 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, keskiaste
3699 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, keskiaste
369999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, keskiaste
 
56 Alin korkea-aste
561 Maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
5611 Agrologi
561101 Agrologi
561151 Agrologi, ei erityisalaa
561152 Agrologi, karjatalouslinja
561153 Agrologi, maatilalinja
561154 Agrologi, nuorisoneuvonta-liitännäiselinkeinolinja
561199 Agrologi, muu tai tuntematon opintolinja
5612 Hortonomi
561201 Hortonomi
561251 Hortonomi, suunnittelulinja
561252 Hortonomi, viljely- ja markkinointilinja
561299 Hortonomi, muu tai tuntematon opintolinja
5614 Iktyonomi
561401 Iktyonomi
5619 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
561951 Maatalousteknikko
561952 Maatalouskerhoteknikko
561953 Karjatalousteknikko
561954 Puutarhateknikko
561955 Metsätalousteknikko
561956 Metsäteknikko
561957 Metsätyönjohtaja
561999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
 
66 Alempi korkeakouluaste
661 Maa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto
6611 Agrologi (AMK)
661101 Agrologi (AMK)
6612 Hortonomi (AMK)
661201 Hortonomi (AMK)
6613 Metsätalousinsinööri (AMK)
661301 Metsätalousinsinööri (AMK)
6614 Iktyonomi (AMK)
661401 Iktyonomi (AMK)
6615 Ympäristösuunnittelija (AMK); ympäristöohjaaja (AMK)
661501 Ympäristösuunnittelija (AMK); ympäristöohjaaja (AMK)
6619 Muu maa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto
661999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto
662 Maa- ja metsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluaste
6621 Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (alempi)
662101 Maat. ja metsät. kand. (alempi), maatalous
662102 Maat. ja metsät. kand. (alempi), metsätalous
662103 Maat. ja metsät. kand. (alempi), ympäristöala
662104 Maat. ja metsät. kand. (alempi), kotitalousala
662105 Maat. ja metsät. kand. (alempi), biotekniikka
662151 Maat. ja metsät. kand. (alempi), elintarvikeala
662199 Maat. ja metsät. kand. (alempi), muu tai tuntematon ala
6622 Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi)
662201 Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi)
6625 Metsätalousinsinööri
662551 Metsätalousinsinööri, yleinen linja
662552 Metsätalousinsinööri, puukaupallinen linja
662599 Metsätalousinsinööri, muu tai tuntematon opintolinja
6629 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluaste
662999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluaste
 
76 Ylempi korkeakouluaste
761 Maa- ja metsätalousalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7611 Agrologi (ylempi AMK)
761101 Agrologi (ylempi AMK)
7612 Hortonomi (ylempi AMK)
761201 Hortonomi (ylempi AMK)
7613 Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
761301 Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
7614 Iktyonomi (ylempi AMK)
761401 Iktyonomi (ylempi AMK)
7615 Ympäristösuunnittelija (ylempi AMK)
761501 Ympäristösuunnittelija (ylempi AMK)
7619 Muu maa- ja metsätalousalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
761999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
762 Maa- ja metsätalousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7622 Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)
762201 Maat. ja metsät. maist., maatalous
762202 Maat. ja metsät. maist., metsätalous
762203 Maat. ja metsät. maist., ympäristöala
762204 Maat. ja metsät. maist., kotitalousala
762205 Maat. ja metsät. maist., biotekniikka
762251 Maat. ja metsät. maist., elintarvikeala
762299 Maat. ja metsät. maist., muu tai tuntematon ala
7623 Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi)
762301 Elintarviketieteiden maisteri
7624 Agronomi
762451 Agronomi
7625 Metsänhoitaja; metsätutkinto
762551 Metsänhoitaja; metsätutkinto
7629 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
762999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
 
86 Tutkijakoulutusaste
862 Maa- ja metsätalousalan lisensiaatti
8622 Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
862201 Maat. ja metsät. lis., maatalous
862202 Maat. ja metsät. lis., metsätalous
862203 Maat. ja metsät. lis., ympäristöala
862204 Maat. ja metsät. lis., kotitalousala
862205 Maat. ja metsät. lis., biotekniikka
862251 Maat. ja metsät. lis., elintarvikeala
862299 Maat. ja metsät. lis., muu tai tuntematon ala
8623 Elintarviketieteiden lisensiaatti
862301 Elintarviketieteiden lisensiaatti
8629 Muu maa- ja metsätalousalan lisensiaattikoulutus
862999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan lisensiaattikoulutus
865 Maa- ja metsätalousalan tohtori
8652 Maatalous- ja metsätieteiden tohtori
865201 Maat. ja metsät. toht., maatalous
865202 Maat. ja metsät. toht., metsätalous
865203 Maat. ja metsät. toht., ympäristöala
865204 Maat. ja metsät. toht., kotitalousala
865205 Maat. ja metsät. toht., biotekniikka
865251 Maat. ja metsät. toht., elintarvikeala
865299 Maat. ja metsät. toht., muu tai tuntematon ala
8653 Elintarviketieteiden tohtori
865301 Elintarviketieteiden tohtori
8655 Filosofian tohtori, maa- ja metsätalousala
865501 Fil. toht., maa- ja metsätalous
8659 Muu maa- ja metsätalousalan tohtorikoulutus
865999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan tohtorikoulutus
869 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste
8699 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste
869999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste
 
96 Koulutusaste tuntematon
969 Maa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon
9699 Maa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon
969999 Maa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon
 
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
 
37 Keskiaste
371 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus, keskiaste
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
371101 Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
371104 Lääketyöntekijä (ent. teknillinen apteekkiapulainen)
371109 Hammastekniikan perustutkinto; hammaslaborantti
371110 Lääkealan perustutkinto
371151 Perushoitaja, apuhoitaja
371160 Hammashoitaja (alempi tutkinto)
371163 Jalkojenhoitaja
371164 Mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja
371165 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja
371166 Vastaanotto- ja osastoavustaja
371167 Kehitysvammaistenhoitaja
371168 Lastenhoitaja
371169 Päivähoitaja
371170 Kodinhoitaja
371171 Hieroja
371172 Kuntohoitaja
371199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
374 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto
3741 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto
374111 Hierojan ammattitutkinto
374112 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto
374113 Välinehuoltajan ammattitutkinto
374114 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
374115 Päihdetyön ammattitutkinto
374116 Sairaankuljettajan ammattitutkinto
374117 Jalkojenhoidon ammattitutkinto
374118 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
374119 Optiikkahiojan ammattitutkinto
374120 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto
374121 Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
374122 Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
374123 Kipsausalan ammattitutkinto
374124 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
374199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto
377 Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto
3771 Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto
377101 Hierojan erikoisammattitutkinto
377102 Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
377103 Kipsimestarin erikoisammattitutkinto; kipsaustyön erikoisammattitutkinto
377104 Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
377105 Vanhustyön erikoisammattitutkinto
377106 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto
377107 Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto
377108 Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
377109 Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto
377110 Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
377199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto
379 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, keskiaste
3799 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, keskiaste
379999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, keskiaste
 
57 Alin korkea-aste
571 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
571101 Sairaanhoitaja; erikoissairaanhoitaja
571103 Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar)
571104 Laboratoriohoitaja; erikoislaboratoriohoitaja
571105 Röntgenhoitaja; erikoisröntgenhoitaja
571106 Kätilö
571107 Hammashuoltaja
571108 Hammasteknikko; erikoishammasteknikko
571112 Fysioterapeutti; lääkintävoimistelija; erikoislääkintävoimistelija
571152 Diakonissa
571154 Sairaalalaborantti
571160 Hammashoitaja (ylempi tutkinto)
571161 Optikko
571164 Toimintaterapeutti; erikoistoimintaterapeutti
571165 Apuneuvoteknikko
571199 Muu tai tuntematon terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
571201 Sosiaalialan opistotutkinto
571202 Diakoni (opisto)
571253 Sosiaalihoitaja
571254 Sosiaalikasvattaja
571255 Sosiaaliohjaaja
571267 Kehitysvammaistenohjaaja
571299 Muu tai tuntematon sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
5718 Farmaseutti (-1993)
571801 Farmaseutti (-1993)
5719 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
571999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
 
67 Alempi korkeakouluaste
671 Terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
671101 Sairaanhoitaja (AMK)
671103 Terveydenhoitaja (AMK)
671104 Bioanalyytikko (AMK); laboratoriohoitaja (AMK)
671105 Röntgenhoitaja (AMK)
671106 Kätilö (AMK)
671107 Suuhygienisti (AMK); hammashuoltaja (AMK)
671108 Hammasteknikko (AMK)
671111 Optometristi (AMK); optikko (AMK)
671112 Fysioterapeutti (AMK)
671113 Jalkaterapeutti (AMK)
671114 Toimintaterapeutti (AMK)
671115 Apuvälineteknikko (AMK); apuneuvoteknikko (AMK)
671116 Ensihoitaja (AMK)
671117 Osteopaatti (AMK)
671118 Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
671119 Naprapaatti (AMK)
671199 Muu tai tuntematon terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
671201 Sosionomi (AMK), sosiaaliala
671202 Sosiaali- ja terveysalan AMK, rikosseuraamusala
671299 Muu tai tuntematon sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
6719 Muu terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
671901 Geronomi (AMK)
671999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
672 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, alempi korkeakouluaste
6721 Lääketieteen kandidaatti
672101 Lääketieteen kandidaatti
6722 Hammaslääketieteen kandidaatti
672201 Hammaslääketieteen kandidaatti
6723 Eläinlääketieteen kandidaatti
672301 Eläinlääketieteen kandidaatti
6724 Farmaseutti
672401 Farmaseutti (1994-)
6725 Terveystieteiden kandidaatti (alempi)
672501 Terveystieteiden kandidaatti (alempi)
6726 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
672651 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
6729 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, alempi korkeakouluaste
672999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, alempi korkeakouluaste
 
77 Ylempi korkeakouluaste
771 Terveys- ja sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7711 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
771101 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkokoulutusohjelma
771102 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jatkokoulutusohjelma
771103 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, sosiaalialan jatkokoulutusohjelma
771199 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, muu tai tuntematon ala
7712 Terveydenhuollon ylempi ammattikorkeakoulututkinto
771201 Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
771203 Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
771204 Bioanalyytikko (ylempi AMK)
771205 Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
771206 Kätilö (ylempi AMK)
771207 Suuhygienisti (ylempi AMK)
771208 Hammasteknikko (ylempi AMK)
771211 Optometristi (ylempi AMK)
771212 Fysioterapeutti (ylempi AMK)
771213 Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
771214 Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
771215 Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
771216 Ensihoitaja (ylempi AMK)
771217 Osteopaatti (ylempi AMK)
771218 Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
771219 Naprapaatti (ylempi AMK)
771299 Muu tai tuntematon terveydenhuollon ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7713 Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
771301 Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
771399 Muu tai tuntematon sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7719 Muu terveys- ja sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
771901 Geronomi (ylempi AMK)
771999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
772 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7721 Lääketieteen lisensiaatti
772101 Lääketieteen lisensiaatti
7722 Hammaslääketieteen lisensiaatti
772201 Hammaslääketieteen lisensiaatti
7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti
772301 Eläinlääketieteen lisensiaatti
7724 Farmasian ylempi korkeakoulututkinto
772401 Proviisori
772451 Farmasian kandidaatti
7725 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
772501 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
7729 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
772999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
775 Lääkäreiden erikoistumiskoulutus
7751 Erikoislääkäri
775101 Erikoislääkäri
7752 Erikoishammaslääkäri
775201 Erikoishammaslääkäri
7753 Erikoiseläinlääkäri
775301 Erikoiseläinlääkäri
7759 Muu lääkäreiden erikoistumiskoulutus
775999 Muu tai tuntematon lääkäreiden erikoistumiskoulutus
 
87 Tutkijakoulutusaste
872 Terveys- ja sosiaalialan lisensiaatti
8724 Farmasian lisensiaatti
872401 Farmasian lisensiaatti
8725 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti
872501 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti
8729 Muu terveys- ja sosiaalialan lisensiaattikoulutus
872999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan lisensiaattikoulutus
875 Terveys- ja sosiaalialan tohtori
8751 Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori
875101 Lääketieteen tohtori
8752 Hammaslääketieteen tohtori
875201 Hammaslääketieteen tohtori
8753 Eläinlääketieteen tohtori
875301 Eläinlääketieteen tohtori
8754 Farmasian tohtori
875401 Farmasian tohtori
8755 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori
875501 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori
8756 Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala
875601 Fil. toht., lääketiede
875602 Fil. toht., hammaslääketiede
875603 Fil. toht., eläinlääketiede
875604 Fil. toht., farmasia
875605 Fil. toht., terveystiede
875699 Fil. toht., muu tai tuntematon terveys- ja sosiaaliala
8759 Muu terveys- ja sosiaalialan tohtorikoulutus
875999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan tohtorikoulutus
879 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste
8799 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste
879999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste
 
97 Koulutusaste tuntematon
979 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon
9799 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon
979999 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon
 
8 Palvelualojen koulutus
 
38 Keskiaste
381 Palvelualojen peruskoulutus, keskiaste
3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus
381101 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto
381102 Myynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto
381103 Ruokapalvelun perustutkinto
381104 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto
381105 Tekstiilihuoltaja
381106 Matkailualan perustutkinto
381107 Catering-alan perustutkinto
381108 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto
381109 Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto
381111 Puhdistuspalvelujen perustutkinto
381112 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
381113 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
381151 Hotellivirkailija, vastaanottovirkailija
381152 Kahvila- ja ravintola-alan koulutus
381153 Kahvilanhoitaja
381154 Keittäjä
381155 Keittäjä-kylmäkkö
381156 Kotitaloudenhoitaja
381157 Kotitalouskoulu
381159 Laitoshuoltaja, siivooja
381160 Laivakokki
381161 Maatilanemäntä, emäntäkoulu
381162 Matkailualan koulutus, keskiaste
381163 Messihuoltaja, laivatalouden perusopintolinja
381164 Portieeri
381165 Ravintola-alan peruslinja
381166 Ravintolakeittäjä
381167 Ravintolakokki
381168 Ravintolakylmäkkö
381169 Ravintolan kassanhoitaja
381170 Ravintolan keittiölinja
381171 Ravitsemistyöntekijä
381172 Ruokapalvelujen perustutkinto
381173 Ruokataloudenhoitaja
381174 Suurtalouden peruslinja
381175 Suurtalouskokki, laitoskeittäjä
381176 Tarjoilija
381199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus
381201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto; nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
381202 Lastenohjaaja
381203 Liikunnanohjauksen perustutkinto; liikunnanohjaaja
381204 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
381251 Askartelunohjaaja
381252 Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön koulutus, keskiaste
381253 Nuorisosihteeri; nuorisotyön koulutus, keskiaste
381254 Kulttuuritoiminnan linja (kansanopisto)
381299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus
3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus
381301 Parturi-kampaaja
381302 Kosmetologi
381303 Hiusalan perustutkinto
381304 Kauneudenhoitoalan perustutkinto
381351 Kampaaja
381352 Parturi
381399 Muu tai tuntematon kauneudenhoitoalan peruskoulutus
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
381401 Kuljetusalan perustutkinto
381402 Merenkulkualan perustutkinto
381403 Laivuri-alikonemestari (perustutkinto)
381404 Lennonjohtaja
381405 Ammattilentäjä
381406 Vahtiperämies
381407 Vahtikonemestari
381408 Logistiikan perustutkinto
381409 Korjaajan perustutkinto
381410 Lennonjohdon perustutkinto
381451 Ahtaaja
381452 Kansimies
381453 Konemies
381454 Kuorma-autonkuljettaja
381455 Laivakoneenhoitaja
381456 Laivuri
381457 Linja-autonkuljettaja
381458 Mekaanikko, ajo- ja kuljetustekniikka; ammattiautonkuljettaja
381459 Merimies
381460 Pursimies
381461 Valmistava merenkulun miehistökoulutus
381499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
3815 Suojelualan peruskoulutus
381501 Pelastajan tutkinto; palomies
381502 Alipäällystötutkinto (palontorjunta-ala); paloesimies
381503 Hätäkeskuspäivystäjän tutkinto
381504 Turvallisuusalan perustutkinto
381512 Poliisikokelas
381513 Poliisimiehistön virkatutkinto
381514 Poliisin perustutkinto
381521 Vankeinhoidon perustutkinto; vartija; ylivartija
381522 Vankeinhoitotutkinto
381531 Vartija (teollisuusvartija)
381599 Muu tai tuntematon suojelualan peruskoulutus
3816 Sotilasalan peruskoulutus
381601 Toimiupseerin alempi virkatutkinto
381602 Toimiupseerin ylempi virkatutkinto
381604 Rajavartija
381605 Merivartija
381699 Muu tai tuntematon sotilasalan peruskoulutus
3819 Muu palvelualojen peruskoulutus, keskiaste
381999 Muu tai tuntematon palvelualojen peruskoulutus
384 Palvelualojen ammattitutkinto
3841 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto
384101 Hotellivirkailijan ammattitutkinto; hotellipalvelun ammattitutkinto
384102 Kokin ammattitutkinto
384103 Laitoshuoltajan ammattitutkinto
384104 Matkailualan ammattitutkinto
384105 Matkailuoppaan ammattitutkinto
384106 Tarjoilijan ammattitutkinto; ravintolapalvelun ammattitutkinto
384107 Myynti- ja asiakaspalvelun ammattitutkinto
384108 Suurtalouskokin ammattitutkinto
384109 Ravintolakokin ammattitutkinto
384110 Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto
384111 Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
384112 Matkaoppaan ammattitutkinto
384113 Tekstiilihuollon ammattitutkinto
384114 Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
384199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto
3842 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto
384201 Asioimistulkin ammattitutkinto
384202 Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
384203 Suntion ammattitutkinto
384204 Liikunnan ammattitutkinto; aikuisliikunnan ammattitutkinto
384205 Valmentajan ammattitutkinto
384299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto
3843 Kauneudenhoitoalan ammattitutkinto
384301 Hiusalan ammattitutkinto
3844 Liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto
384401 Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto
384402 Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
384403 Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
384404 Huoltamotyöntekijän ammattitutkinto
384405 Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
384499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto
3845 Suojelualan ammattitutkinto
384501 Vartijan ammattitutkinto
384599 Muu tai tuntematon suojelualan ammattitutkinto
3849 Muu palvelualojen ammattitutkinto
384999 Muu tai tuntematon palvelualojen ammattitutkinto
387 Palvelualojen erikoisammattitutkinto
3871 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto
387101 Baarimestarin erikoisammattitutkinto
387102 Dieettikokin erikoisammattitutkinto
387103 Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto
387104 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto
387105 Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
387106 Pesulateknikon erikoisammattitutkinto
387199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto
3872 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto
387201 Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
387202 Valmentajan erikoisammattitutkinto
387203 Oikeustulkin erikoisammattitutkinto
387299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto
3873 Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
387301 Kampaajamestarin erikoisammattitutkinto
387302 Parturimestarin erikoisammattitutkinto
387303 Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto; kosmetologin erikoisammattitutkinto
387304 Hiusalan erikoisammattitutkinto
387399 Muu tai tuntematon kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
3874 Liikenteen ja merenkulun erikoisammattitutkinto
387401 Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto
387499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun erikoisammattitutkinto
3875 Suojelualan erikoisammattitutkinto
387501 Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
387599 Muu tai tuntematon suojelualan erikoisammattitutkinto
3879 Muu palvelualojen erikoisammattitutkinto
387999 Muu tai tuntematon palvelualojen erikoisammattitutkinto
389 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste
389911 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, keskiaste
389914 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, keskiaste
389915 Muu tai tuntematon suojelualan koulutus, keskiaste
389916 Muu tai tuntematon sotilasalan koulutus, keskiaste
389999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, keskiaste
 
58 Alin korkea-aste
581 Palvelualojen koulutus, alin korkea-aste
5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
581101 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan opistotutkinto
581102 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto
581103 Pesulateknikko
581104 Matkailualan koulutus, alin korkea-aste
581151 Hotelli- ja ravintolaesimies
581152 Kotitalousteknikko
581153 Ravitsemusteknikko
581154 Restonomi
581155 Siivousteknikko
581156 Suurtalousesimies
581199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
5812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste
581201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (opisto)
581202 Kirkon nuorisotyön ohjaaja
581203 Kulttuuriohjaaja
581204 Kulttuurisihteeri
581205 Raittiussihteeri
581207 Liikunnanohjaaja (opisto)
581251 Askartelunohjaaja (opisto)
581299 Muu tai tuntematon nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste
5813 Kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste
581301 Erikoisparturi-kampaaja
581302 Erikoiskosmetologi
581399 Muu tai tuntematon kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste
5814 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste
581401 Perämies; yliperämies
581451 Ahtausteknikko
581499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste
581501 Päällystötutkinto (palontorjunta-ala); alempi päällystötutkinto; palomestari
581514 Poliisialipäällystön virkatutkinto
581515 Poliisipäällystön virkatutkinto
581516 Poliisipäällystön tutkinto, A-opinnot
581599 Muu tai tuntematon suojelualan koulutus, alin korkea-aste
5816 Sotilasalan koulutus, alin korkea-aste
581601 Luutnanttikurssi
581602 Opistoupseerin tutkinto
581603 Opistoupseerin jatkotutkinto
581604 Reserviupseerin jatkotutkinto (upseerin perusopinnot 2001-)
581699 Muu tai tuntematon sotilasalan koulutus, alin korkea-aste
5819 Muu palvelualojen koulutus, alin korkea-aste
581999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, alin korkea-aste
 
68 Alempi korkeakouluaste
681 Palvelualojen ammattikorkeakoulututkinto
6811 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto
681101 Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala
681102 Restonomi (AMK), matkailu
681103 Restonomi (AMK), liikkeenjohto
681104 Restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousala
681199 Restonomi (AMK), muu tai tuntematon ala
6812 Vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan ammattikorkeakoulututkinto
681201 Vapaa-aikatoiminnan AMK
681202 Liikunnanohjaaja (AMK)
6813 Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto
681301 Estenomi (AMK)
6814 Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto
681401 Merikapteeni (AMK)
6815 Suojelualan ammattikorkeakoulututkinto
681501 Poliisipäällystön tutkinto (AMK)
681502 Insinööri (AMK), palopäällystön koulutus
6819 Muu palvelualojen ammattikorkeakoulututkinto
681901 Tradenomi, turvallisuusala
681999 Muu tai tuntematon palvelualojen ammattikorkeakoulututkinto
682 Palvelualojen koulutus, alempi korkeakouluaste
6822 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), liikuntakasvatuksen kandidaatti
682201 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi)
682251 Liikuntakasvatuksen kandidaatti
6824 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste
682401 Merikapteeni
682402 Insinööri (AMK), liikenneala
682499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste
6826 Sotilasalan koulutus, alempi korkeakouluaste
682601 Sotatieteiden kandidaatti
682651 Upseerin virkatutkinto (-1980)
6829 Muu palvelualojen koulutus, alempi korkeakouluaste
682999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, alempi korkeakouluaste
 
78 Ylempi korkeakouluaste
781 Palvelualojen ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7811 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
781101 Restonomi (ylempi AMK), majoitus- ja ravitsemisala
781102 Restonomi (ylempi AMK), matkailu
781103 Restonomi (ylempi AMK), liikkeenjohto
781199 Restonomi (ylempi AMK), muu tai tuntematon ala
7812 Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
781202 Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
7813 Kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
781301 Estenomi (ylempi AMK)
7814 Merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto
781401 Merikapteeni (ylempi AMK)
7819 Muu palvelualojen ylempi ammattikorkeakoulututkinto
781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala
781999 Muu tai tuntematon palvelualojen ylempi ammattikorkeakoulututkinto
782 Palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7822 Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)
782201 Liikuntatieteiden maisteri
7826 Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
782601 Upseeri (1981-)
782602 Yleisesikuntaupseeri
782603 Sotatieteiden maisteri
782604 Esiupseeri
7829 Muu palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste
782999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste
 
88 Tutkijakoulutusaste
882 Palvelualojen lisensiaattikoulutus
8822 Liikuntatieteiden lisensiaatti
882201 Liikuntatieteiden lisensiaatti
8829 Muu palvelualojen lisensiaattikoulutus
882999 Muu tai tuntematon palvelualojen lisensiaattikoulutus
885 Palvelualojen tohtorikoulutus
8852 Liikuntatieteiden tohtori
885201 Liikuntatieteiden tohtori
8853 Filosofian tohtori, liikuntatieteen ala
885301 Fil. toht., liikuntatiede
8856 Sotilasalan koulutus, tutkijakoulutusaste
885601 Sotatieteiden tohtori
8859 Muu palvelualojen tohtorikoulutus
885999 Muu tai tuntematon palvelualojen tohtorikoulutus
889 Muu palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste
8899 Muu palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste
889999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste
 
98 Koulutusaste tuntematon
989 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
989999 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
 
9 Muu tai tuntematon koulutusala Muu tai tuntematon koulutusala
 
39 Keskiaste
399 Muu koulutus, keskiaste
3999 Muu koulutus, keskiaste
399999 Muu tai tuntematon koulutus, keskiaste
 
59 Alin korkea-aste
599 Muu koulutus, alin korkea-aste
5999 Muu koulutus, alin korkea-aste
599999 Muu tai tuntematon koulutus, alin korkea-aste
 
69 Alempi korkeakouluaste
691 Muu ammattikorkeakoulututkinto
6919 Muu ammattikorkeakoulututkinto
691999 Muu tai tuntematon ammattikorkeakoulututkinto
692 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu koulutusala
6929 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu koulutusala
692999 Hum. kand., muu tai tuntematon koulutusala
699 Muu koulutus, alempi korkeakouluaste
6999 Muu koulutus, alempi korkeakouluaste
699999 Muu tai tuntematon koulutus, alempi korkeakouluaste
 
79 Ylempi korkeakouluaste
791 Muu ylempi ammattikorkeakoulututkinto
7919 Muu ylempi ammattikorkeakoulututkinto
791999 Muu tai tuntematon ylempi ammattikorkeakoulututkinto
792 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu koulutusala
7929 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu koulutusala
792999 Fil. maist., muu tai tuntematon koulutusala
799 Muu koulutus, ylempi korkeakouluaste
7999 Muu koulutus, ylempi korkeakouluaste
799999 Muu tai tuntematon koulutus, ylempi korkeakouluaste
 
89 Tutkijakoulutusaste
892 Filosofian lisensiaatti, muu koulutusala
8929 Filosofian lisensiaatti, muu koulutusala
892999 Fil. lis., muu tai tuntematon koulutusala
895 Filosofian tohtori, muu koulutusala
8959 Filosofian tohtori, muu koulutusala
895999 Fil. toht., muu tai tuntematon koulutusala
899 Muu koulutus, tutkijakoulutusaste
8999 Muu koulutus, tutkijakoulutusaste
899999 Muu tai tuntematon koulutus, tutkijakoulutusaste
 
99 Koulutusaste tuntematon
999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon
999999 Muu tai tuntematon koulutus, koulutusaste tuntematon

Paluu