Opetushallinnon koulutusluokitus 2002, koulutusaste

Pääluokista tarkemmille tasoille:

00 Esiaste
20 Perusaste
30 Toinen aste
50 Opistoaste
60 Alempi korkeakouluaste ja ammatillinen korkea-aste
70 Ylempi korkeakouluaste
80 Tutkijakoulutusaste
90 Koulutusaste tuntematon