34 Mellannivå

Huvudgrupper - Utbildning
 
4 Naturvetenskaplig utbildning
34Mellannivå
341Grundutbildning inom databehandling på mellannivå
3411Grundutbildning inom databehandling på mellannivå
341101Informations- och kommunikationsteknik, grundexamen
341151Dataskrivare
341152Programmerare
341153Operatör
341199Annan eller okänd grundutbildning inom databehandling på mellannivå
344Yrkesexamen inom databehandling
3441Yrkesexamen inom databehandling
344101Datateknik och datakommunikationsteknik, yrkesexamen
344102Persondatorkonsulent, yrkesexamen
347Specialyrkesexamen inom databehandling
3471Specialyrkesexamen inom databehandling
347101Datateknik och datakommunikationsteknik, specialyrkesexamen