Retur


Utbildning

 
0 Allmänbildande utbildning
 
00 Förskolenivå
001 Förskoleundervisning
0011 Förskoleundervisning
001101 Förskoleundervisning i grundskolan
001102 Förskoleundervisning i daghem
 
10 Lägre grundnivå
101 Allmänbildande utbildning på lägre grundnivå
1011 Folkskola
101151 Folkskola
101152 Medborgarskola
1019 Annan allmänbildande utbildning på lägre grundnivå
101999 Annan eller okänd allmänbildande utbildning på lägre grundnivå
 
20 Högre grundnivå
201 Allmänbildande utbildning på högre grundnivå
2011 Grundskola
201101 Grundskola
2012 Mellanskola
201251 Mellanskola
2019 Annan allmänbildande utbildning på högre grundnivå
201999 Annan eller okänd allmänbildande utbildning på högre grundnivå
 
30 Mellannivå
301 Studentexamen
3011 Studentexamen
301101 Studentexamen
301102 IB-examen (International Baccalaureate)
301103 Reifeprüfung-examen
301104 EB-examen (European Baccalaureate)
301199 Annan eller okänd studentexamen
309 Annan allmänbildande utbildning på mellannivå
3099 Annan allmänbildande utbildning på mellannivå
309901 Gymnasieexamen (Åland)
309999 Annan eller okänd allmänbildande utbildning på mellannivå
 
90 Utbildningsnivån okänd
909 Allmänbildande utbildning, utbildningsnivån okänd
9099 Allmänbildande utbildning, utbildningsnivån okänd
909999 Allmänbildande utbildning, utbildningsnivån okänd
 
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning
 
31 Mellannivå
311 Lärarutbildning på mellannivå
3111 Lärarutbildning på mellannivå
311101 Trafiklärare
311199 Annan eller okänd lärarutbildning på mellannivå
317 Specialyrkesexamen inom lärarutbildningsområdet
3171 Lärarutbildning, specialyrkesexamen
317101 Trafiklärare, specialyrkesexamen
 
51 Utbildning på lägsta högre nivå
511 Lärarutbildning på lägsta högre nivå
5112 Yrkeslärare i yrkesskola
511251 Yrkeslärare, inkvarterings- och kosthållsbranschen
511252 Yrkeslärare, sömnads- och beklädnadsbranschen
511253 Yrkeslärare, herr- och damfrisörer och kosmetologbranschen
511254 Yrkeslärare, näringsekonomiska branschen
511299 Yrkeslärare, annat eller okänt specialområde
5113 Hemslöjdslärare
511351 Hemslöjdslärare, vävning
511352 Hemslöjdslärare, metallslöjd, maskinreparation
511353 Hemslöjdslärare, sömnad
511354 Hemslöjdslärare, träslöjd
511399 Hemslöjdslärare, annat eller okänt specialområde
5114 Lärare i huslig ekonomi
511451 Lärare i huslig ekonomi
5115 Barnträdgårdslärare (-1985)
511501 Barnträdgårdslärare (-1985)
5116 Musiklärare, lägsta högre nivå
511601 Musikpedagog
511602 Musikledare
511603 Musiklekskollärare
511604 Musikinstitutslärare
511605 Lärare vid musikläroanstalt
511606 Lärare i pop- och jazzmusik
5119 Annan lärarutbildning på lägsta högre nivå
511903 Ridlärare
511904 Lärare i sjukvård
511905 Danslärare
511999 Annan eller okänd lärarutbildning på lägsta högre nivå
 
61 Lägre högskolenivå
611 Yrkeshögskoleexamen inom lärarutbildningsområdet
6111 Yrkeshögskoleexamen i musik, lärarutbildning
611101 Musikpedagog (YH)
6112 Yrkeshögskoleexamen inom teater och dans, lärarutbildning
611201 Danslärare (YH)
612 Pedagogie kandidat (lägre)
6121 Pedagogie kandidat (lägre), lärarutbildning
612101 Ped. kand. (lägre), barnträdgårdslärare
612102 Ped. kand. (lägre), klasslärare (inte lärarbehörighet)
612103 Ped. kand. (lägre), speciallärare (inte lärarbehörighet)
612104 Ped. kand. (lägre), lärare i huslig ekonomi (inte lärarbehörighet)
612105 Ped. kand. (lägre), handarbetslärare (inte lärarbehörighet)
612107 Ped. kand. (lägre), studiehandledare i grundskolan och gymnasiet (inte lärarbehörighet)
612108 Ped. kand. (lägre), musiklärare (inte lärarbehörighet)
612199 Ped. kand. (lägre), annan eller okänd lärarutbildning
6122 Pedagogie kandidat (lägre), pedagogik
612201 Ped. kand. (lägre), pedagogik
612202 Ped. kand. (lägre), vuxenutbildning
612203 Ped. kand. (lägre), specialpedagogik
612204 Ped. kand. (lägre), förskolepedagogik
612205 Ped. kand. (lägre), textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi
612299 Ped. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne
6129 Annan pedagogisk utbildning på lägre högskolenivå
612999 Annan eller okänd pedagogisk utbildning på lägre högskolenivå
613 Lärarutbildning på lägre högskolenivå
6131 Barnträdgårdslärare (1986-)
613101 Barnträdgårdslärare (1986-)
6132 Klasslärare i grundskolan
613201 Klasslärare i grundskolan
6133 Ämneslärare i grundskolan
613352 Ämneslärare i svenska språket
613353 Ämneslärare i engelska språket
613354 Lärare i huslig ekonomi (Helsingfors universitet)
613355 Handarbetslärare, textillärare
613356 Hushålls- och textilhandarbetslärare
613357 Lärare i teknisk slöjd
613399 Annan eller okänd utbildning av grundskollärare
6134 Speciallärare
613401 Specialbarnträdgårdslärare
613402 Speciallärare
6135 Studiehandledare
613501 Studiehandledare i grundskolan och gymnasiet
6136 Musiklärare, lägre högskolenivå
613651 Lärare i musikens teori
613652 Musiklärare
613653 Lärare i spelning och solosång
613654 Högre musiklärarexamen
613699 Annan eller okänd musiklärarutbildning på lägre högskolenivå
6138 Folk- och medborgarskollärare
613811 Folkskollärare, medborgarskollärare
6139 Annan lärarutbildning på lägre högskolenivå
613951 Gymnastiklärare
613952 Förskollärare i Steinerdaghem
613999 Annan eller okänd lärarutbildning på lägre högskolenivå
 
71 Högre högskolenivå
711 Högre yrkeshögskoleexamen inom lärarutbildningsområdet
7111 Högre yrkeshögskoleexamen i musik, lärarutbildning
711101 Musikpedagog (högre YH)
7112 Högre yrkeshögskoleexamen inom teater och dans, lärarutbildning
711201 Danslärare (högre YH)
712 Pedagogie magister, pedagogie kandidat (högre)
7121 Pedagogie magister, pedagogie kandidat (högre), lärarutbildning
712101 Ped. mag., klasslärare
712102 Ped. mag., speciallärare
712104 Ped. mag., lärare i huslig ekonomi
712105 Ped. mag., handarbetslärare
712108 Ped. mag., studiehandledare i grundskolan och gymnasiet
712109 Ped. mag., musiklärare
712199 Ped. mag., annan eller okänd lärarutbildning
7122 Pedagogie magister, pedagogie kandidat (högre), pedagogik
712201 Ped. mag., pedagogik
712202 Ped. mag., vuxenutbildning
712203 Ped. mag., specialpedagogik
712204 Ped. mag., förskolepedagogik
712205 Ped. mag., textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi
712299 Ped. mag., annat eller okänt huvudämne
719 Annan pedagogisk utbildning och lärarutbildning på högre högskolenivå
7199 Annan pedagogisk utbildning och lärarutbildning på högre högskolenivå
719951 Teckningslärare
719952 Klasslärare i Steinerskolan
719953 Lärare i konstämnen i Steinerskolan
719999 Annan eller okänd pedagogisk och lärarutbildning på högre högskolenivå
 
81 Forskarutbildningsnivå
812 Pedagogie licentiat
8121 Pedagogie licentiat
812101 Ped. lic., pedagogik
812102 Ped. lic., vuxenutbildning
812103 Ped. lic., specialpedagogik
812105 Ped. lic., textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi
812199 Ped. lic., annat eller okänt huvudämne
8122 Filosofie licentiat, pedagogik
812201 Fil. lic., pedagogik
815 Doktor, pedagogiska området
8151 Pedagogie doktor
815101 Ped. dr, pedagogik
815102 Ped. dr, vuxenutbildning
815103 Ped. dr, specialpedagogik
815105 Ped. dr, textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi
815199 Ped. dr, annat eller okänt huvudämne
8152 Filosofie doktor, pedagogik
815201 Fil. dr, pedagogik
819 Annan pedagogisk utbildning på forskarutbildningsnivå
8199 Annan pedagogisk utbildning på forskarutbildningsnivå
819999 Annan eller okänd pedagogisk utbildning på forskarutbildningsnivå
 
91 Utbildningsnivån okänd
919 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsnivån okänd
9199 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsnivån okänd
919999 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsnivån okänd
 
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning
 
32 Mellannivå
321 Grundutbildning i konst samt hantverk och konstindustri på mellannivå
3211 Artesan, grundutbildning inom hantverk och konstindustri
321101 Artesan, grundexamen inom hantverk och konstindustri
321151 Artesan, grafiska branschen; ritare, hemslöjd och konstindustri
321152 Artesan, stenhuggare; stenhuggare, hemslöjd och konstindustri
321153 Artesan, guldsmedskonst
321154 Artesan, vävare; vävare, hemslöjd och konstindustri
321155 Artesan, målare; målare, hemslöjd och konstindustri
321156 Artesan, smed; smed, hemslöjd och konstindustri
321157 Artesan, sömmare; sömmare, hemslöjd och konstindustri
321158 Artesan, snickare; snickare, hemslöjd och konstindustri
321159 Artesan, bygghantverkare; bygghantverkare, hemslöjd och konstindustri
321160 Artesan, sameslöjdare; sameslöjdare
321161 Artesan, keramiker; keramiker, hemslöjd och konstindustri
321199 Artesan, annat eller okänt specialområde
3212 Grundutbildning i musik
321201 Pianostämmare
321202 Kyrkomusiker
321203 Dansmusiker
321204 Musik, grundexamen
321251 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan
321252 Militärmusikerexamen
321299 Annan eller okänd grundutbildning i musik
3213 Grundutbildning i bildkonst
321301 Visuell framställning, grundexamen
321351 Bildkonstnär
321399 Annan eller okänd grundutbildning i bildkonst
3215 Grundutbildning inom teater och dans
321501 Dans, grundexamen; dansare
321599 Annan eller okänd grundutbildning inom teater och dans
3216 Grundutbildning inom mediekultur
321601 Mediekultur, grundexamen
321602 Audiovisuell kommunikation, grundexamen
321699 Annan eller okänd grundutbildning inom mediekultur
3219 Annan grundutbildning i konst samt hantverk och konstindustri
321901 Teckenspråkshandledning, grundexamen
321902 Cirkusbranschen, grundexamen
321951 Grafisk planering, yrkesutbildning
321952 Finsnickare
321953 Reklamtecknare
321954 Dräktdesign, yrkesutbildning
321955 Fotograferingsbransch, yrkesutbildning
321956 Grundkurs i driftsteknik
321957 Kontrollantkurs
321958 Tv-scripta
321999 Annan eller okänd grundutbildning i konst samt hantverk och konstindustri
324 Yrkesexamen i konst samt hantverk och konstindustri
3241 Yrkesexamen inom hantverk och konstindustri
324101 Vapensmedsgesäll, yrkesexamen
324102 Silversmed, yrkesexamen
324103 Gravör, yrkesexamen
324104 Keramikgesäll, yrkesexamen
324105 Stenhuggargesäll, yrkesexamen
324106 Finsnickare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324107 Förgyllare, yrkesexamen
324108 Guldsmed, yrkesexamen
324109 Glasblåsargesäll, yrkesexamen
324110 Naturvetenskaplig konservering, yrkesexamen
324111 Målare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324112 Modellbyggargesäll, yrkesexamen
324113 Sömnadsgesäll, yrkesexamen
324114 Snickare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324115 Restaureringsgesäll, yrkesexamen
324116 Instruktör i romankultur, yrkesexamen
324117 Sameslöjdsgesäll, yrkesexamen
324118 Krukmakargesäll, yrkesexamen
324119 Smedgesäll, yrkesexamen
324120 Instrumentbyggargesäll, yrkesexamen
324121 Studiovävare, yrkesexamen
324122 Studiosömmerska, yrkesexamen
324123 Båtbyggare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324124 Färgargesäll, yrkesexamen
324125 Snickeribranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324126 Textilbranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324127 Beklädnadsbranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324128 Hantverkare, yrkesexamen
324129 Inredningsbranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324199 Annan eller okänd yrkesexamen inom hantverk och konstindustri
3242 Yrkesexamen i musik
324201 Producent inom rytmmusik, yrkesexamen
3243 Yrkesexamen i bildkonst
324301 Fotograf, yrkesexamen
324399 Annan eller okänd yrkesexamen i bildkonst
3245 Yrkesexamen inom teater och dans
324501 Scenassistent, yrkesexamen
324502 Teaterbranschen, yrkesexamen
324599 Annan eller okänd yrkesexamen inom teater och dans
3246 Yrkesexamen inom mediekultur
324601 Audiovisuell kommunikation, yrkesexamen; medieassistent, yrkesexamen
324699 Annan eller okänd yrkesexamen inom mediekultur
327 Specialyrkesexamen i konst samt hantverk och konstindustri
3271 Specialyrkesexamen inom hantverk och konstindustri
327101 Vapensmedsmästare, specialyrkesexamen
327102 Silversmedsmästare, specialyrkesexamen
327103 Gravörmästare, specialyrkesexamen
327104 Keramikmästare, specialyrkesexamen
327105 Stenhuggarmästare, specialyrkesexamen
327106 Finsnickare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327107 Förgyllare, specialyrkesexamen
327108 Guldsmedsmästare, specialyrkesexamen
327109 Glasblåsarmästare, specialyrkesexamen
327110 Målarmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327111 Modellbyggarmästare, specialyrkesexamen
327112 Sömnadsmästare, specialyrkesexamen
327113 Snickarmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327114 Restaureringsmästare, specialyrkesexamen
327115 Instruktör i romankultur, specialyrkesexamen
327116 Sameslöjdsmästare, specialyrkesexamen
327117 Krukmakarmästare, specialyrkesexamen
327118 Smedmästare, specialyrkesexamen
327119 Instrumentbyggarmästare, specialyrkesexamen
327120 Studiovävare, specialyrkesexamen
327121 Studiosömmerska, specialyrkesexamen
327122 Båtmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327123 Färgarmästare, specialyrkesexamen
327124 Snickeribranschen, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327125 Textilbranschen, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327126 Beklädsnadsbranschen, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327127 Inredningsbranschen, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327128 Handverkarmästare, specialyrkesexamen
327199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom hantverk och konstindustri
3273 Specialyrkesexamen i bildkonst
327301 Fotograf, specialyrkesexamen
327302 Audiovisuell kommunikation, specialyrkesexamen
327399 Annan eller okänd specialyrkesexamen i bildkonst
3275 Specialyrkesexamen inom teater och dans
327501 Maskerare, specialyrkesexamen
327502 Teaterteknik, specialyrkesexamen
327503 Teaterbranschen, specialyrkesexamen
327599 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom teater och dans
3276 Specialyrkesexamen inom mediekultur
327601 Mediebransch, specialyrkesexamen
327699 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom mediekultur
329 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst på mellannivå
3299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst på mellannivå
329999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst på mellannivå
 
52 Utbildning på lägsta högre nivå
521 Utbildning i konst samt hantverk och konstindustri på lägsta högre nivå
5211 Artenom
521101 Artenom
521151 Artenom, grafiska branschen; grafisk planerare
521152 Artenom, möbelformgivning; möbelformgivare
521153 Artenom, keramik; keramikkonst
521154 Artenom, konservator; konservator
521155 Artenom, vävning; planerare i hemslöjd och konstindustri, vävning
521156 Artenom, guldsmedskonst; guldsmed
521157 Artenom, metallarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, metallarbete
521158 Artenom, sömnad och stickning; planerare i hemslöjd och konstindustri, sömnad och stickning
521159 Artenom, träarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, träarbete
521160 Artenom, inredningsplanering; inredningsplanerare
521161 Artenom, textilarbete; textilkonst
521162 Artenom, klädformgivning; klädformgivare
521163 Artenom, beklädnadsbranschen
521164 Artenom, fotografering; fotograf
521165 Artenom, videoinspelning; videoinspelare
521199 Artenom, annat eller okänt specialområde; planerare i hemslöjd och konstindustri, annat eller okänt specialområde
5212 Musikutbildning på lägsta högre nivå
521201 Musiker
521251 Kantor-organist
521252 Orkestermusiker
521253 Pop- och jazzmusiker
521254 Ledare för orkestergrupp
521299 Annan eller okänd musikutbildning på lägsta högre nivå
5213 Utbildning i bildkonst på lägsta högre nivå
521301 Bildkonstnärexamen (institut)
521351 Konstmålare
521352 Skulptör
521353 Konstgrafiker
521399 Annan eller okänd utbildning i bildkonst på lägsta högre nivå
5215 Utbildning inom teater och dans på lägsta högre nivå
521554 Danskonstnär
521555 Ledare i teaterpedagogik
521599 Annan eller okänd utbildning inom teater och dans på lägsta högre nivå
5216 Medianom
521601 Medianom, inget specialområde
521651 Medianom, bildteknik
521652 Medianom, produktion
521653 Medianom, ljusteknik
521654 Medianom, ljudteknik
529 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst på lägsta högre nivå
5299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst på lägsta högre nivå
529901 Dövtolk
529999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst på lägsta högre nivå
 
62 Lägre högskolenivå
621 Yrkeshögskoleexamen inom humanistiska området och konst- och kulturbranschen
6211 Yrkeshögskoleexamen inom hantverk och konstindustri samt konservering
621101 Artenom (YH)
621102 Formgivare (YH)
621103 Konservator (YH)
621104 Vestonom (YH)
621199 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom hantverk och konstindustri
6212 Yrkeshögskoleexamen i musik
621201 Musiker (YH)
621299 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i musik
6213 Yrkeshögskoleexamen i bildkonst
621301 Bildkonstnär (YH)
621399 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i bildkonst
6215 Yrkeshögskoleexamen inom teater och dans
621501 Dramainstruktör (YH)
621599 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom teater och dans
6216 Medianom (YH)
621601 Medianom (YH)
6217 Yrkeshögskoleexamen inom humanistiska området och kulturbranschen
621701 Teckenspråktolk (YH)
621702 Kulturproducent (YH)
621703 Samhällspedagog (YH)
621704 Tolk (YH)
621799 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området
6219 Annan yrkeshögskoleexamen inom humanistiska området och konst- och kulturbranschen
621999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i konst samt hantverk och konstindustri
622 Utbildning inom konstområdet på lägre högskolenivå
6221 Konstutbildning på lägre högskolenivå
622101 Konstkandidat (lägre)
622199 Annan eller okänd konstutbildning på lägre högskolenivå
6222 Musikutbildning på lägre högskolenivå
622201 Musikkandidat (lägre)
622251 Högre kantor-organist-examen
622252 Musik, avgångsexamen (Sibelius-Akademin)
622253 Operasångarexamen
622299 Annan eller okänd musikutbildning på lägre högskolenivå
6223 Utbildning i bildkonst på lägre högskolenivå
622301 Bildkonstkandidat, bildkonstexamen (Bildkonstakademin)
622399 Annan eller okänd utbildning i bildkonst på lägre högskolenivå
6225 Utbildning inom teater och dans på lägre högskolenivå
622501 Teaterkonstkandidat (lägre)
622502 Danskonstkandidat (lägre)
622551 Dramaturg
622552 Teaterregissör
622553 Teaterexamen
622554 Yrkesskådespelare
622555 Scenograf
622599 Annan eller okänd utbildning inom teater och dans på lägre högskolenivå
6229 Annan utbildning inom konstområdet på lägre högskolenivå
622951 Examen vid konstindustriellt institut
622999 Annan eller okänd utbildning inom konstområdet på lägre högskolenivå
623 Kandidat i humanistiska vetenskaper
6231 Kandidat i humanistiska vetenskaper, språkvetenskaper
623101 Hum. kand., finska språket
623102 Hum. kand., svenska språket
623103 Hum. kand., engelska språket
623104 Hum. kand., tyska språket
623105 Hum. kand., franska språket
623106 Hum. kand., ryska språket
623107 Hum. kand., spanska språket
623108 Hum. kand., italienska språket
623109 Hum. kand., samespråket
623110 Hum. kand., östersjöfinska språk
623111 Hum. kand., ungerska språket
623112 Hum. kand., baltiska språk
623113 Hum. kand., klassiska språk
623114 Hum. kand., slaviska språk
623115 Hum. kand., teckenspråk
623199 Hum. kand., annat eller okänt språk
6232 Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning
623201 Hum. kand., översättning och tolkning i finska
623202 Hum. kand., översättning och tolkning i svenska
623203 Hum. kand., översättning och tolkning i engelska
623204 Hum. kand., översättning och tolkning i tyska
623205 Hum. kand., översättning och tolkning i franska
623206 Hum. kand., översättning och tolkning i ryska
623207 Hum. kand., översättning och tolkning i spanska
623208 Hum. kand., översättning och tolkning i italienska
623299 Hum. kand., översättning och tolkning i annat eller okänt språk
6233 Kandidat i humanistiska vetenskaper, historia och arkeologi
623301 Hum. kand., historia
623302 Hum. kand., arkeologi
6234 Kandidat i humanistiska vetenskaper, litteratur-, kultur- och språkforskning
623401 Hum. kand., litteraturforskning
623402 Hum. kand., kulturforskning
623403 Hum. kand., språkforskning
623404 Hum. kand., talvetenskaper
6235 Kandidat i humanistiska vetenskaper, konstforskning
623501 Hum. kand., konsthistoria och konstpedagogik
623502 Hum. kand., musikvetenskap och musikpedagogik
623503 Hum. kand., teatervetenskap
623599 Hum. kand., annan eller okänd konstforskning
6236 Kandidat i humanistiska vetenskaper, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
623601 Hum. kand., kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
6237 Kandidat i humanistiska vetenskaper, filosofi
623701 Hum. kand., filosofi (humanistiska området)
6239 Kandidat i humanistiska vetenskaper, annat specialområde
623999 Hum. kand., annat eller okänt specialområde
624 Teologiutbildning på lägre högskolenivå
6241 Teologiutbildning på lägre högskolenivå
624101 Teologie kandidat (lägre)
624199 Annan eller okänd teologiutbildning på lägre högskolenivå
628 Diplomtranslator (språkinstitut)
6281 Diplomtranslator (språkinstitut)
628151 Diplomtranslator, svenska
628152 Diplomtranslator, engelska
628153 Diplomtranslator, tyska
628154 Diplomtranslator, franska
628155 Diplomtranslator, ryska
628199 Diplomtranslator, annat eller okänt språk
629 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst på lägre högskolenivå
6299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst på lägre högskolenivå
629999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst på lägre högskolenivå
 
72 Högre högskolenivå
721 Högre yrkeshögskoleexamen inom humanistiska området och konst- och kulturbranschen
7211 Högre yrkeshögskoleexamen inom hantverk och konstindustri samt konservering
721101 Artenom (högre YH)
721102 Formgivare (högre YH)
721103 Konservator (högre YH)
721104 Vestonom (högre YH)
721199 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen inom hantverk och konstindustri
7212 Högre yrkeshögskoleexamen i musik
721201 Musiker (högre YH)
721299 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen i musik
7213 Högre yrkeshögskoleexamen i bildkonst
721301 Bildkonstnär (högre YH)
721399 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen i bildkonst
7215 Högre yrkeshögskoleexamen inom teater och dans
721501 Dramainstruktör (högre YH)
721599 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen inom teater och dans
7216 Medianom (högre YH)
721601 Medianom (högre YH)
7217 Högre yrkeshögskoleexamen inom humanistiska området och kulturbranschen
721701 Teckenspråktolk (högre YH)
721702 Kulturproducent (högre YH)
721703 Samhällspedagog (högre YH)
721704 Tolk (högre YH)
721799 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området
7219 Annan högre yrkeshögskoleexamen inom humanistiska området och konst- och kulturbranschen
721999 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen i konst samt hantverk och konstindustri
722 Konstutbildning på högre högskolenivå
7221 Konstmagister, konstkandidat (högre)
722101 Konstmagister
7229 Annan konstutbildning på högre högskolenivå
722951 Film och tv-arbete (konstfacklig utbildning)
722952 Grafisk planering (konstfacklig utbildning)
722953 Keramisk planering (konstfacklig utbildning)
722954 Scenografi (konstfacklig utbildning)
722955 Inredning och möbelplanering (konstfacklig utbildning)
722956 Teknisk design (konstfacklig utbildning)
722957 Textildesign (konstfacklig utbildning)
722958 Beklädnadsplanering (konstfacklig utbildning)
722959 Fotografering (konstfacklig utbildning)
722999 Annan eller okänd konstutbildning på högre högskolenivå
723 Musikutbildning på högre högskolenivå
7231 Musikmagister, musikkandidat (högre)
723111 Musikmagister
7239 Annan musikutbildning på högre högskolenivå
723951 Musikdiplomexamen
723952 Militärkapellmästare
723999 Annan eller okänd musikutbildning på högre högskolenivå
724 Utbildning i bildkonst på högre högskolenivå
7241 Magister i bildkonst; slutexamen vid bildkonstakademin
724101 Magister i bildkonst; slutexamen vid bildkonstakademin
7249 Annan eller okänd utbildning i bildkonst på högre högskolenivå
724999 Annan eller okänd utbildning i bildkonst på högre högskolenivå
725 Utbildning inom teater och dans på högre högskolenivå
7251 Magister i teaterkonst, teaterkonstkandidat (högre)
725111 Magister i teaterkonst
7252 Magister i danskonst, danskonstkandidat (högre)
725201 Magister i danskonst
7259 Annan utbildning inom teater och dans på högre högskolenivå
725999 Annan eller okänd utbildning inom teater och dans på högre högskolenivå
726 Filosofie magister, filosofie kandidat, humanistiska området
7261 Filosofie magister, filosofie kandidat, språkvetenskaper
726101 Fil. mag., finska språket
726102 Fil. mag., svenska språket
726103 Fil. mag., engelska språket
726104 Fil. mag., tyska språket
726105 Fil. mag., franska språket
726106 Fil. mag., ryska språket
726107 Fil. mag., spanska språket
726108 Fil. mag., italienska språket
726109 Fil. mag., samespråket
726110 Fil. mag., östersjöfinska språk
726111 Fil. mag., ungerska språket
726112 Fil. mag., baltiska språk
726113 Fil. mag., klassiska språk
726114 Fil. mag., slaviska språk
726115 Fil. mag., teckenspråk
726199 Fil. mag., annat eller okänt språk
7262 Filosofie magister, filosofie kandidat, översättning och tolkning
726201 Fil. mag., översättning och tolkning i finska
726202 Fil. mag., översättning och tolkning i svenska
726203 Fil. mag., översättning och tolkning i engelska
726204 Fil. mag., översättning och tolkning i tyska
726205 Fil. mag., översättning och tolkning i franska
726206 Fil. mag., översättning och tolkning i ryska
726207 Fil. mag., översättning och tolkning i spanska
726208 Fil. mag., översättning och tolkning i italienska
726299 Fil. mag., översättning och tolkning i annat eller okänt språk
7263 Filosofie magister, filosofie kandidat, historia och arkeologi
726301 Fil. mag., historia
726302 Fil. mag., arkeologi
7264 Filosofie magister, filosofie kandidat, litteratur-, kultur- och språkforskning
726401 Fil. mag., litteraturforskning
726402 Fil. mag., kulturforskning
726403 Fil. mag., språkforskning
726404 Fil. mag., talvetenskaper
7265 Filosofie magister, filosofie kandidat, konstforskning
726501 Fil. mag., konsthistoria och konstpedagogik
726502 Fil. mag., musikvetenskap och musikpedagogik
726503 Fil. mag., teatervetenskap
726599 Fil. mag., annan eller okänd konstforskning
7266 Filosofie magister, filosofie kandidat, kommunikationsvetenskaper och informationforskning
726601 Fil. mag., kommunikationsvetenskaper och informationforskning
7267 Filosofie magister, filosofie kandidat, filosofi (humanistiska området)
726701 Fil. mag., filosofi (humanistiska området)
7269 Filosofie magister, filosofie kandidat, annat humanistiskt specialområde
726999 Fil. mag., annat eller okänt humanistiskt specialområde
727 Teologiutbildning på högre högskolenivå
7271 Teologie magister, teologie kandidat (högre)
727101 Teologie magister
7279 Annan teologiutbildning på högre högskolenivå
727999 Annan eller okänd teologiutbildning på högre högskolenivå
729 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst på högre högskolenivå
7299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst på högre högskolenivå
729999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst på högre högskolenivå
 
82 Forskarutbildningsnivå
822 Licentiat inom konstområdet
8221 Konstlicentiat
822101 Konstlicentiat
8222 Musiklicentiat
822211 Musiklicentiat
8224 Licentiat i teaterkonst
822401 Licentiat i teaterkonst
8225 Licentiat i danskonst
822501 Licentiat i danskonst
8229 Annan licentiatutbildning inom konstområdet
822999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom konstområdet
823 Filosofie licentiat, humanistiska området
8231 Filosofie licentiat, språkvetenskaper
823101 Fil. lic., finska språket
823102 Fil. lic., svenska språket
823103 Fil. lic., engelska språket
823104 Fil. lic., tyska språket
823105 Fil. lic., franska språket
823106 Fil. lic., ryska språket
823107 Fil. lic., spanska språket
823108 Fil. lic., italienska språket
823109 Fil. lic., samespråket
823110 Fil. lic., östersjöfinska språk
823111 Fil. lic., ungerska språket
823112 Fil. lic., baltiska språk
823113 Fil. lic., klassiska språk
823114 Fil. lic., slaviska språk
823115 Fil. lic., teckenspråk
823199 Fil. lic., annat eller okänt språk
8232 Filosofie licentiat, översättning och tolkning
823201 Fil. lic., översättning och tolkning i finska
823202 Fil. lic., översättning och tolkning i svenska
823203 Fil. lic., översättning och tolkning i engelska
823204 Fil. lic., översättning och tolkning i tyska
823205 Fil. lic., översättning och tolkning i franska
823206 Fil. lic., översättning och tolkning i ryska
823207 Fil. lic., översättning och tolkning i spanska
823208 Fil. lic., översättning och tolkning i italienska
823299 Fil. lic., översättning och tolkning i annat eller okänt språk
8233 Filosofie licentiat, historia och arkeologi
823301 Fil. lic., historia
823302 Fil. lic., arkeologi
8234 Filosofie licentiat, litteratur-, kultur- och språkforskning
823401 Fil. lic., litteraturforskning
823402 Fil. lic., kulturforskning
823403 Fil. lic., språkforskning
823404 Fil. lic., talvetenskaper
8235 Filosofie licentiat, konstforskning
823501 Fil. lic., konsthistoria och konstpedagogik
823502 Fil. lic., musikvetenskap och musikpedagogik
823503 Fil. lic., teatervetenskap
823599 Fil. lic., annan eller okänd konstforskning
8236 Filosofie licentiat, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
823601 Fil. lic., kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
8237 Filosofie licentiat, filosofi (humanistiska området)
823701 Fil. lic., filosofi (humanistiska området)
8239 Filosofie licentiat, annat humanistiskt specialområde
823999 Fil. lic., annat eller okänt humanistiskt specialområde
824 Teologie licentiat
8241 Teologie licentiat
824101 Teologie licentiat
825 Doktor inom konstområdet
8251 Konstdoktor
825101 Konstdoktor
8252 Musikdoktor
825211 Musikdoktor
8253 Doktor i bildkonst
825301 Doktor i bildkonst
8254 Doktor i teaterkonst
825401 Doktor i teaterkonst
8255 Doktor i danskonst
825501 Doktor i danskonst
8259 Annan doktorsutbildning inom konstområdet
825901 Fil. dr, konstindustri
825999 Annan eller okänd doktorsutbildning inom konstområdet
826 Filosofie doktor, humanistiska området
8261 Filosofie doktor, språkvetenskaper
826101 Fil. dr, finska språket
826102 Fil. dr, svenska språket
826103 Fil. dr, engelska språket
826104 Fil. dr, tyska språket
826105 Fil. dr, franska språket
826106 Fil. dr, ryska språket
826107 Fil. dr, spanska språket
826108 Fil. dr, italienska språket
826109 Fil. dr, samespråket
826110 Fil. dr, östersjöfinska språk
826111 Fil. dr, ungerska språket
826112 Fil. dr, baltiska språk
826113 Fil. dr, klassiska språk
826114 Fil. dr, slaviska språk
826115 Fil. dr, teckenspråk
826199 Fil. dr, annat eller okänt språk
8262 Filosofie doktor, översättning och tolkning
826201 Fil. dr, översättning och tolkning i finska
826202 Fil. dr, översättning och tolkning i svenska
826203 Fil. dr, översättning och tolkning i engelska
826204 Fil. dr, översättning och tolkning i tyska
826205 Fil. dr, översättning och tolkning i franska
826206 Fil. dr, översättning och tolkning i ryska
826207 Fil. dr, översättning och tolkning i spanska
826208 Fil. dr, översättning och tolkning i italienska
826299 Fil. dr, översättning och tolkning i annat eller okänt språk
8263 Filosofie doktor, historia och arkeologi
826301 Fil. dr, historia
826302 Fil. dr, arkeologi
8264 Filosofie doktor, litteratur-, kultur- och språkforskning
826401 Fil. dr, litteraturforskning
826402 Fil. dr, kulturforskning
826403 Fil. dr, språkforskning
826404 Fil. dr, talvetenskaper
8265 Filosofie doktor, konstforskning
826501 Fil. dr, konsthistoria och konstpedagogik
826502 Fil. dr, musikvetenskap och musikpedagogik
826503 Fil, dr, teatervetenskap
826599 Fil. dr, annan eller okänd konstforskning
8266 Filosofie doktor, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
826601 Fil. dr, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
8267 Filosofie doktor, filosofi (humanistiska området)
826701 Fil. dr, filosofi (humanistiska området)
8269 Filosofie doktor, annat humanistiskt specialområde
826901 Fil. dr, teologie
826999 Fil. dr, annat eller okänt humanistiskt specialområde
827 Teologie doktor
8271 Teologie doktor
827101 Teologie doktor
829 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst på forskarutbildningsnivå
8299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst, forskarutbildningsnivå
829999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst på forskarutbildningsnivå
 
92 Utbildningsnivån okänd
929 Utbildning i humanistiska ämnen och konst, utbildningsnivån okänd
9299 Utbildning i humanistiska ämnen och konst, utbildningsnivån okänd
929999 Utbildning i humanistiska ämnen och konst, utbildningsnivån okänd
 
3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper
 
33 Mellannivå
331 Grundutbildning inom handel och administration på mellannivå
3311 Grundexamen inom företagsekonomi (merkant, merkonom)
331101 Merkonom, grundexamen inom företagsekonomi
331102 Merkant, grundexamen inom handel och administration
331151 Merkant, inget specialområde
331152 Merkant, redovisningslinje
331153 Merkant, försäljningslinje
331157 Merkant, kontorsteknisk linje
331161 Merkant, lagerförvaltningslinje
331162 Merkant, allmän linje
331199 Merkant, annan eller okänd studielinje
3319 Annan grundutbildning inom handel och administration på mellannivå
331901 Lager- och transportfunktioner, grundexamen
331951 Försäljare
331952 Dekoratör
331953 Lagerförvaltare
331954 Försäkringsbranschen, grundexamen
331955 Socialskydd, grundexamen
331956 Hälsovårdssekreterare
331999 Annan eller okänd grundutbildning inom handel och administration på mellannivå
334 Yrkesexamen inom handel och administration
3341 Yrkesexamen inom handel och administration
334101 Bilförsäljare, yrkesexamen
334102 Utrikeshandeln, yrkesexamen; speditionsbranschen, yrkesexamen
334103 Fastighetsförvaltning, yrkesexamen; disponent, yrkesexamen
334104 Marknadsföringskommunikation, yrkesexamen; reklambranschen, yrkesexamen
334105 Försäljning, yrkesexamen; försäljare, yrkesexamen
334106 Sekreterare, yrkesexamen
334107 Dekoratör, yrkesexamen
334108 Reservdelsförsäljare, yrkesexamen
334109 Lagerbranschen, yrkesexamen
334111 Expeditionsvakt, yrkesexamen
334112 Företagare, yrkesexamen
334113 Informations- och bibliotekstjänst, yrkesexamen
334114 Ekonomiförvaltning, yrkesexamen
334115 Yrkesexamen inom finansbranschen
334116 Informationsförmedling och logistiska tjänster, yrkesexamen
334117 Dokumentadministration och arkivväsen, yrkesexamen
334118 Fastighetsförmedling, yrkesexamen
334119 Tullbranschen, yrkesexamen
334120 Yrkesaexamen för arbete som teamledare
334199 Annan eller okänd yrkesexamen inom handel och administration
337 Specialyrkesexamen inom handel och administration
3371 Specialyrkesexamen inom handel och administration
337101 Ledarskap, specialyrkesexamen
337102 Föreståndare inom handeln, specialyrkesexamen
337103 Skeppsmäklare, specialyrkesexamen
337104 Matmästare, specialyrkesexamen
337106 Utrikeshandel, specialyrkesexamen
337107 Företagsledning, specialyrkesexamen; företagare, specialyrkesexamen
337108 Försäljare inom bilbranschen, specialyrkesexamen
337109 Ekonomiförvaltning, specialyrkesexamen
337110 Marknadsföringskommunikation, specialyrkesexamen
337111 Informationsförmedling och logistiska tjänster, specialyrkesexamen
337112 Företagsrådgivare, specialyrkesexamen
337199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom handel och administration
339 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på mellannivå
3399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på mellannivå
339901 Annan eller okänd utbildning inom handel på mellannivå
339902 Annan eller okänd kontorsutbildning på mellannivå
339999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på mellannivå
 
53 Utbildning på lägsta högre nivå
531 Utbildning inom handel och administration på lägsta högre nivå
5311 Merkonom, institutexamen inom företagsekonomi
531101 Merkonom, institutexamen inom företagsekonomi
531151 Merkonom (institut), ekonomi och förvaltning
531154 Merkonom (institut), sekreterararbete och språk
531157 Merkonom (institut), databehandling
531158 Merkonom (institut), företagsekonomi och marknadsföring
531159 Merkonom (institut), biblioteks- och informationstjänster
531160 Merkonom (institut), turism
531163 Merkonom (institut), inget specialområde
531199 Merkonom (institut), annat eller okänt specialområde
5314 Sekreterarutbildning på lägsta högre nivå
531401 Sekreterare inom affärsbranschen och offentlig förvaltning
531402 HSI-sekreterare
531499 Annan eller okänd sekreterarutbildning på lägsta högre nivå
539 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på lägsta högre nivå
5399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på lägsta högre nivå
539901 Journalist (Sanoma Oy)
539951 Marknadsföringsskola
539952 Exportmarknadsförare
539999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på lägsta högre nivå
 
63 Lägre högskolenivå
631 Tradenom, yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi
6311 Tradenom, yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi
631101 Tradenom, ekonomi, förvaltning och marknadsföring
631104 Tradenom, sekreterararbete och språk
631107 Tradenom, databehandling
631109 Tradenom, biblioteks- och informationstjänster
631110 Tradenom, turism
631199 Tradenom, annat eller okänt område
632 Ekonomisk utbildning på lägre högskolenivå
6321 Ekonomie kandidat (lägre)
632101 Ekon. kand. (lägre), företagsekonomi
632105 Ekon. kand. (lägre), samhällsvetenskaper
632114 Ekon. kand. (lägre), statistik
632115 Ekon. kand. (lägre), informationssystem
632199 Ekon. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne
6322 Ekonom (lägre)
632201 Ekonom (lägre), företagsekonomi
632205 Ekonom (lägre), samhällsvetenskaper
632214 Ekonom (lägre), statistik
632215 Ekonom (lägre), informationssystem
632299 Ekonom (lägre), annat eller okänt huvudämne
6324 Akademisk sekreterare och diplomkorrespondent
632451 Akademisk sekreterare
632452 Diplomkorrespondent
6329 Annan ekonomisk utbildning på lägre högskolenivå
632999 Annan eller okänd ekonomisk utbildning på lägre högskolenivå
633 Samhällsvetenskaplig utbildning på lägre högskolenivå
6331 Politices kandidat (lägre)
633101 Pol. kand. (lägre), politikvetenskaper
633102 Pol. kand. (lägre), ekonomivetenskaper
633103 Pol. kand. (lägre), socialvetenskaper
633105 Pol. kand. (lägre), psykologi
633106 Pol. kand. (lägre), kommunikationsvetenskaper
633107 Pol. kand. (lägre), filosofi
633108 Pol. kand. (lägre), statistik
633199 Pol. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne
6332 Kandidat i samhällsvetenskaper (lägre)
633201 Samh. kand. (lägre), politikvetenskaper
633202 Samh. kand. (lägre), ekonomivetenskaper
633203 Samh. kand. (lägre), socialvetenskaper
633205 Samh. kand. (lägre), psykologi
633206 Samh. kand. (lägre), kommunikationsvetenskaper
633207 Samh. kand. (lägre), filosofi
633208 Samh. kand. (lägre), statistik
633209 Samh. kand. (lägre), turism
633210 Samh. kand. (lägre), regional- och miljövetenskaper
633299 Samh. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne
6333 Förvaltningskandidat (lägre)
633301 Förv. kand. (lägre), förvaltningsvetenskaper
633310 Förv. kand. (lägre), regional- och miljövetenskaper
633399 Förv. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne
6334 Kandidat i humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskapliga området
633401 Hum. kand., politikvetenskaper
633402 Hum. kand., ekonomivetenskaper
633403 Hum. kand., socialvetenskaper
633404 Hum. kand., pedagogik
633405 Hum. kand., psykologi
633407 Hum. kand., filosofi (samhällsvetenskapliga området)
633408 Hum. kand., statistik
633409 Hum. kand., datavetenskap
633499 Hum. kand., annat eller okänt huvudämne inom samhällsvetenskapliga området
6335 Psykologie kandidat (lägre)
633501 Psykologie kandidat (lägre)
6336 Ekonomisk-administrativ examen
633651 Ekonomisk-administrativ examen
6339 Annan samhällsvetenskaplig utbildning på lägre högskolenivå
633999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig utbildning på lägre högskolenivå
634 Juridisk utbildning på lägre högskolenivå
6341 Juridisk utbildning på lägre högskolenivå
634101 Rättsnotarie
634102 Vicenotarie
634199 Annan eller okänd juridisk utbildning på lägre högskolenivå
639 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på lägre högskolenivå
6391 Socionomutbildning och annan samhällelig tjänstemannautbildning
639151 Examen för förvaltningstjänstemän, förvaltningsnotarie
639152 Bibliotekarie, socionom
639153 Biblioteksexamen
639154 Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig förvaltning
639155 Examen i ungdomsarbete, socionom
639156 Socialvårdare, socionomexamen, socialt arbete
639157 Socialförsäkringsexamen, socionom
639158 Journalistexamen, socionomexamen, journalistik
639159 Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotarie
639160 Socialexamen, socionom
639161 Allmän försäkringsexamen
639199 Annan eller okänd socionomutbildning eller samhällelig tjänstemannautbildning
6399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på lägre högskolenivå
639999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på lägre högskolenivå
 
73 Högre högskolenivå
731 Högre yrkeshögskoleexamen inom handel och administration
7311 Påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola inom handel och administration
731101 Handel och administration, påbyggnadsexamen vid YH; programmet för påbyggnadsutbildning i företagsamhet och affärskompetens inom SM-sektorn
731109 Tradenom (högre YH), biblioteks- och informationsjänster
731199 Handel och administration, påbyggnadsexamen vid YH; annat eller okänt område
7312 Tradenom, högre yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi
731201 Tradenom (högre YH), ekonomi, förvaltning och marknadsföring
731207 Tradenom (högre YH), databehandling
731299 Tradenom (högre YH), annat eller okänt område
732 Ekonomisk utbildning på högre högskolenivå
7321 Ekonomie magister, ekonomie kandidat (högre)
732101 Ekon. mag., företagsekonomi
732105 Ekon. mag., samhällsvetenskaper
732114 Ekon. mag., statistik
732115 Ekon. mag., informationssystem
732199 Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne
7322 Ekonom (högre)
732201 Ekonom (högre), företagsekonomi
732205 Ekonom (högre), samhällsvetenskaper
732214 Ekonom (högre), statistik
732215 Ekonom (högre), informationssystem
732299 Ekonom (högre), annat eller okänt huvudämne
7323 Kandidat i ekonomiska vetenskaper (högre)
732351 Ekon. vet. kand. (högre), företagsekonomi
732355 Ekon. vet. kand. (högre), samhällsvetenskaper
732364 Ekon. vet. kand. (högre), statistik
732365 Ekon. vet. kand. (högre), informationssystem
732399 Ekon. vet. kand. (högre), annat eller okänt huvudämne
7329 Ekonomisk utbildning på högre högskolenivå
732999 Annan eller okänd ekonomisk utbildning på högre högskolenivå
733 Samhällsvetenskaplig utbildning på högre högskolenivå
7331 Politices magister, politices kandidat (högre)
733101 Pol. mag., politikvetenskaper
733102 Pol. mag., ekonomivetenskaper
733103 Pol. mag., socialvetenskaper
733105 Pol. mag., psykologi
733106 Pol. mag., kommunikationsvetenskaper
733107 Pol. mag., filosofi
733108 Pol. mag., statistik
733110 Pol. mag., regional- och miljövetenskaper
733199 Pol. mag., annat eller okänt huvudämne
7332 Magister i samhällsvetenskaper, kandidat i samhällsvetenskaper (högre)
733201 Samh. mag., politikvetenskaper
733202 Samh. mag., ekonomivetenskaper
733203 Samh. mag., socialvetenskaper
733205 Samh. mag., psykologi
733206 Samh. mag., kommunikationsvetenskaper
733207 Samh. mag., filosofi
733208 Samh. mag., statistik
733209 Samh. mag., datavetenskap
733210 Samh. mag., regional- och miljövetenskaper
733211 Samh. mag., turism
733299 Samh. mag., annat eller okänt huvudämne
7333 Förvaltningsmagister, förvaltningskandidat (högre)
733301 Förv. mag., förvaltningsvetenskaper
733310 Förv. mag., regional- och miljövetenskaper
733399 Förv. mag., annat eller okänt huvudämne
7334 Filosofie magister, filosofie kandidat, samhällsvetenskapliga området
733401 Fil. mag., politikvetenskaper
733402 Fil. mag., ekonomivetenskaper
733403 Fil. mag., socialvetenskaper
733404 Fil. mag., pedagogik
733405 Fil. mag., psykologi
733407 Fil. mag., filosofi (samhällsvetenskapliga området)
733408 Fil. mag., statistik (samhällsvetenskapliga området)
733499 Fil. mag., samhällsvetenskapliga området, annat eller okänt huvudämne
7335 Psykologie magister, psykologie kandidat (högre)
733501 Psykologie magister
7336 Kandidat i förvaltningskunskap (högre)
733651 Kandidat i förvaltningskunskap (högre)
7339 Annan samhällsvetenskaplig utbildning på högre högskolenivå
733999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig utbildning på högre högskolenivå
734 Juridisk utbildning på högre högskolenivå
7341 Juris magister, juris kandidat, högre rättsexamen
734101 Juris magister, juris kandidat, högre rättsexamen
734102 Magister i internationell och komparativ rätt
739 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på högre högskolenivå
7399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på högre högskolenivå
739999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på högre högskolenivå
 
83 Forskarutbildningsnivå
832 Ekonomisk utbildning, licentiat
8321 Ekonomie licentiat
832101 Ekon. lic., företagsekonomi
832105 Ekon. lic., samhällsvetenskaper
832114 Ekon. lic., statistik
832115 Ekon. lic., informationssystem
832199 Ekon. lic., annat eller okänt huvudämne
8323 Licentiat i ekonomiska vetenskaper
832351 Ekon. vet. lic., företagsekonomi
832355 Ekon. vet. lic., samhällsvetenskaper
832364 Ekon. vet. lic., statistik
832365 Ekon. vet. lic., informationssystem
832399 Ekon. vet. lic., annat eller okänt huvudämne
8329 Annan ekonomisk licentiatutbildning
832999 Annan eller okänd ekonomisk licentiatutbildning
833 Samhällsvetenskaplig utbildning, licentiat
8331 Politices licentiat
833101 Pol. lic., politikvetenskaper
833102 Pol. lic., ekonomivetenskaper
833103 Pol. lic., socialvetenskaper
833105 Pol. lic., psykologi
833106 Pol. lic., kommunikationsvetenskaper
833107 Pol. lic., filosofi
833108 Pol. lic., statistik
833110 Pol. lic., regional- och miljövetenskaper
833199 Pol. lic., annat eller okänt huvudämne
8332 Licentiat i samhällsvetenskaper
833201 Samh. lic., politikvetenskaper
833202 Samh. lic., ekonomivetenskaper
833203 Samh. lic., socialvetenskaper
833205 Samh. lic., psykologi
833206 Samh. lic., kommunikationsvetenskaper
833207 Samh. lic., filosofi
833208 Samh. lic., statistik
833209 Samh. lic., databevetenskap
833210 Samh. lic., regional- och miljövetenskaper
833211 Samh. lic., turism
833299 Samh. lic., annat eller okänt huvudämne
8333 Förvaltningslicentiat
833301 Förv. lis., förvaltningsvetenskaper
833310 Förv. lis., regional- och miljövetenskaper
833399 Förv. lis., annat eller okänt huvudämne
8334 Filosofie licentiat, samhällsvetenskapliga området
833401 Fil. lic., politikvetenskaper
833402 Fil. lic., ekonomivetenskaper
833403 Fil. lic., socialvetenskaper
833404 Fil. lic., pedagogik
833405 Fil. lic., psykologi
833407 Fil. lic., filosofi (samhällsvetenskapliga området)
833408 Fil. lic., statistik (samhällsvetenskapliga området)
833499 Fil. lic., samhällsvetenskapliga området, annat eller okänt huvudämne
8335 Psykologie licentiat
833501 Psykologie licentiat
8339 Annan samhällsvetenskaplig licentiatutbildning
833999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig licentiatutbildning
834 Juris licentiat
8341 Juris licentiat
834101 Juris licentiat
835 Ekonomisk utbildning, doktor
8351 Ekonomie doktor
835101 Ekon. dr, företagsekonomi
835105 Ekon. dr, samhällsvetenskaper
835114 Ekon. dr, statistik
835115 Ekon. dr, informationssystem
835199 Ekon. dr, annat eller okänt huvudämne
8353 Doktor i ekonomiska vetenskaper
835351 Ekon. vet. dr, företagsekonomi
835355 Ekon. vet. dr, samhällsvetenskaper
835365 Ekon. vet. dr, informationssystem
835399 Ekon. vet. dr, annat eller okänt huvudämne
8359 Annan ekonomisk doktorsutbildning
835999 Annan eller okänd ekonomisk doktorsutbildning
836 Samhällsvetenskaplig utbildning, doktor
8361 Politices doktor
836101 Pol. dr, politikvetenskaper
836102 Pol. dr, ekonomivetenskaper
836103 Pol. dr, socialvetenskaper
836105 Pol. dr, psykologi
836106 Pol. dr, kommunikationsvetenskaper
836107 Pol. dr, filosofi
836108 Pol. dr, statistik
836110 Pol. dr, regional- och miljövetenskaper
836199 Pol. dr, annat eller okänt huvudämne
8362 Doktor i samhällsvetenskaper
836201 Samh. dr, politikvetenskaper
836202 Samh. dr, ekonomivetenskaper
836203 Samh. dr, socialvetenskaper
836205 Samh. dr, psykologi
836206 Samh. dr, kommunikationsvetenskaper
836207 Samh. dr, filosofi
836208 Samh. dr, statistik
836209 Samh. dr, datavetenskap
836210 Samh. dr, regional- och miljövetenskaper
836211 Samh. dr, turism
836299 Samh. dr, annat eller okänt huvudämne
8363 Förvaltningsdoktor
836301 Förv. dr, förvaltningsvetenskaper
836310 Förv. dr, regional- och miljövetenskaper
836399 Förv. dr, annat eller okänt huvudämne
8365 Psykologie doktor
836501 Psykologie doktor
8369 Annan samhällsvetenskaplig doktorsutbildning
836999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig doktorsutbildning
837 Juris doktor
8373 Juris doktor
837301 Juris doktor
839 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på forskarutbildningsnivå
8391 Filosofie doktor, ekonomiska och samhällsvetenskapliga området
839101 Fil. dr, ekonomi
839102 Fil. dr, samhällsvetenskap
839103 Fil. dr, psykologi
839104 Fil. dr, juridik
839199 Fil. dr, annat eller okänt ekonomiskt och samhällsvetenskapligt område
8399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på forskarutbildningsnivå
839999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper på forskarutbildningsnivå
 
93 Utbildningsnivån okänd
939 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper, utbildningsnivån okänd
9399 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper, utbildningsnivån okänd
939999 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper, utbildningsnivån okänd
 
4 Naturvetenskaplig utbildning
 
34 Mellannivå
341 Grundutbildning inom databehandling på mellannivå
3411 Grundutbildning inom databehandling på mellannivå
341101 Informations- och kommunikationsteknik, grundexamen
341151 Dataskrivare
341152 Programmerare
341153 Operatör
341199 Annan eller okänd grundutbildning inom databehandling på mellannivå
344 Yrkesexamen inom databehandling
3441 Yrkesexamen inom databehandling
344101 Datateknik och datakommunikationsteknik, yrkesexamen
344102 Persondatorkonsulent, yrkesexamen
347 Specialyrkesexamen inom databehandling
3471 Specialyrkesexamen inom databehandling
347101 Datateknik och datakommunikationsteknik, specialyrkesexamen
 
54 Utbildning på lägsta högre nivå
541 Utbildning inom databehandling på lägsta högre nivå
5411 Utbildning inom databehandling på lägsta högre nivå
541101 Datanom (institut)
541152 Systemplanerare
541199 Annan utbildning inom databehandling på lägsta högre nivå
 
64 Lägre högskolenivå
642 Kandidat i naturvetenskaper
6421 Kandidat i naturvetenskaper, matematik och statistik
642101 Nat. kand., matematik
642102 Nat. kand., statistik
6422 Kandidat i naturvetenskaper, datavetenskap
642201 Nat. kand., datavetenskap
6423 Kandidat i naturvetenskaper, fysikaliska vetenskaper
642301 Nat. kand., fysik
642302 Nat. kand., geofysik
642303 Nat. kand., meteorologi
642304 Nat. kand., astronomi
6424 Kandidat i naturvetenskaper, kemi
642401 Nat. kand., kemi
6425 Kandidat i naturvetenskaper, geologi
642501 Nat. kand., geologi
6426 Kandidat i naturvetenskaper, geografi
642601 Nat. kand., geografi
6427 Kandidat i naturvetenskap, biologi, biovetenskaper, biokemi och miljövetenskap
642701 Nat. kand., biologi
642702 Nat. kand., biovetenskaper, biokemi
642703 Nat. kand., miljövetenskap
6429 Kandidat i naturvetenskaper, annat specialområde
642901 Nat. kand., filosofi
642999 Nat. kand., annat eller okänt specialområde
649 Annan naturvetenskaplig utbildning på lägre högskolenivå
6499 Annan naturvetenskaplig utbildning på lägre högskolenivå
649999 Annan eller okänd naturvetenskaplig utbildning på lägre högskolenivå
 
74 Högre högskolenivå
742 Filosofie magister, filosofie kandidat, naturvetenskapliga området
7421 Filosofie magister, filosofie kandidat, matematik och statistik
742101 Fil. mag., matematik
742102 Fil. mag., statistik (naturvetenskapliga området)
7422 Filosofie magister, filosofie kandidat, datavetenskap
742201 Fil. mag., datavetenskap
7423 Filosofie magister, filosofie kandidat, fysikaliska vetenskaper
742301 Fil. mag., fysik
742302 Fil. mag., geofysik
742303 Fil. mag., meteorologi
742304 Fil. mag., astronomi
7424 Filosofie magister, filosofie kandidat, kemi
742401 Fil. mag., kemi
7425 Filosofie magister, filosofie kandidat, geologi
742501 Fil. mag., geologi
7426 Filosofie magister, filosofie kandidat, geografi
742601 Fil. mag., geografi
7427 Filosofie magister, filosofie kandidat, biologi, biovetenskaper och miljövetenskap
742701 Fil. mag., biologi
742702 Fil. mag., biovetenskaper, biokemi
742703 Fil. mag., miljövetenskap
7429 Filosofie magister, filosofie kandidat, annat naturvetenskapligt specialområde
742901 Fil. mag., filosofi (naturvetenskapliga området)
742999 Fil. mag., annat eller okänt naturvetenskapligt specialområde
749 Annan naturvetenskaplig utbildning på högre högskolenivå
7499 Annan naturvetenskaplig utbildning på högre högskolenivå
749999 Annan eller okänd naturvetenskaplig utbildning på högre högskolenivå
 
84 Forskarutbildningsnivå
842 Filosofie licentiat, naturvetenskapliga området
8421 Filosofie licentiat, matematik och statistik
842101 Fil. lic., matematik
842102 Fil. lic., statistik (naturvetenskapliga området)
8422 Filosofie licentiat, datavetenskap
842201 Fil. lic., datavetenskap
8423 Filosofie licentiat, fysikaliska vetenskaper
842301 Fil. lic., fysik
842302 Fil. lic., geofysik
842303 Fil. lic., meteorologi
842304 Fil. lic., astronomi
8424 Filosofie licentiat, kemi
842401 Fil. lic., kemi
8425 Filosofie licentiat, geologi
842501 Fil. lic., geologi
8426 Filosofie licentiat, geografi
842601 Fil. lic., geografi
8427 Filosofie licentiat, biologi, biovetenskaper, biokemi och miljövetenskap
842701 Fil. lic., biologi
842702 Fil. lic., biovetenskaper, biokemi
842703 Fil. lic., miljövetenskap
8429 Filosofie licentiat, annat naturvetenskapligt specialområde
842901 Fil. lic., filosofi (naturvetenskapliga området)
842999 Fil. lic., annat eller okänt naturvetenskapligt specialområde
845 Filosofie doktor, naturvetenskapliga området
8451 Filosofie doktor, matematik och statistik
845101 Fil. dr, matematik
845102 Fil. dr, statistik
8452 Filosofie doktor, datavetenskap
845201 Fil. dr, datavetenskap
8453 Filosofie doktor, fysikaliska vetenskaper
845301 Fil. dr, fysik
845302 Fil. dr, geofysik
845303 Fil. dr, meteorologi
845304 Fil. dr, astronomi
8454 Filosofie doktor, kemi
845401 Fil. dr, kemi
8455 Filosofie doktor, geologi
845501 Fil. dr, geologi
8456 Filosofie doktor, geografi
845601 Fil. dr, geografi
8457 Filosofie doktor, biologi, biovetenskaper, biokemi och miljövetenskap
845701 Fil. dr, biologi
845702 Fil. dr, biovetenskaper, biokemi
845703 Fil. dr, miljövetenskap
8459 Filosofie doktor, annat naturvetenskapligt specialområde
845901 Fil. dr, filosofi (naturvetenskapliga området)
845999 Fil. dr, annat eller okänt naturvetenskapligt specialområde
849 Annan naturvetenskaplig utbildning på forskarutbildningsnivå
8499 Annan naturvetenskaplig utbildning på forskarutbildningsnivå
849999 Annan eller okänd naturvetenskaplig utbildning på forskarutbildningsnivå
 
94 Utbildningsnivån okänd
949 Naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivån okänd
9499 Naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivån okänd
949999 Naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivån okänd
 
5 Teknisk utbildning
 
35 Mellannivå
351 Teknisk grundutbildning på mellannivå (maskin-, VVS-, bil-, elbranschen, datateknik, kemisk industri, trä-, ytbehandlingsbranschen)
3511 Grundutbildning inom maskin- och metallbranschen
351101 Maskin- och metallbranschen, grundexamen
351102 Verkstadsmekanik, grundexamen
351103 Maskinmontering, grundexamen
351104 Plåtslagar- och svetsningsbranschen, grundexamen
351105 Urmakare
351106 Ur- och mikromekaniker, grundexamen
351107 Gruvbranschen, grundexamen
351151 Montör-verkstadsmekaniker
351152 Finmekaniker
351153 Servicemontör
351154 Gruvarbetare
351156 Maskinmontör
351157 Maskinreparatör
351158 Maskinist, maskinskötare
351159 Verkstadsmekaniker
351160 Maskinmästare
351161 Anläggningsmontör
351162 Plåtslagare-svetsare
351164 Mekaniker, driftsteknik
351165 Mekaniker, produktionsteknik
351166 Mekaniker, verkstadsteknik
351167 Mekaniker, modelltillverkningsteknik; modellsnickare
351168 Mekaniker, gjutningsteknik; gjutare
351169 Metallarbetare, metallurgisk bearbetare
351171 Symaskinsmekaniker
351172 Smed
351173 Textilmaskinmontör
351174 Verktygsmekaniker
351199 Annan eller okänd grundutbildning inom maskin- och metallbranschen
3512 Grundutbildning inom VVS-branschen
351201 VVS-branschen, grundexamen
351202 Fastighetsskötsel, grundexamen
351203 Husteknik, grundexamen
351204 Fastighetsservice, grundexamen
351251 Ventilationsmontör, ventilationsplåtslagare
351252 Fastighetsskötare
351253 Rörmontör
351299 Annan eller okänd grundutbildning inom VVS-branschen
3513 Grundutbildning inom bil- och transportbranschen
351301 Bilbranschen, grundexamen
351302 Fordonsmekaniker (grundexamen)
351303 Bilplåtslagare (grundexamen)
351304 Billackerare (grundexamen)
351305 Fartygsmekaniker (grundexamen)
351306 Flygplansmekaniker
351307 Flygplansmekanik, grundexamen
351351 Bilreparatör
351352 Dieselmekaniker
351353 Fartygsmaskinmontör
351354 Fartygsrörmontör
351355 Flygplansmekaniker
351356 Entreprenadmaskinmontör
351357 Mekaniker, fordonsteknik; fordonsmontör
351358 Mekaniker, karosseri- och bilplåtsteknik; bilplåtslagare
351359 Mekaniker, billackering; billackerare
351360 Mekaniker, bilteknik; bilmekaniker
351361 Motormekaniker
351362 Maskinmekaniker
351363 Lantbruksmaskinmontör
351364 Skogsmaskinmontör
351399 Annan eller okänd grundutbildning inom bil- och transportbranschen
3514 Grundutbildning inom elbranschen
351401 Elbranschen, grundexamen
351402 Elkraftsteknik, grundexamen
351403 Automationsteknik, grundexamen
351404 Fartygselektriker
351406 Flygplanselektronikmontör
351407 El- och automationsteknik, grundexamen
351451 Bilelektriker
351452 Elektronikmontör
351453 Apparat- och apparaturmontör
351454 Flygplanselmontör
351455 Mekaniker, automationsteknik; instrumentinstallatör
351456 Mekaniker, elkraftsteknik
351457 Telefonmontör
351458 Radio- och tv-montör
351459 Elmontör
351460 Elmaskinmontör
351461 Elverksmontör
351462 Elektronikreparatör
351463 Industrielektriker
351499 Annan eller okänd grundutbildning inom elbranschen
3515 Grundutbildning inom datateknik och datakommunikation
351501 Datateknik, grundexamen
351502 Datateknik och datakommunikationsteknik, grundexamen
351551 Mekaniker, datateknik
351552 Radiotelegrafist
351599 Annan eller okänd grundutbildning inom datateknik och datakommunikation
3516 Grundutbildning inom pappersindustrin och kemiska industrin
351601 Kemiska industrin, grundexamen
351602 Pappersindustrin, grundexamen
351603 Laboratoriebranschen, grundexamen
351604 Kemisk teknik, grundexamen
351605 Processindustrin, grundexamen
351651 Kemiprocesskötare
351652 Laborant
351653 Kemilaborant
351654 Laborant, läkemedelsindustrin
351655 Pappers- och cellulosaindustrin, yrkesutbildning
351656 Pappersprocesskötare
351699 Annan eller okänd grundutbildning inom pappersindustrin och kemiska industrin
3517 Grundutbildning inom träbranschen
351701 Träbranschen, grundexamen
351702 Sågbladsskötsel, grundexamen
351703 Båtbyggnadsbranschen, grundexamen
351704 Tapetserings- och inredningsbranschen, grundexamen
351751 Processkötare inom skivindustrin
351752 Mekaniker, träteknik
351753 Mekanisk träförädling, yrkesutbildning
351754 Ytbehandlare
351755 Snickare (träbranschen)
351756 Skär- och maskinställare inom träindustrin
351758 Sågprocesskötare
351759 Båtbyggare
351760 Tapetserare
351799 Annan eller okänd grundutbildning inom träbranschen
3518 Grundutbildning inom ytbehandlingsbranschen
351801 Industriytbehandling, grundexamen
351802 Specialytbehandling, grundexamen
351803 Målningsbranschen, grundexamen
351804 Specialmålning, grundexamen
351805 Ytbehandlingsbranschen, grundexamen
351851 Målare; specialmålare
351852 Metallmålare
351899 Annan eller okänd grundutbildning inom ytbehandlingsbranschen
352 Teknisk grundutbildning på mellannivå (livsmedels-, byggnads-, lantmäteri-, textilbranschen, grafiska branschen)
3521 Grundutbildning inom livsmedelsbranschen
352101 Livsmedelsbranschen, grundexamen
352102 Konditor
352103 Mjölkhantering, grundexamen
352104 Mejerist
352151 Livsmedelslaborant
352152 Livsmedelsarbetare
352153 Bagare
352154 Köttindustritekniker
352155 Charkuteriarbetare
352156 Mjölkhanterare
352157 Mjölnare, kvarnarbetare
352199 Annan eller okänd grundutbildning inom livsmedelsbranschen
3522 Grundutbildning inom byggnadsbranschen
352201 Byggnadsbranschen, grundexamen
352251 Betongbyggare
352252 Timmerman
352253 Murare
352254 Byggnadsarbetare, husbyggare
352255 Anläggningsarbetare
352299 Annan eller okänd grundutbildning inom byggnadsbranschen
3523 Grundutbildning inom lantmäteribranschen
352301 Lantmäteribranschen, grundexamen
352302 Kartläggare
352351 Mekaniker, lantmäteriteknik; kartritare
352399 Annan eller okänd grundutbildning inom lantmäteribranschen
3524 Grundutbildning inom textil- och beklädnadsbranschen
352401 Textil- och beklädnadsbranschen, grundexamen
352402 Klädsömmare (grundexamen)
352403 Skräddare (grundexamen)
352404 Modist (grundexamen)
352405 Skobranschen, grundexamen
352406 Pälsbranschen, grundexamen
352407 Textilbranschen, grundexamen
352408 Beklädnadsbranschen, grundexamen
352451 Skomakare
352452 Mönsterritare-tillskärare
352453 Spinnare
352454 Vävare
352455 Tillskärare
352456 Modellmästare
352457 Modist; accessoartillverkare
352458 Stickare
352459 Sömmare
352460 Klädsömmare
352461 Dräktsömmare; modelltillverkare
352462 Textiltillverkare
352463 Industrisömmare
352464 Pälstillverkare, pälssömmare
352466 Skräddare, modelltillverkare
352499 Annan eller okänd grundutbildning inom textil- och beklädnadsbranschen
3525 Grundutbildning inom grafiska branschen
352501 Grafiska branschen, grundexamen
352502 Bildframställning, grundexamen
352503 Grafisk kommunikation, grundexamen
352551 Faktor
352552 Boktryckeribranschen, yrkesutbildning
352553 Bildframställare
352554 Mekaniker, efterbearbetning; efterbearbetare, bokbindare
352555 Mekaniker, tryckformsframställning
352556 Mekaniker, tryckteknik; tryckare
352557 Textframställare
352558 Fotolaborant
352599 Annan eller okänd grundutbildning inom grafiska branschen
3529 Annan teknisk grundutbildning på mellannivå
352901 Teknisk ritare (grundexamen)
352902 Plast- och gummiteknik, grundexamen
352903 Planeringsassistent, grundexamen
352951 Maskinritare
352952 Byggnadsritare
352953 Elritare
352954 Borstbindare
352955 Korgmakare
352956 Glasindustriarbetare
352957 Plast- och gummibranschen, yrkesutbildning
352999 Annan eller okänd teknisk grundutbildning på mellannivå
354 Yrkesexamen i teknik (maskin-, VVS-, bil-, elbranschen, datateknik, kemisk industri, trä-, ytbehandlingsbranschen)
3541 Yrkesexamen inom maskin- och metallbranschen
354101 Svetsare, yrkesexamen
354102 Stenarbetare, yrkesexamen
354103 Maskinmontör, yrkesexamen
354104 Verkstadsmekaniker, yrkesexamen
354105 Skivteknik, yrkesexamen; plåtslagare-svetsare, yrkesexamen
354106 Låssmed, yrkesexamen
354107 Byggnadsplåtslagare, yrkesexamen
354108 Avgjutare, yrkesexamen
354109 Framställare av gjutmodeller, yrkesexamen
354110 Metallförädling, yrkesexamen; basmetallindustrin, yrkesexamen
354111 Hissmontör, yrkesexamen
354112 Verktygstillverkare, yrkesexamen
354113 Gruvbranschen, yrkesexamen
354114 Skeppsbyggare/fartygsbyggare, yrkesexamen
354115 Underhåll, yrkesexamen
354199 Annan eller okänd yrkesexamen inom maskin- och metallbranschen
3542 Yrkesexamen inom VVS-branschen
354201 Ventilationsmontör, yrkesexamen
354202 Fjärrvärmemontör, yrkesexamen
354203 FASTIGHETSSERVICE, YRKESEXAMEN
354205 Kylmontör, yrkesexamen
354206 Sotare, yrkesexamen
354207 Rörmontör, yrkesexamen
354208 Rörisolerare, yrkesexamen
354209 Teknisk isolerare, yrkesexamen
354210 Industriisolerare, yrkesexamen
354211 Rörmontor inom industrin, yrkesexamen
354212 Rengörare av ventilationssystem, yrkesexamen
354299 Annan eller okänd yrkesexamen inom VVS-branschen
3543 Yrkesexamen inom bil- och transportbranschen
354301 Fordonskranförare, yrkesexamen
354302 Karosseri- och bilplåtsmekaniker, yrkesexamen
354303 Bilmekaniker, yrkesexamen
354305 Bilelmekaniker, yrkesexamen
354306 Dieselmekaniker, yrkesexamen
354307 Billackerare, yrkesexamen; specialbillackerare, yrkesexamen
354308 Jordschaktningsmaskinförare, yrkesexamen
354309 Småmaskinsinstallatör, yrkesexamen
354310 Tungmaterielsmekaniker, yrkesexamen
354311 Lantbruksmaskinmontör, yrkesexamen
354312 Personbilsmekaniker, yrkesexamen
354313 Flygplansmekanik, yrkesexamen
354314 Däckbranschen, yrkesexamen
354315 Yrkesexamen för arbetsledning inom bil- och transportbranschen
354399 Annan eller okänd yrkesexamen inom bil- och transportbranschen
3544 Yrkesexamen inom elbranschen
354401 Automationsmontör, yrkesexamen
354402 Elektronikmontör, yrkesexamen
354403 Installatör av hushållsmaskiner, yrkesexamen
354404 Värmeelementsmontör, yrkesexamen
354405 Elmontör, yrkesexamen
354406 Elnätsmontör, yrkesexamen; Elverksmontör, yrkesexamen
354407 Yrkesexamen inom elindustrin
354408 Operatör vid kraftverk, yrkesexamen
354409 Installatör av säkerhetsanordningar (spårbunden trafik), yrkesexamen
354499 Annan eller okänd yrkesexamen inom elbranschen
3545 Yrkesexamen inom datateknik och datakommunikation
354501 Datormontör, yrkesexamen
354502 Datakommunikationsmontör, yrkesexamen
354503 Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik
354599 Annan eller okänd yrkesexamen inom datateknik och datakommunikation
3546 Yrkesexamen inom pappersindustrin och kemiska industrin
354601 Kemisk industri, yrkesexamen
354602 Gummibranschen, yrkesexamen
354603 Plastmekaniker, yrkesexamen
354604 Pappersindustri, yrkesexamen
354605 Glaskeramik, yrkesexamen
354699 Annan eller okänd yrkesexamen inom pappersindustrin och kemiska industrin
3547 Yrkesexamen inom träbranschen
354701 Finsnickare, yrkesexamen, process-, kemi- och materialteknik
354702 Skivbranschen, yrkesexamen
354703 Snickare, yrkesexamen, process-, kemi- och materialteknik
354704 Underhåll inom såg- och skivindustrin, yrkesexamen
354705 Sågbranschen, yrkesexamen
354706 Industrisnickare, yrkesexamen
354707 Sågbladsskötare, yrkesexamen
354708 Båtbyggare, yrkesexamen, process-, kemi- och materialteknik
354709 Tapetserare, yrkesexamen
354710 Snickeribranschen, yrkesexamen, process-, kemi- och materialteknik
354799 Annan eller okänd yrkesexamen inom träbranschen
3548 Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
354801 Korrosionsskyddsmålare, yrkesexamen
354802 Golvläggare, yrkesexamen
354803 Målare, yrkesexamen, process-, kemi- och materialteknik
354804 Industriytbehandlare, yrkesexamen
354899 Annan eller okänd yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
355 Yrkesexamen i teknik (livsmedels-, byggnads- och textilbranschen, grafiska branschen)
3551 Yrkesexamen inom livsmedelsbranschen
355101 Konditor, yrkesexamen; yrkeskonditor, yrkesexamen
355102 Bagare, yrkesexamen; yrkesbagare, yrkesexamen
355103 Köttförädlare, yrkesexamen
355104 Livsmedelsförädlare, yrkesexamen
355105 Livsmedelsindustrin, yrkesexamen
355106 Köttindustrin, yrkesexamen
355107 Mjölkförädlare, yrkesexamen
355108 Bageriindustri, yrkesexamen
355109 Meijeriindustri, yrkesexamen
355110 Köttkontroll, yrkesexamen
355199 Annan eller okänd yrkesexamen inom livsmedelsbranschen
3552 Yrkesexamen inom byggnadsbranschen
355201 Yrkesdykare, yrkesexamen
355202 Timmerman, yrkesexamen
355203 Glasmästeribransch, yrkesexamen
355204 Murare, yrkesexamen
355205 Byggnadsmaskinskötare, yrkesexamen
355206 Byggnadsarbetare, yrkesexamen
355207 Kranförare, yrkesexamen
355208 Byggproduktion, yrkesexamen
355209 Husbyggnad, yrkesexamen
355210 Jordschaktning, yrkesexamen
355211 Branschen för byggnadsprodukter, yrkesexamen
355212 Vattenförsörjning, yrkesexamen
355299 Annan eller okänd yrkesexamen inom byggnadsbranschen
3553 Lantmäteribranschen, yrkesexamen
355301 Lantmäteribranschen, yrkesexamen
3554 Yrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
355401 Modist, yrkesexamen
355402 Läderberedare, yrkesexamen
355403 Symaskinsmekaniker, yrkesexamen
355404 Klädsömmare, yrkesexamen
355405 Skomakare, yrkesexamen
355406 Textilmaskinställare, yrkesexamen
355407 Körsnär, yrkesexamen
355408 Skräddare, yrkesexamen
355409 Textilteknik, yrkesexamen
355410 Väsk- och läderbranschen, yrkesexamen
355411 Skobranschen, yrkesexamen
355412 Textilbranschen, yrkesexamen, textil- och beklädnadsteknik
355413 Beklädnadsbranschen, yrkesexamen, textil- och beklädnadsteknik
355499 Annan eller okänd yrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
3555 Yrkesexamen inom grafiska branschen
355501 Efterarbetare inom tryckmedia, yrkesexamen
355502 Bokbindare, yrkesexamen
355503 Tryckare, yrkesexamen
355504 Grafiker, yrkesexamen
355505 Digital tryckare, yrkesexamen
355599 Annan eller okänd yrkesexamen inom grafiska branschen
3559 Annan yrkesexamen i teknik
355901 Planeringsassistent, yrkesexamen; teknisk ritare, yrkesexamen
355902 Miljövård, yrkesexamen
355903 Underhåll av järnvägsmaterial, yrkesexamen
355904 Inredningsbranschen, yrkesexamen, teknik och kommunikationsbranschen
355905 Mätare och kalibrerare, yrkesexamen
355906 Vindkraftsmontör, yrkesexamen
355999 Annan eller okänd yrkesexamen i teknik
357 Specialyrkesexamen i teknik (maskin-, VVS-, bil-, elbranschen, datateknik, kemisk industri, trä-, ytbehandlingsbranschen)
3571 Specialyrkesexamen inom maskin- och metallbranschen
357101 Svetsarmästare, specialyrkesexamen
357102 Maskinmontörsmästare, specialyrkesexamen
357103 Verkstadsmästare, specialyrkesexamen
357104 Plåtarbetsmästare, specialyrkesexamen
357105 Låssmedsmästare, specialyrkesexamen
357106 Verktygsmästare, specialyrkesexamen
357107 Avgjutarmästare, specialyrkesexamen
357108 Gjutmodellmästare, specialyrkesexamen
357109 Underhåll, specialyrkesexamen
357110 Byggnadsplåtlagarmästare, specialyrkesexamen
357111 Skeppsbyggnadsbranschen, specialyrkesexamen
357112 Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin
357199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom maskin- och metallbranschen
3572 Specialyrkesexamen inom VVS-branschen
357201 Ventilationsmontör, specialyrkesexamen
357202 Fjärrvärmemontör, specialyrkesexamen
357203 Fjärrvärmeövermontör, specialyrkesexamen
357204 Fastighetsservice, specialyrkesexamen
357205 Sotarmästare, specialyrkesexamen
357206 Rörmontör, specialyrkesexamen
357207 Kylmästare, specialyrkesexamen
357299 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom VVS-branschen
3573 Specialyrkesexamen inom bil- och transportbranschen
357301 Karosseri- och bilplåtsmästare, specialyrkesexamen
357302 Billackerarmästare, specialyrkesexamen
357303 Trafikförman, specialyrkesexamen
357304 Bilmekaniker, specialyrkesexamen
357305 Arbetsledning inom bilbranschen, specialyrkesexamen
357306 Lagerbranschen, specialyrkesexamen
357307 Flygplansmekanik, specialyrkesexamen
357399 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom bil- och transportbranschen
3574 Specialyrkesexamen inom elbranschen
357401 Automationsövermontör, specialyrkesexamen
357402 Elektronikövermontör, specialyrkesexamen
357403 Elnätsbranschen specialyrkesexamen; Elverksövermontör, specialyrkesexamen
357404 Elövermontör, specialyrkesexamen
357405 Specialyrkesexamen för fartygselmästare
357499 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom elbranschen
3575 Specialyrkesexamen inom datateknik och datakommunikation
357501 Datorövermontör, specialyrkesexamen
357502 Övermontör inom datakommunikation, specialyrkesexamen
357503 Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik
357599 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom datateknik och datakommunikation
3576 Specialyrkesexamen inom pappersindustrin och kemisk industri
357601 Kemiska industrin, specialyrkesexamen
357602 Pappersindustrin, specialyrkesexamen
357603 Plastteknik, specialyrkesexamen
357699 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom pappersindustrin och kemiska industrin
3577 Specialyrkesexamen inom träbranschen
357701 Finsnickare, specialyrkesexamen, process-, kemi- och materialteknik
357702 Skivmästare, specialyrkesexamen
357703 Snickarmästare, specialyrkesexamen, process-, kemi- och materialteknik
357704 Underhållsmästare inom såg- och skivindustrin, specialyrkesexamen
357705 Sågmästare, specialyrkesexamen
357706 Sågbladsmästare, specialyrkesexamen
357707 Båtmästare, specialyrkesexamen, process-, kemi- och materialteknik
357708 Tapetserarmästare, specialyrkesexamen
357709 Snickeribranschen, specialyrkesexamen, process-, kemi- och materialteknik
357799 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom träbranschen
3578 Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
357801 Ytbehandlingsmästare, specialyrkesexamen
357802 Målarmästare, specialyrkesexamen, process-, kemi- och materialteknik
357803 Golvmästare, specialyrkesexamen
357899 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
358 Specialyrkesexamen i teknik (livsmedels-, byggnads- och textilbranschen, grafiska branschen)
3581 Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen
358101 Konditormästare, specialyrkesexamen
358102 Bagarmästare, specialyrkesexamen
358103 Livsmedelsteknik, specialyrkesexamen; livsmedelstekniker, specialyrkesexamen
358199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen
3582 Specialyrkesexamen inom byggnadsbranschen
358201 Timmerman, specialyrkesexamen
358202 Murare, specialyrkesexamen
358203 Byggnadsarbetare, specialyrkesexamen
358204 Arbetsplatschef inom byggnadsbranschen, specialyrkesexamen
358205 Husbyggnad, specialyrkesexamen
358206 Markanläggningsbranschen, specialyrkesexamen
358299 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom byggnadsbranschen
3584 Specialyrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
358401 Modistmästare, specialyrkesexamen
358402 Sömmarmästare, specialyrkesexamen
358403 Klädsömmare, specialyrkesexamen
358404 Skomakarmästare, specialyrkesexamen
358405 Körsnärsmästare, specialyrkesexamen
358406 Skräddarmästare, specialyrkesexamen
358407 Modellmästare, specialyrkesexamen
358408 Väsk- och lädermästare, specialyrkesexamen
358409 Läderberedarmästare, specialyrkesexamen
358410 Skobranschen, specialyrkesexamen
358411 Textilbranschen, specialyrkesexamen, textil- och beklädnadsteknik
358412 Beklädnadsbranschen, specialyrkesexamen, textil- och beklädnadsteknik
358499 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
3585 Specialyrkesexamen inom grafiska branschen
358502 Bokbindarmästare, specialyrkesexamen
358503 Maskinbokbindarmästare, specialyrkesexamen
358504 Tryckarmästare, specialyrkesexamen
358505 Rotationsmästare, specialyrkesexamen
358506 Ombrytningsmästare, specialyrkesexamen
358507 Tryckeritekniker, specialyrkesexamen
358508 Faktor, specialyrkesexamen
358599 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom grafiska branschen
3589 Annan specialyrkesexamen i teknik
358901 Teknik, specialyrkesexamen
358902 Produktutvecklare, specialyrkesexamen
358903 Inredningsbranschen, specialyrkesexamen, teknik och kommunikationsbranschen
358904 Miljöområdet, specialyrkesexamen
358999 Annan eller okänd specialyrkesexamen i teknik
359 Annan teknisk utbildning på mellannivå
3599 Annan teknisk utbildning på mellannivå
359999 Annan eller okänd teknisk utbildning på mellannivå
 
55 Utbildning på lägsta högre nivå
551 Tekniker
5511 Tekniker, maskinteknik och transportteknik
551101 Tekniker, maskinteknik
551103 Tekniker, VVS-teknik
551104 Tekniker, transportteknik
5512 Tekniker, elektroteknik och automationsteknik
551201 Tekniker, elektroteknik
551202 Tekniker, automationsteknik
5513 Tekniker, datateknik och datakommunikationsteknik
551301 Tekniker, datateknik
551302 Tekniker, datakommunikationsteknik
5514 Tekniker, processteknik och materialteknik
551401 Tekniker, kemi
551402 Tekniker, processteknik
551403 Tekniker, miljöteknik
551404 Tekniker, pappersteknik
551405 Tekniker, träteknik
551406 Tekniker, ytbehandlingsteknik
551411 Tekniker, livsmedelsteknik
5515 Tekniker, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
551501 Tekniker, byggnadsteknik och samhällsteknik
551502 Tekniker, lantmäteriteknik
5519 Tekniker, annat tekniskt område
551901 Tekniker, textil- och beklädnadsteknik
551902 Tekniker, boktryckeriteknik
551999 Tekniker, annat eller okänt tekniskt område
559 Annan teknisk utbildning på lägsta högre nivå
5599 Annan teknisk utbildning på lägsta högre nivå
559901 Körsnär
559902 Arbetsteknikplanerare
559903 Mejeritekniker
559904 Laborant (institut)
559905 Sågarbetsledare
559906 Beklädnadstekniker
559999 Annan eller okänd teknisk utbildning på lägsta högre nivå
 
65 Lägre högskolenivå
651 Ingenjör (yrkeshögskola)
6511 Ingenjör (YH), maskinteknik, energiteknik och transportteknik
651101 Ingenjör (YH), maskinteknik
651102 Ingenjör (YH), energiteknik
651103 Ingenjör (YH), VVS-teknik
651104 Ingenjör (YH), transportteknik
651105 Ingenjör (YH), sjöfart
651199 Annan eller okänd ingenjör (YH) inom maskin-, energi- och transportteknik
6512 Ingenjör (YH), elektroteknik och automationsteknik
651201 Ingenjör (YH), elektroteknik
651202 Ingenjör (YH), automationsteknik
651203 Ingenjör (YH), elektronik
651299 Annan eller okänd ingenjör (YH) inom elektro- och automatioteknik
6513 Ingenjör (YH), datateknik och datakommunikationsteknik
651301 Ingenjör (YH), datateknik
651302 Ingenjör (YH), datakommunikationsteknik
651399 Annan eller okänd ingenjör (YH) inom data och datakommunikationsteknik
6514 Ingenjör (YH), processteknik och materialteknik
651401 Ingenjör (YH), kemi
651402 Ingenjör (YH), processteknik
651403 Ingenjör (YH), miljöteknik
651404 Ingenjör (YH), träförädlingsteknik
651408 Ingenjör (YH), materialteknik
651409 Ingenjör (YH), bio- och livsmedelsteknik
651410 Ingenjör (YH), pappers-, textil- och kemiateknik
651499 Annan eller okänd ingenjör (YH) inom process -och materialteknik
6515 Ingenjör (YH), byggnadsteknik och lantmäteriteknik
651501 Ingenjör (YH), byggnadsteknik och samhällsteknik
651502 Ingenjör (YH), lantmäteriteknik
651503 Ingenjör (YH), byggnadsarkitektur
651504 Ingenjör (YH), miljöplanering
651599 Annan eller okänd ingenjör (YH) inom byggnads- och lantmäteringsteknik
6516 Ingenjör (YH), produktionsekonomi
651601 Ingenjör (YH), produktionsekonomi
651602 Ingenjör (YH), logistik
651699 Annan eller okänd ingenjör (YH) inom produktionsekonomi
6519 Ingenjör (YH), annat tekniskt område
651901 Ingenjör (YH), textil- och beklädnadsteknik
651902 Ingenjör (YH), grafisk teknik och medieteknik
651903 Ingenjör (YH), Energi- och Miljöteknik
651999 Ingenjör (YH), annat eller okänt tekniskt område
652 Annan yrkeshögskoleexamen i teknik
6521 Yrkeshögskoleexamen för byggmästare
652101 Byggmästare (YH)
6522 Yrkeshögskoleexamen inom miljöplanering
652202 Miljöplanerare (YH)
6523 Yrkeshögskoleexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
652301 Textil- och beklädnadsbranschen, YH
6524 Yrkeshögskoleexamen inom laboratoriebranschen
652401 Laboratorieanalytiker (YH)
652501 Byggnadsarkitekt (YH)
6529 Annan yrkeshögskoleexamen i teknik
652999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i teknik
653 Ingenjör
6531 Ingenjör, maskinteknik, energiteknik och transportteknik
653101 Ingenjör, maskinteknik
653102 Ingenjör, energiteknik
653103 Ingenjör, VVS-teknik
653104 Ingenjör, transportteknik
6532 Ingenjör, elektroteknik och automationsteknik
653201 Ingenjör, elektroteknik
653202 Ingenjör, automationsteknik
6533 Ingenjör, datateknik och datakommunikationsteknik
653301 Ingenjör, datateknik
653302 Ingenjör, datakommunikationsteknik
6534 Ingenjör, processteknik och materialteknik
653401 Ingenjör, kemi
653402 Ingenjör, processteknik
653403 Ingenjör, miljöteknik
653404 Ingenjör, pappersteknik
653405 Ingenjör, träteknik
653409 Ingenjör, bioteknik
653411 Ingenjör, livsmedelsteknik
6535 Ingenjör, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
653501 Ingenjör, byggnadsteknik och samhällsteknik
653502 Ingenjör, lantmäteriteknik
6536 Ingenjör, produktionsekonomi
653601 Ingenjör, produktionsekonomi
6539 Ingenjör, annat tekniskt område
653901 Ingenjör, textil- och beklädnadsteknik
653902 Ingenjör, boktryckeriteknik
653999 Ingenjör, annat eller okänt tekniskt område
654 Byggnadsarkitekt
6541 Byggnadsarkitekt
654101 Byggnadsarkitekt
655 Teknologie kandidat
6551 Teknologie kandidat, maskinteknik och energiteknik
655101 Tekn. kand., maskinteknik
655102 Tekn. kand., energiteknik
6552 Teknologie kandidat, elektroteknik och automationsteknik
655201 Tekn. kand., elektroteknik
655202 Tekn. kand., automationsteknik
655203 Tekn. kand., teknisk fysik
655204 Tekn. kand., teknisk-naturvetenskaplig utbildning
6553 Teknologie kandidat, datateknik och datakommunikationsteknik
655301 Tekn. kand., datateknik
655302 Tekn. kand., datakommunikationsteknik
6554 Teknologie kandidat, processteknik och materialteknik
655401 Tekn. kand., kemisk teknik
655402 Tekn. kand., processteknik
655403 Tekn. kand., miljöteknik
655404 Tekn. kand., träförädlingsteknik
655408 Tekn. kand., materialteknik, bergsteknik
655409 Tekn. kand., bioteknik
655499 Annan eller okänd teknisk kandidat inom processteknik och materialteknik
6555 Teknologie kandidat, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
655501 Tekn. kand., byggnadsteknik, samhällsteknik
655502 Tekn. kand., lantmäteriteknik
6556 Teknologie kandidat, produktionsekonomi
655601 Tekn. kand., produktionsekonomi
6558 Teknologie kandidat, arkitektur
655801 Tekn. kand., arkitektur
6559 Teknologie kandidat, annat tekniskt område
655901 Tekn. kand., textil- och beklädnadsteknik
655999 Tekn. kand., annat eller okänt tekniskt område
659 Annan teknisk utbildning på lägre högskolenivå
6599 Annan teknisk utbildning på lägre högskolenivå
659999 Annan eller okänd teknisk utbildning på lägre högskolenivå
 
75 Högre högskolenivå
750 Högre yrkeshögskoleexamen i teknik
7501 Påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola i teknik och kommunikation
750101 Teknik och kommunikation, påbyggnadsexamen vid YH; programmet för påbyggnadsutbildning i välfärdsteknologi
750102 Teknik och kommunikation, påbyggnadsexamen vid YH; programmet för påbyggnadsutbildning i reparation och komplettering av byggnader
750103 Teknik och kommunikation, påbyggnadsexamen vid YH; programmet för påbyggnadsutbildning i kompetensledarskap
750199 Teknik och kommunikation, påbyggnadsexamen vid YH; annat eller okänt område
7502 Ingenjör (högre YH), maskinteknik och energiteknik
750201 Ingenjör (högre YH), maskinteknik
750205 Ingenjör (högre YH), sjofart
7503 Ingenjör (högre YH), elektroteknik och automationsteknik
750302 Ingenjör (högre YH), automationsteknik
750303 Ingenjör (högre YH), elektronik
7504 Ingenjör (högre YH), datateknik och datakommunikationsteknik
750401 Ingenjör (högre YH), datateknik
7505 Ingenjör (högre YH), processteknik och materialteknik
750503 Ingenjör (högre YH), miljöteknik
750505 Ingenjör (högre YH), Bioekonomi
7506 Ingenjör (högre YH), byggnadsteknik
750601 Ingenjör (högre YH), byggnadsteknik och samhällsteknik
750602 Ingenjör (högre YH), lantmäteriteknik
7507 Ingenjör (högre YH), produktionsekonomi
750701 Ingenjör (högre YH), produktionsekonomi
750702 Ingenjör (högre YH), logistik
7508 Ingenjör (högre YH), annat tekniskt område
750802 Ingenjör (högre YH), grafisk teknik och medieteknik
750803 Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap
750899 Ingenjör (högre YH), annat eller okänt tekniskt område
7509 Annan högre yrkeshögskoleexamen i teknik
750904 Laboratorieanalytiker (högre YH)
751 Diplomingenjör
7511 Diplomingenjör, maskinteknik och energiteknik
751101 Dipl.ing., maskinteknik
751102 Dipl.ing., energiteknik
7512 Diplomingenjör, elektroteknik och automationsteknik
751201 Dipl.ing., elektroteknik
751202 Dipl.ing., automationsteknik
751203 Dipl.ing., teknisk fysik
751204 Dipl.ing., teknisk-naturvetenskaplig utbildning
7513 Diplomingenjör, datateknik och datakommunikationsteknik
751301 Dipl.ing., datateknik
751302 Dipl.ing., datakommunikationsteknik
7514 Diplomingenjör, processteknik och materialteknik
751401 Dipl.ing., kemisk teknik
751402 Dipl.ing., processteknik
751403 Dipl.ing., miljöteknik
751404 Dipl.ing., träförädlingsteknik
751408 Dipl.ing., materialteknik, bergsteknik
751409 Dipl.ing., bioteknik
7515 Diplomingenjör, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
751501 Dipl.ing., byggnadsteknik, samhällsteknik
751502 Dipl.ing., lantmäteriteknik
7516 Diplomingenjör, produktionsekonomi
751601 Dipl.ing., produktionsekonomi
7519 Diplomingenjör, annat tekniskt område
751901 Dipl.ing., textil- och beklädnadsteknik
751999 Dipl.ing., annat eller okänt tekniskt område
754 Arkitekt
7541 Arkitekt
754101 Arkitekt
7542 Landskapsarkitekt
754201 Landskapsarkitekt
759 Annan teknisk utbildning på högre högskolenivå
7599 Annan teknisk utbildning på högre högskolenivå
759999 Annan eller okänd teknisk utbildning på högre högskolenivå
 
85 Forskarutbildningsnivå
851 Teknologie licentiat
8511 Teknologie licentiat, maskinteknik och energiteknik
851101 Tekn. lic., maskinteknik
851102 Tekn. lic., energiteknik
8512 Teknologie licentiat, elektroteknik och automationsteknik
851201 Tekn. lic., elektroteknik
851202 Tekn. lic., automationsteknik
851203 Tekn. lic., teknisk fysik
851204 Tekn. lic., teknisk-naturvetenskaplig utbildning
8513 Teknologie licentiat, datateknik och datakommunikationsteknik
851301 Tekn. lic., datateknik
851302 Tekn. lic., datakommunikationsteknik
8514 Teknologie licentiat, processteknik och materialteknik
851401 Tekn. lic., kemisk teknik
851402 Tekn. lic., processteknik
851403 Tekn. lic., miljöteknik
851404 Tekn. lic., träförädlingsteknik
851408 Tekn. lic., materialteknik, bergsteknik
851409 Tekn. lic., bioteknik
8515 Teknologie licentiat, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
851501 Tekn. lic., byggnadsteknik, samhällsteknik
851502 Tekn. lic., lantmäteriteknik
8516 Teknologie licentiat, produktionsekonomi
851601 Tekn. lic., produktionsekonomi
8518 Teknologie licentiat, arkitektur
851801 Tekn. lic., arkitektur
8519 Teknologie licentiat, annat tekniskt område
851901 Tekn. lic., textil- och beklädnadsteknik
851999 Tekn. lic., annat eller okänt tekniskt område
855 Teknologie doktor
8551 Teknologie doktor, maskinteknik och energiteknik
855101 Tekn. dr, maskinteknik
855102 Tekn. dr, energiteknik
8552 Teknologie doktor, elektroteknik och automationsteknik
855201 Tekn. dr, elektroteknik
855202 Tekn. dr, automationsteknik
855203 Tekn. dr, teknisk fysik
855204 Tekn. dr, teknisk-naturvetenskaplig utbildning
8553 Teknologie doktor, datateknik och datakommunikationsteknik
855301 Tekn. dr, datateknik
855302 Tekn. dr, datakommunikationsteknik
8554 Teknologie doktor, processteknik och materialteknik
855401 Tekn. dr, kemisk teknik
855402 Tekn. dr, processteknik
855403 Tekn. dr, miljöteknik
855404 Tekn. dr, träförädlingsteknik
855408 Tekn. dr, materialteknik, bergsteknik
855409 Tekn. dr, bioteknik
8555 Teknologie doktor, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
855501 Tekn. dr, byggnadsteknik, samhällsteknik
855502 Tekn. dr, lantmäteriteknik
8556 Teknologie doktor, produktionsekonomi
855601 Tekn. dr, produktionsekonomi
8558 Teknologie doktor, arkitektur
855801 Tekn. dr, arkitektur
8559 Teknologie doktor, annat tekniskt område
855901 Tekn. dr, textil- och beklädnadsteknik
855999 Tekn. dr, annat eller okänt tekniskt område
856 Filosofie doktor, tekniskt område
8561 Filosofie doktor, tekniskt område
856101 Fil. dr, teknik
859 Annan teknisk utbildning på forskarutbildningsnivå
8599 Annan teknisk utbildning på forskarutbildningsnivå
859999 Annan eller okänd teknisk utbildning på forskarutbildningsnivå
 
95 Utbildningsnivån okänd
959 Teknisk utbildning , utbildningsnivån okänd
9599 Teknisk utbildning, utbildningsnivån okänd
959999 Teknisk utbildning, utbildningsnivån okänd
 
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk
 
36 Mellannivå
361 Grundutbildning inom lant- och skogsbruk på mellannivå
3611 Grundutbildning inom lantbruk
361101 Lantbruksbranschen, grundexamen; lantbruk, grundexamen
361102 Pälsdjursuppfödning, grundexamen
361103 Landsbygdsföretagare
361104 Hästhushållning, grundexamen
361151 Hästskötare
361152 Hästtränare
361153 Husbondeskola
361154 Kreaturskontrollör
361156 Lantmannaskola
361157 Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
361158 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
361160 Lantbruksavbytare-husdjursskötare; husdjursskötare
361162 Småbrukarskola
361163 Renskötare
361164 Seminolog
361165 Fjäderfäskötare
361166 Svinskötare
361167 Pälsdjurskötare (pälsekonomitekniker)
361168 Jordbrukare
361169 Jordbrukare-maskinreparatör
361199 Annan eller okänd grundutbildning inom lant- och skogsbruk
3612 Grundexamen inom trädgårdsskötsel
361201 Trädgårdsmästare, grundexamen inom trädgårdsskötsel
361251 Biträdande trädgårdsmästare
361252 Florist, grundutbildning
361254 Trädgårdsarbetare (tid. trädgårdsbiträde)
361255 Trädgårdsmästare
361299 Annan eller okänd grundutbildning inom trädgårdsskötsel
3613 Grundutbildning inom skogsbruk
361301 Skogsbranschen, grundexamen; skogsbruk, grundexamen
361302 Skogsmaskinsförare
361351 Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare inom skogsbruk)
361352 Skogsmekaniker
361354 Skogsbrukare (tid. utbildning i gårdsbrukets skogshushållning)
361399 Annan eller okänd grundutbildning inom skogsbruk
3614 Grundutbildning inom fiskeri
361401 Fiskeri, grundexamen
361451 Fiskförädlare
361452 Fiskodlare
361453 Fiskare
361454 Fiskevattenvårdare
361499 Annan eller okänd grundutbildning inom fiskeri
3619 Annan grundutbildning inom lant- och skogsbruk
361901 Natur- och skogsbruk, grundexamen
361902 Natur och miljö, grundexamen
361951 Utövare av naturhushållning och skogsbruk
361999 Annan eller okänd grundutbildning inom lant- och skogsbruk
364 Yrkesexamen inom lant- och skogsbruk
3641 Yrkesexamen inom lantbruk
364101 Hästtränare, yrkesexamen
364102 Skötsel av och omsorg om produktionsdjur, yrkesexamen; Kreatursskötsel yrkesexamen
364103 Hovslagare, yrkesexamen
364104 Naturenlig produktion, yrkesexamen
364105 Renhushållning, yrkesexamen
364106 Seminolog, yrkesexamen
364107 Odlare, yrkesexamen
364108 Ridlärare, yrkesexamen
364109 Biodlare, yrkesexamen
364199 Annan eller okänd yrkesexamen inom lantbruk
3642 Yrkesexamen inom trädgårdsskötsel
364201 Florist, yrkesexamen
364202 Parkträdgårdsmästare, yrkesexamen
364203 Vinproduktion, yrkesexamen
364204 Odlingsträdgårdsmästare, yrkesexamen
364205 Gröninredning, yrkesexamen
364299 Annan eller okänd yrkesexamen inom trädgårdsskötsel
3643 Yrkesexamen inom skogsbruk
364301 Skogsmaskinsmontör, yrkesexamen
364302 Företagare inom skogsbruk, yrkesexamen
364303 Skogsarbetare, yrkesexamen
364304 Bioenergibranschen, yrkesexamen; torvbranschen, yrkesexamen
364305 Skogsmaskinsförare, yrkesexamen
364306 Skogsarbetare, yrkesexamen
364307 Biltransport av trävaror, yrkesexamen
364308 Arborist, yrkesexamen
364309 Mångsidig användning av skog, yrkesexamen
364399 Annan eller okänd yrkesexamen inom skogsbruk
3644 Yrkesexamen inom fiskeri
364401 Fiskförädlare, yrkesexamen
364402 Fiskodlare, yrkesexamen
364403 Fiskeguide, yrkesexamen
364499 Annan eller okänd yrkesexamen inom fiskeri
3649 Annan yrkesexamen inom lant- och skogsbruk
364901 Skötare av golfbana, yrkesexamen
364902 Djurskötare, yrkesexamen
364903 Vildmarksguide, yrkesexamen
364904 Vildmarks- och naturguide, yrkesexamen
364905 Landsbygdsturism, yrkesexamen
364906 Branschen för naturprodukter, yrkesexamen
364999 Annan eller okänd yrkesexamen inom lant- och skogsbruk
367 Specialyrkesexamen inom lant- och skogsbruk
3671 Specialyrkesexamen inom lantbruk
367101 Farmarmästare, specialyrkesexamen
367102 Vattenhushållning på landsbygden, specialyrkesexamen
367103 Ridlärare, specialyrkesexamen
367104 Stallmästare, specialyrkesexamen
367199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom lantbruk
3672 Specialyrkesexamen inom trädgårdsskötsel
367201 Floristmästare, specialyrkesexamen
367202 Plantskolemästare, specialyrkesexamen
367203 Parkmästare, specialyrkesexamen
367299 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom trädgårdsskötsel
3673 Specialyrkesexamen inom skogsbruk
367301 Kartläggare av naturen, specialyrkesexamen
367302 Skogsmästare, specialyrkesexamen
367303 Skogstjänsteman, specialyrkesexamen
367304 Specialyrkesexamen i virkesdrivning
367305 Mångsidig användning av skog, specialyrkesexamen
367306 Skogsarbetare, specialyrkesexamen
367399 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom skogsbruk
3679 Annan specialyrkesexamen inom lant- och skogsbruk
367901 Specialyrkesexamen inom branschen för naturprodukter
367902 Vildmarksguide, specialyrkesexamen
367903 Utvecklare av landsbygden, specialyrkesexamen
367904 Golfbanemästare, specialyrkesexamen
367905 Provdjursskötare, specialyrkesexamen
367999 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom lant- och skogsbruk
369 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk på mellannivå
3699 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk på mellannivå
369999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk på mellannivå
 
56 Utbildning på lägsta högre nivå
561 Utbildning inom lant- och skogsbruk på lägsta högre nivå
5611 Agrolog
561101 Agrolog
561151 Agrolog, ej specialområde
561152 Agrolog, husdjurslinje
561153 Agrolog, lantbrukslinje
561154 Agrolog, linje för ungdomsrådgivning och stödnäringar
561199 Agrolog, annan eller okänd studielinje
5612 Hortonom
561201 Hortonom
561251 Hortonom, planeringslinje
561252 Hortonom, odlings- och marknadsföringslinje
561299 Hortonom, annan eller okänd studielinje
5614 Iktyonom
561401 Iktyonom
5619 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk på lägsta högre nivå
561951 Lantbrukstekniker
561952 Lantbruksklubbtekniker
561953 Kreaturstekniker
561954 Trädgårdstekniker
561955 Skogsbrukstekniker
561956 Forsttekniker
561957 Skogsarbetsledare
561999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk på lägsta högre nivå
 
66 Lägre högskolenivå
661 Yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
6611 Agrolog (YH)
661101 Agrolog (YH)
6612 Hortonom (YH)
661201 Hortonom (YH)
6613 Skogsbruksingenjör (YH)
661301 Skogsbruksingenjör (YH)
6614 Iktyonom (YH)
661401 Iktyonom (YH)
6615 Miljöplanerare (YH); miljöinstruktör (YH)
661501 Miljöplanerare (YH); miljöinstruktör (YH)
6619 Annan yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
661999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
662 Utbildning inom lant- och skogsbruk på lägre högskolenivå
6621 Agronomie- och forstkandidat (lägre)
662101 Agr. o. forstkand. (lägre), lantbruk
662102 Agr. o. forstkand. (lägre), skogsbruk
662103 Agr. o. forstkand. (lägre), miljöbranschen
662104 Agr. o. forstkand. (lägre), hushållsbranschen
662105 Agr. o. forstkand. (lägre), bioteknik
662151 Agr. o. forstkand. (lägre), livsmedelsbranschen
662199 Agr. o. forstkand. (lägre), annat eller okänt specialområde
6622 Kandidat i livsmedelsvetenskaper (lägre)
662201 Kandidat i livsmedelsvetenskaper (lägre)
6625 Skogsbruksingenjör
662551 Skogsbruksingenjör, allmän linje
662552 Skogsbruksingenjör, linje för trävaruhandel
662599 Skogsbruksingenjör, annan eller okänd studielinje
6629 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk på lägre högskolenivå
662999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk på lägre högskolenivå
 
76 Högre högskolenivå
761 Högre yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
7611 Agrolog (högre YH)
761101 Agrolog (högre YH)
7612 Hortonom (högre YH)
761201 Hortonom (högre YH)
7613 Skogsbruksingenjör (högre YH)
761301 Skogsbruksingenjör (högre YH)
7614 Iktyonom (högre YH)
761401 Iktyonom (högre YH)
7615 Miljöplanerare (högre YH)
761501 Miljöplanerare (högre YH)
7619 Annan högre yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
761999 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
762 Utbildning inom lant- och skogsbruk på högre högskolenivå
7622 Agronomie- och forstmagister, agronomie- och forstkandidat (högre)
762201 Agr. o. forstmag., lantbruk
762202 Agr. o. forstmag., skogsbruk
762203 Agr. o. forstmag., miljöbranschen
762204 Agr. o. forstmag., hushållsbranschen
762205 Agr. o. forstmag., bioteknik
762251 Agr. o. forstmag., livsmedelsbranschen
762299 Agr. o. forstmag., annat eller okänt specialområde
7623 Magister i livsmedelsvetenskaper, kandidat i livsmedelsvetenskaper (högre)
762301 Magister i livsmedelsvetenskaper
7624 Agronom
762451 Agronom
7625 Forstmästare; forstexamen
762551 Forstmästare; forstexamen
7629 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk på högre högskolenivå
762999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk på högre högskolenivå
 
86 Forskarutbildningsnivå
862 Licentiat i lant- och skogsbruk
8622 Agronomie- och forstlicentiat
862201 Agr. o. forstlic., lantbruk
862202 Agr. o. forstlic., skogsbruk
862203 Agr. o. forstlic., miljöbranschen
862204 Agr. o. forstlic., hushållsbranschen
862205 Agr. o. forstlic., bioteknik
862251 Agr. o. forstlic., livsmedelsbranschen
862299 Agr. o. forstlic., annat eller okänt specialområde
8623 Licentiat i livsmedelsvetenskaper
862301 Licentiat i livsmedelsvetenskaper
8629 Annan licentiatutbildning inom lant- och skogsbruk
862999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom lant- och skogsbruk
865 Doktor i lant- och skogsbruk
8652 Agronomie- och forstdoktor
865201 Agr. o. forstdr, lantbruk
865202 Agr. o. forstdr, skogsbruk
865203 Agr. o. forstdr, miljöbranschen
865204 Agr. o. forstdr, hushållsbranschen
865205 Agr. o. forstdr, bioteknik
865251 Agr. o. forstdr, livsmedelsbranschen
865299 Agr. o. forstdr, annat eller okänt specialområde
8653 Doktor i livsmedelsvetenskaper
865301 Doktor i livsmedelsvetenskaper
8655 Filosofie doktor, lant- och skogsbruk
865501 Fil. dr, lant- och skogsbruk
8659 Annan doktorsutbildning inom lant- och skogsbruk
865999 Annan eller okänd doktorsutbildning inom lant- och skogsbruk
869 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk på forskarutbildningsnivå
8699 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk på forskarutbildningsnivå
869999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk på forskarutbildningsnivå
 
96 Utbildningsnivån okänd
969 Utbildning inom lant- och skogsbruk, utbildningsnivån okänd
9699 Utbildning inom lant- och skogsbruk, utbildningsnivån okänd
969999 Utbildning inom lant- och skogsbruk, utbildningsnivån okänd
 
7 Utbildning inom hälso- och socialvård
 
37 Mellannivå
371 Grundutbildning inom hälso- och socialvård på mellannivå
3711 Grundutbildning inom hälso- och socialvård
371101 Närvårdare, grundexamen inom social- och hälsovård
371104 Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt biträde vid apotek)
371109 Tandteknik, grundexamen; tandlaborant
371110 Läkemedelsbranschen, grundexamen
371151 Primärskötare, hjälpskötare
371160 Tandskötare (lägre examen)
371163 Pedikyrist
371164 Mentalvårdare, sinnessjukvårdare
371165 Medikalvaktmästare-ambulansförare
371166 Mottagnings- och avdelningsbiträde
371167 Vårdare av utvecklingshämmade
371168 Barnskötare
371169 Dagvårdare
371170 Hemvårdare
371171 Massör
371172 Konditionsskötare
371199 Annan eller okänd grundutbildning inom hälso- och socialvård
374 Yrkesexamen inom hälso- och socialvård
3741 Yrkesexamen inom hälso- och socialvård
374111 Massör, yrkesexamen
374112 Skolgångsbiträde, yrkesexamen
374113 Instrumentskötare, yrkesexamen
374114 Familjedagvårdare, yrkesexamen
374115 Arbete bland missbrukare, yrkesexamen
374116 Ambulansförare, yrkesexamen
374117 Fotvård, yrkesexamen
374118 Specialhandledare av barn och ungdom, yrkesexamen
374119 Optisk slipare, yrkesexamen
374120 Ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, yrkesexamen
374121 Obduktionspreparator, yrkesexamen
374122 Handikappområdet, yrkesexamen
374123 Gipsnig, yrkesexamen
374124 Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, yrkesexamen
374199 Annan eller okänd yrkesexamen inom hälso- och socialvård
377 Specialyrkesexamen inom hälso- och socialvård
3771 Specialyrkesexamen inom hälso- och socialvård
377101 Massör, specialyrkesexamen
377102 Tolk för handikappade, specialyrkesexamen
377103 Gipsningsmästare, specialyrkesexamen; gipsningsarbete, specialyrkesexamen
377104 Psykiatrisk vård, specialyrkesexamen
377105 Äldreomsorg, specialyrkesexamen
377106 Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, specialyrkesexamen
377107 Instrumentskötare, specialyrkesexamen
377108 Handikappområdet, specialyrkesexamen
377109 Synrehabiliteringshandledare, specialyrkesexamen
377110 Arbetslivsträning, specialyrkesexamen
377199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom hälso- och socialvård
379 Annan utbildning inom hälso- och socialvård på mellannivå
3799 Annan utbildning inom hälso- och socialvård på mellannivå
379999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvård, mellannivå
 
57 Utbildning på lägsta högre nivå
571 Utbildning inom hälso- och socialvård på lägsta högre nivå
5711 Utbildning inom hälsovård på lägsta högre nivå
571101 Sjukskötare; specialsjukskötare
571103 Hälsovårdare (tid. hälsosyster)
571104 Laboratorieskötare; speciallaboratorieskötare
571105 Röntgenskötare; specialröntgenskötare
571106 Barnmorska
571107 Tandhygienist
571108 Tandtekniker; specialtandtekniker
571112 Fysioterapeut; specialfysioterapeut
571152 Diakonissa
571154 Sjukhuslaborant
571160 Tandskötare, högre examen
571161 Optiker
571164 Ergoterapeut; specialergoterapeut
571165 Ortopedtekniker
571199 Annan eller okänd utbildning inom hälsovård på lägsta högre nivå
5712 Utbildning inom socialbranschen på lägsta högre nivå
571201 Sociala området, institutsexamen
571202 Diakon (institut)
571253 Socialskötare
571254 Socialpedagog
571255 Socialhandledare
571267 Handledare av utvecklingshämmade
571299 Annan utbildning inom socialbranschen på lägsta högre nivå
5718 Farmaceut (-1993)
571801 Farmaceut (-1993)
5719 Annan utbildning inom hälso- och socialvård på lägsta högre nivå
571999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvård på lägsta högre nivå
 
67 Lägre högskolenivå
671 Yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvård
6711 Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård
671101 Sjukskötare (YH)
671103 Hälsovårdare (YH)
671104 Bioanalytiker (YH); laboratorieskötare (YH)
671105 Röntgenskötare (YH)
671106 Barnmorska (YH)
671107 Mundhygienist (YH); tandhygienist (YH)
671108 Tandtekniker (YH)
671111 Optometriker (YH); optiker (YH)
671112 Fysioterapeut (YH)
671113 Fotterapeut (YH)
671114 Ergoterapeut (YH)
671115 Hjälpmedelstekniker (YH)
671116 Förstavårdare (YH)
671117 Osteopat (YH)
671118 Rehabiliteringsledare (YH)
671119 Naprapat (YH)
671199 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom hälsovård
6712 Yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen
671201 Socionom (YH), socialbranschen
671202 Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, brottspåföljdsområdet
671299 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen
6719 Annan yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvård
671901 Geronom (YH)
671999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvård
672 Utbildning inom hälso- och socialvård på lägre högskolenivå
6721 Medicine kandidat
672101 Medicine kandidat
6722 Odontologie kandidat
672201 Odontologie kandidat
6723 Veterinärmedicine kandidat
672301 Veterinärmedicine kandidat
6724 Farmaceut
672401 Farmaceut (1994-)
6725 Kandidat i hälsovetenskaper (lägre)
672501 Kandidat i hälsovetenskaper (lägre)
6726 Administrativ examen inom hälsovårdsbranschen
672651 Administrativ examen inom hälsovårdsbranschen
6729 Annan utbildning inom hälso- och socialvård på lägre högskolenivå
672999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvård på lägre högskolenivå
 
77 Högre högskolenivå
771 Högre yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvård
7711 Påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola inom social- och hälsovårdsbranschen
771101 Social- och hälsovårdsbranschen, påbyggnadsexamen vid YH; programmet för påbyggnadsutbildning i vård av åldrande patienter och långvårdspatienter
771102 Social- och hälsovårdsbranschen, påbyggnadsexamen vid YH; programmet för påbyggnadsutbildning i hälsofrämjande och förebyggande arbete
771103 Social- och hälsovårdsbranschen, påbyggnadsexamen vid YH; programmet för påbyggnadsutbildning inom socialsektorn
771199 Social- och hälsovårdsbranschen, påbyggnadsexamen vid YH; annat eller okänt område
7712 Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsovård
771201 Sjukskötare (högre YH)
771203 Hälsovårdare (högre YH)
771204 Bioanalytiker (högre YH)
771205 Röntgenskötare (högre YH)
771206 Barnmorska (högre YH)
771207 Mundhygienist (högre YH)
771208 Tandtekniker (högre YH)
771211 Optometriker (högre YH)
771212 Fysioterapeut (högre YH)
771213 Fotterapeut (högre YH)
771214 Ergoterapeut (högre YH)
771215 Hjälpmedelstekniker (högre YH)
771216 Förstavårdare (högre YH)
771217 Osteopat (högre YH)
771218 Rehabiliteringsledare (högre YH)
771219 Naprapat (högre YH)
771299 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen inom hälsovård
7713 Högre yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen
771301 Socionom (högre YH), socialbranschen
771399 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen
7719 Annan högre yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvård
771901 Geronom (högre YH)
771999 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvård
772 Utbildning inom hälso- och socialvård på högre högskolenivå
7721 Medicine licentiat
772101 Medicine licentiat
7722 Odontologie licentiat
772201 Odontologie licentiat
7723 Veterinärmedicine licentiat
772301 Veterinärmedicine licentiat
7724 Högre högskoleexamen inom farmaci
772401 Provisor
772451 Farmacie kandidat
7725 Magister i hälsovetenskaper, kandidat i hälsovård (högre)
772501 Magister i hälsovetenskaper
7729 Annan utbildning inom hälso- och socialvård på högre högskolenivå
772999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvård på högre högskolenivå
775 Specialiseringsutbildning för läkare
7751 Specialläkare
775101 Specialläkare
7752 Specialtandläkare
775201 Specialtandläkare
7753 Specialveterinär
775301 Specialveterinär
7759 Annan specialiseringsutbildning för läkare
775999 Annan eller okänd specialiseringsutbildning för läkare
 
87 Forskarutbildningsnivå
872 Licentiat inom hälso- och socialvård
8724 Farmacie licentiat
872401 Farmacie licentiat
8725 Licentiat i hälsovetenskaper, licentiat i hälsovård
872501 Licentiat i hälsovetenskaper, licentiat i hälsovård
8729 Annan licentiatutbildning inom hälso- och socialvård
872999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom hälso- och socialvård
875 Doktor inom hälso- och socialvård
8751 Medicine doktor; doktor i medicin och kirurgi
875101 Medicine doktor
8752 Odontologie doktor
875201 Odontologie doktor
8753 Veterinärmedicine doktor
875301 Veterinärmedicine doktor
8754 Farmacie doktor
875401 Farmacie doktor
8755 Doktor i hälsovetenskaper, doktor i hälsovård
875501 Doktor i hälsovetenskaper, doktor i hälsovård
8756 Filosofie doktor, hälso- och socialvård
875601 Fil. dr, medicin
875602 Fil. dr, odontologi
875603 Fil. dr, veterinärmedicin
875604 Fil. dr, farmaci
875605 Fil. dr, hälsovård
875699 Fil. dr, annan eller okänd hälso- och socialvård
8759 Annan doktorsutbildning inom hälso- och socialvård
875999 Annan eller okänd doktorsutbildning inom hälso- och socialvård
879 Annan utbildning inom hälso- och socialvård på forskarutbildningsnivå
8799 Annan utbildning inom hälso- och socialvård på forskarutbildningsnivå
879999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvård på forskarutbildningsnivå
 
97 Utbildningsnivån okänd
979 Utbildning inom hälso- och socialvård, utbildningsnivån okänd
9799 Utbildning inom hälso- och socialvård, utbildningsnivån okänd
979999 Utbildning inom hälso- och socialvård, utbildningsnivån okänd
 
8 Utbildning inom servicebranscher
 
38 Mellannivå
381 Grundutbildning inom servicebranscher på mellannivå
3811 Grundutbildning inom inkvarterings-, kosthålls- och hushållsbranschen
381101 Hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen, grundexamen
381102 Försäljning och kundbetjäning, grundexamen
381103 Matservice, grundexamen
381104 Huslig ekonomi och rengöringsservice, grundexamen
381105 Textilvårdare
381106 Turism, grundexamen
381107 Cateringbranschen, grundexamen
381108 Hotell- och restaurangbranchen, grundexamen
381109 Huslig ekonomi och konsumentservice, grundexamen
381111 Rengöringsskötsel, grundexamen
381112 Hotell-, restaurang- och cateringbranchen, grundexamen
381113 Hemarbets- och rengöringsservice, grundexamen
381151 Hotelltjänsteman, receptionist
381152 Utbildning i kafe- och restaurangbranschen
381153 Kafeföreståndare
381154 Kock
381155 Kock-kallskänka
381156 Hushållsföreståndare
381157 Skola i huslig ekonomi
381159 Anstaltsvårdare, städare
381160 Fartygskock
381161 Lanthusmor, husmodersskola
381162 Utbildning i turistbranschen, mellannivå
381163 Mässman, grundstudielinjen för fartygshushåll
381164 Portier
381165 Restaurangbranschen, grundstudielinjen
381166 Restaurangkokerska
381167 Restaurangkock
381168 Restaurangkallskänka
381169 Restaurangkassör
381170 Kökslinje inom restaurangbranschen
381171 Kosthållsarbetare
381172 Matservice, grundstudielinjen
381173 Hushållare
381174 Storhushåll, grundstudielinjen
381175 Storhushållskock, anstaltskock
381176 Servitör
381199 Annan eller okänd grundutbildning inom inkvarterings-, kosthålls- och hushållsbranschen
3812 Grundutbildning för ungdomsledare och fritidsledare
381201 Ungdoms- och fritidsinstruktion, grundexamen; ungdoms- och fritidsinstruktör
381202 Barnledare
381203 Idrottsinstruktion, grundexamen; idrottsinstruktör
381204 Barn- och familjearbete, grundexamen
381251 Sysselsättningsledare
381252 Utbildning för ungdoms- och socialarbete inom kyrkan på mellannivå
381253 Ungdomssekreterare; utbildning för ungdomsarbete på mellannivå
381254 Kulturlinjen (folkhögskola)
381299 Annan eller okänd grundutbildning för ungdomsledare och fritidsledare
3813 Grundutbildning inom skönhetsbranschen
381301 Barberare-frisör
381302 Kosmetolog
381303 Hårbranschen, grundexamen
381304 Skönhetsbranschen, grundexamen
381351 Frisör
381352 Barberare
381399 Annan eller okänd grundutbildning inom skönhetsbranschen
3814 Grundexamen inom transport och sjöfart
381401 Transportbranschen, grundexamen
381402 Grundexamen inom sjöfart
381403 Skeppare-undermaskinmästare (grundexamen)
381404 Flygledare
381405 Yrkesflygare
381406 Vaktstyrman
381407 Vaktmaskinmästare
381408 Logistik, grundexamen
381409 Reparatör, grundexamen
381410 Flygledare, grundexamen
381451 Stuvare
381452 Däckmanskap
381453 Maskinmanskap
381454 Lastbilschaufför
381455 Fartygsmaskinist
381456 Skeppare
381457 Busschaufför
381458 Mekaniker, transportteknik; yrkeschaufför
381459 Sjöman
381460 Båtsman
381461 Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
381499 Annan eller okänd grundexamen inom transport och sjöfart
3815 Grundutbildning inom skyddsbranschen
381501 Räddningsmansexamen; brandman
381502 Underbefälsexamen (brandskyddsområde); brandförman
381503 Nödcentralsvaktexamen
381504 Säkerhetsbranschen, grundexamen
381512 Polisaspirantsutbildning
381513 Polismanskap, tjänsteexamen
381514 Grundexamen för polis
381521 Fångvårdens grundexamen; fångvaktare; överfångvaktare
381522 Fångvårdsexamen
381531 Vakt (industrivakt)
381599 Annan eller okänd grundutbildning inom skyddsbranschen
3816 Grundutbildning inom militärbranschen
381601 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer
381602 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer
381604 Gränsbevakare
381605 Sjöbevakningsman
381699 Annan eller okänd grundutbildning inom militärbranschen
3819 Annan grundutbildning inom servicebranscher på mellannivå
381999 Annan eller okänd grundutbildning inom servicebranscher
384 Yrkesexamen inom servicebranscher
3841 Yrkesexamen inom inkvarterings-, kosthålls- och hushållsbranschen
384101 Hotellreceptionist, yrkesexamen; hotellservice, yrkesexamen
384102 Kock, yrkesexamen
384103 Anstaltsvårdare, yrkesexamen
384104 Turism, yrkesexamen
384105 Guide, yrkesexamen
384106 Servitör, yrkesexamen; restaurangservice, yrkesexamen
384107 Försäljning och kundbetjäning, yrkesexamen
384108 Kock i storhushåll, yrkesexamen
384109 Restaurangkock, yrkesexamen
384110 Resebyråanställd, yrkesexamen
384111 Programtjänster för turister, yrkesexamen
384112 Quide, yrkesexamen
384113 Textilvård, yrkesexamen
384114 Hushållsservice, yrkesexamen
384199 Annan eller okänd yrkesexamen inom inkvarterings-, kosthålls- och hushållsbranschen
3842 Yrkesexamen för ungdomsledare och fritidsledare
384201 Kontakttolk, yrkesexamen
384202 Idrottsanläggningsföreståndare, yrkesexamen
384203 Kyrkvaktmästare, yrkesexamen
384204 Idrott, yrkesexamen; vuxenidrott, yrkesexamen
384205 Tränare, yrkesexamen
384299 Annan eller okänd yrkesutbildning för ungdomsledare och fritidsledare
3843 Yrkesexamen inom skönhetsbranschen
384301 Hårbranschen, yrkesexamen
3844 Yrkesexamen inom transport och sjöfart
384401 Lasthantering, yrkesexamen
384402 Busschaufför, yrkesexamen
384403 Kombinationsfordonsförare, yrkesexamen
384404 Servicestationsarbetare, yrkesexamen
384405 Flygfältsservice, yrkesexamen
384499 Annan eller okänd yrkesexamen inom transport och sjöfart
3845 Yrkesexamen inom skyddsbranschen
384501 Vakt, yrkesexamen
384599 Annan eller okänd yrkesexamen inom skyddsbranschen
3849 Annan yrkesexamen inom servicebranscher
384999 Annan eller okänd yrkesexamen inom servicebranscher
387 Specialyrkesexamen inom servicebranscher
3871 Specialyrkesexamen inom inkvarterings-, kosthålls- och hushållsbranschen
387101 Barmästare, specialyrkesexamen
387102 Dietkock, specialyrkesexamen
387103 Föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen, specialyrkesexamen
387104 Ledare av städningsarbete, specialyrkesexamen
387105 Städtekniker, specialyrkesexamen
387106 Tvätteriteknik, specialyrkesexamen
387199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom inkvarterings-, kosthålls- och hushållsbranschen
3872 Specialyrkesexamen för ungdomsledare och fritidsledare
387201 Idrottsanläggningsmästare, specialyrkesexamen
387202 Tränare, specialyrkesexamen
387203 Rättstolk, specialyrkesexamen
387299 Annan eller okänd specialyrkesexamen för ungdomsledare och fritidsledare
3873 Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen
387301 Damfrisörmästare, specialyrkesexamen
387302 Herrfrisörmästare, specialyrkesexamen
387303 Skönhetsbranschen, specialyrkesexamen; Kosmetolog, specialyrkesexamen
387304 Hårbranschen, specialyrkesexamen
387399 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen
3874 Specialyrkesexamen inom transport och sjöfart
387401 Lasthantering, specialyrkesexamen
387499 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom transport och sjöfart
3875 Specialyrkesexamen inom skyddsbranschen
387501 Säkerhetsvakt, specialyrkesexamen
387599 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom skyddsbranschen
3879 Annan specialyrkesexamen inom servicebranscher
387999 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom servicebranscher
389 Annan utbildning inom servicebranscher på mellannivå
3899 Annan utbildning inom servicebranscher på mellannivå
389911 Annan eller okänd utbildning inom inkvarterings-, kosthålls- och hushållsbranschen på mellannivå
389914 Annan eller okänd utbildning inom transport och sjöfart på mellannivå
389915 Annan eller okänd utbildning inom skyddsbranschen på mellannivå
389916 Annan eller okänd utbildning inom militärbranschen på mellannivå
389999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher på mellannivå
 
58 Utbildning på lägsta högre nivå
581 Utbildning inom servicebranscher på lägsta högre nivå
5811 Utbildning inom inkvarterings-, kosthålls- och hushållsbranschen på lägsta högre nivå
581101 Hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen, institutexamen
581102 Huslig ekonomi och rengöringsservice, institutexamen
581103 Tvätteritekniker
581104 Utbildning i turistbranschen på lägsta högre nivå
581151 Hotell- och restaurangföreståndare
581152 Hushållstekniker
581153 Näringstekniker
581154 Restonom
581155 Städtekniker
581156 Storhushållsföreståndare
581199 Annan eller okänd utbildning inom inkvarterings-, kosthålls- och hushållsbranschen, lägsta högre nivå
5812 Utbildning för ungdomsledare och fritidsledare på lägsta högre nivå
581201 Ungdoms- och fritidsledare (institut)
581202 Ungdomsledare inom kyrkan
581203 Kulturinstruktör
581204 Kultursekreterare
581205 Nykterhetssekreterare
581207 Idrottsinstruktör (institut)
581251 Sysselsättningsledare (institut)
581299 Annan eller okänd utbildning för ungdomsledare och fritidsledare på lägsta högre nivå
5813 Utbildning inom skönhetsbranschen på lägsta högre nivå
581301 Specialfrisör
581302 Specialkosmetolog
581399 Annan eller okänd utbildning inom skönhetsbranschen på lägsta högre nivå
5814 Examen inom transport och sjöfart på lägsta högre nivå
581401 Styrman, överstyrman
581451 Stuveritekniker
581499 Annan eller okänd utbildning inom transport och sjöfart på lägsta högre nivå
5815 Utbildning inom skyddsbranschen på lägsta högre nivå
581501 Befälsexamen (brandskyddsbranschen); lägre befälsexamen; brandmästare
581514 Polisunderbefäl, tjänsteexamen
581515 Polisbefäl, tjänsteexamen
581516 Polisbefälsexamen, A-studier
581599 Annan eller okänd utbildning inom skyddsbranschen på lägsta högre nivå
5816 Utbildning inom militärbranschen på lägsta högre nivå
581601 Löjtnantskurs
581602 Institutofficers examen
581603 Institutofficer, påbyggnadsexamen
581604 Reservofficer, påbyggnadsexamen (grundstudier för officer 2001-)
581699 Annan eller okänd utbildning inom militärbranschen på lägsta högre nivå
5819 Annan utbildning inom servicebranscher på lägsta högre nivå
581999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher på lägsta högre nivå
 
68 Lägre högskolenivå
681 Yrkeshögskoleexamen inom servicebranscher
6811 Yrkeshögskoleexamen inom turist-, kosthålls- och hushållsbranschen
681101 Restonom (YH), inkvarterings- och kosthållsbranschen
681102 Restonom (YH), turism
681103 Restonom (YH), affärsledning
681104 Restonom (YH), rengöringsservice och ekonomibranschen
681199 Restonom (YH), annat eller okänt område
6812 Yrkeshögskoleexamen inom fritidsverksamhet och idrott
681201 Fritidsverksamhet, YH
681202 Idrottsinstruktör (YH)
6813 Yrkeshögskoleexamen inom skönhetsbranschen
681301 Estenom (YH)
6814 Yrkeshögskoleexamen inom sjöfart
681401 Sjökapten (YH)
6815 Yrkeshögskoleexamen inom skyddsbranschen
681501 Polisbefälsexamen (YH)
681502 Ingenjör (YH), brandbefälsutbildning
681503 Grundexamen för polis (YH)
6819 Annan yrkeshögskoleexamen inom servicebranscher
681901 Tradenom, säkerhetsbranschen
681999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom servicebranscher
682 Utbildning inom servicebranscher på lägre högskolenivå
6822 Kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper (lägre), kandidat i gymnastik- och idrottspedagogik
682201 Kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper (lägre)
682251 Kandidat i gymnastik- och idrottspedagogik
6824 Utbildning inom transport och sjöfart på lägre högskolenivå
682401 Sjökapten
682402 Ingenjör (YH), transport
682499 Annan eller okänd utbildning inom transport och sjöfart på lägre högskolenivå
6826 Utbildning inom militärbranschen på lägre högskolenivå
682601 Kandidat i militärvetenskaper
682651 Officers tjänsteexamen (-1980)
6829 Annan utbildning inom servicebranscher på lägre högskolenivå
682999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher på lägre högskolenivå
 
78 Högre högskolenivå
781 Högre yrkeshögskoleexamen inom servicebranscher
7811 Högre yrkeshögskoleexamen inom turist-, kosthålls- och hushållsbranschen
781101 Restonom (högre YH), inkvarterings- och kosthållsbranschen
781102 Restonom (högre YH), turism
781103 Restonom (högre YH), affärsledning
781199 Restonom (högre YH), annat eller okänt område
7812 Högre yrkeshögskoleexamen i idrott
781202 Idrottsinstruktör (högre YH)
7813 Högre yrkeshögskoleexamen inom skönhetsbranschen
781301 Estenom (högre YH)
7814 Högre yrkeshögskoleexamen inom sjöfart
781401 Sjökapten (högre YH)
781501 Polisbefälsexamen (högre YH)
7819 Annan högre yrkeshögskoleexamen inom servicebranscher
781901 Tradenom (högre YH), säkerhetsbranschen
781999 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen inom servicebranscher
782 Utbildning inom servicebranscher på högre högskolenivå
7822 Magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper, kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper (högre)
782201 Magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper
7826 Utbildning inom militärbranschen på högre högskolenivå
782601 Officer (1981-)
782602 Generalstabsofficer
782603 Magister i militärvetenskaper
782604 Stabsofficer
7829 Annan utbildning inom servicebranscher på högre högskolenivå
782999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher på högre högskolenivå
 
88 Forskarutbildningsnivå
882 Licentiatutbildning inom servicebranscher
8822 Licentiat i gymnastik- och idrottsvetenskaper
882201 Licentiat i gymnastik- och idrottsvetenskaper
8829 Annan licentiatutbildning inom servicebranscher
882999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom servicebranscher
885 Doktorsutbildning inom servicebranscher
8852 Doktor i gymnastik- och idrottsvetenskaper
885201 Doktor i gymnastik- och idrottsvetenskaper
8853 Filosofie dr, gymnastik- och idrottsbranschen
885301 Fil. dr, gymnastik- och idrottsvetenskap
8856 Utbildning inom militärbranschen på forskarutbildningsnivå
885601 Doktor i militärvetenskaper
8859 Annan doktorsutbildning inom servicebranscher
885999 Annan eller okänd doktorsutbildning inom servicebranscher
889 Annan utbildning inom servicebranscher på forskarutbildningsnivå
8899 Annan utbildning inom servicebranscher på forskarutbildningsnivå
889999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher på forskarutbildningsnivå
 
98 Utbildningsnivån okänd
989 Utbildning inom servicebranscher, utbildningsnivån okänd
9899 Utbildning inom servicebranscher, utbildningsnivån okänd
989999 Utbildning inom servicebranscher, utbildningsnivån okänd
 
9 Annat eller okänt utbildningsområde
 
39 Mellannivå
399 Annan utbildning på mellannivå
3999 Annan utbildning på mellannivå
399999 Annan eller okänd utbildning på mellannivå
 
59 Utbildning på lägsta högre nivå
599 Annan utbildning på lägsta högre nivå
5999 Annan utbildning på lägsta högre nivå
599999 Annan eller okänd utbildning på lägsta högre nivå
 
69 Lägre högskolenivå
691 Annan yrkeshögskoleexamen
6919 Annan yrkeshögskoleexamen
691999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen
692 Kandidat i humanistiska vetenskaper på annat utbildningsområde
6929 Kandidat i humanistiska vetenskaper, annat utbildningsområde
692999 Hum. kand., annat eller okänt utbildningsområde
699 Annan utbildning på lägre högskolenivå
6999 Annan utbildning på lägre högskolenivå
699999 Annan eller okänd utbildning på lägre högskolenivå
 
79 Högre högskolenivå
791 Annan högre yrkeshögskoleexamen
7919 Annan högre yrkeshögskoleexamen
791999 Annan eller okänd högre yrkeshögskoleexamen
792 Filosofie magister, filosofie kandidat, annat utbildningsområde
7929 Filosofie magister, filosofie kandidat, annat utbildningsområde
792999 Fil. mag., annat eller okänt utbildningsområde
799 Annan utbildning på högre högskolenivå
7999 Annan utbildning på högre högskolenivå
799999 Annan eller okänd utbildning på högre högskolenivå
 
89 Forskarutbildningsnivå
892 Filosofie licentiat, annat utbildningsområde
8929 Filosofie licentiat, annat utbildningsområde
892999 Fil. lic., annat eller okänt utbildningsområde
895 Filosofie doktor, annat utbildningsområde
8959 Filosofie doktor, annat utbildningsområde
895999 Fil. dr, annat eller okänt utbildningsområde
899 Annan utbildning på forskarutbildningsnivå
8999 Annan utbildning på forskarutbildningsnivå
899999 Annan eller okänd utbildning på forskarutbildningsnivå
 
99 Utbildningsnivån okänd
999 Annan utbildning, utbildningsnivån okänd
9999 Annan utbildning, utbildningsnivån okänd
999999 Annan eller okänd utbildning, utbildningsnivån okänd

Retur