Koulutusluokitus 2010, koulutusaste

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Koulutusluokitus on tarkoitettu mittaamaan koulujärjestelmäkoulutusta eli peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa annettavaa pidempikestoista, pääsääntöisesti kokopäivätoimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulutusammattiin tähtäävää koulutusta. Koulutusluokituksen pääkriteerit ovat koulutusaste ja koulutusala.

Luokituksen kansainvälinen tausta

Koulutusluokituksen perustana on kansainvälinen koulutusluokitus ISCED.

Luokituksen rakenne

Koulutusluokitus laadittiin ensimmäisen kerran kaikki koulutuksen asteet ja alat käsittävänä yleisluokituksena vuodelta 1971. Siitä lähtien se on päivitetty vuosittain lisäämällä uusia koodeja ja koulutuksia sekä tarkistamalla nimikkeitä uusien koulutuksien alkamisen myötä. Viimeisin päivitys on Koulutusluokitus 2010.

Koulutusluokituksen perusrakenne uudistettiin vuonna 1997. Se noudattaa mahdollisimman tarkasti kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 1997:n koulutusalojen ja koulutusasteiden sisältöä. Edelleen on kuitenkin tarpeellista käyttää kansainvälisessä tietojen vaihdossa yksityiskohtaista ISCED 1997:n ja Koulutusluokituksen välistä koodiavainta. Koulutusasteluokitus ei ole muuttunut vuoden 1997 uudistuksen jälkeen.

Koulutusasteet (koodin 1. numero) ovat
0 Esiaste
1 Alempi perusaste
2 Ylempi perusaste
3 Keskiaste
5 Alin korkea-aste
6 Alempi korkeakouluaste
7 Ylempi korkeakouluaste
8 Tutkijakoulutusaste
9 Koulutusaste tuntematon.

Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestelmän rakennetta, jossa koulutus etenee alemmilta koulutuksen asteilta ylemmille. Mitä pidemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste. Koulutusaste määräytyy ensisijaisesti tutkinnon tavoitetason mukaan. Tavoitetaso pohjautuu mm. virallisiin opetussuunnitelmiin, ohjeellisiin koulutuspituuksiin, pohjakoulutusvaatimuksiin ja jatko-opintokelpoisuuksiin.

Lisätietoa koulutusasteista

Luokitusjulkaisut

Koulutusluokitus 2006. Käsikirjoja 1. Helsinki: Tilastokeskus, 2007. Käsikirja sisältää kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 1997:n ja opetushallinnon vuosien 2002 ja 1995 luokituksia vastaavat avainkoodistot.

Koulutusluokitukseen tulleet muutokset julkaistaan vuosittain tällä Internet-sivulla.