3 Maaseutumaiset kunnat

Tilastollinen kuntaryhmitys 2009

Luokista määritelmiin:

1Kaupunkimaiset kunnat
2Taajaan asutut kunnat
3Maaseutumaiset kunnat

3 Maaseutumaiset kunnat

Maaseutumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60% asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60%, mutta alle 90%, asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.

Jaa