1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus

Pääluokat - Koulutus
 
1Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
31Keskiaste
51Alin korkea-aste
61Alempi korkeakouluaste
71Ylempi korkeakouluaste
81Tutkijakoulutusaste
91Koulutusaste tuntematon