Utbildningsklassificering 2010, utbildningsnivåer

0 Förskolenivå
1 Lägre grundnivå
2 Högre grundnivå
3 Mellannivå
5 Lägsta högre nivå
6 Lägre högskolenivå
7 Högre högskolenivå
8 Forskarutbildningsnivå
9 Utbildningsnivån okänd