Kuolemansyyluokitus, 54-luokkainen aikasarja

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

54-luokkainen kuolemansyyluokitus on tehty kuvaamaan Suomen kuolemansyiden kehitystä vertailukelpoisena aikasarjana. Luokitus on käytettävissä vuoden 1969 tiedoista lähtien. Luokituksella tehtyjä taulukoita on StatFin -tietokannassa sekä kuolemansyytilaston vuosijulkaisuissa. Luokitus on laadittu peruskuolemansyystä.

Luokituksen kansainvälinen tausta

Luokitus on kansallinen.

Muutokset edellisestä versiosta

Vuonna 1998 lisättiin luokitukseen uusi luokka 54 'Ei kuolintodistusta'. Vuosina 1969-1997 tämän luokan tapaukset sisältyvät luokkaan 40 'Tuntemattomat ja epätäydellisesti määritetyt kuolemansyyt'.

Luokituksen kuvaus

54-luokkainen luokitus on muodostettu Suomen kuolemansyytilastossa eri vuosina käytössä olleiden kuolemansyyluokitusten pohjalta. Luokkaan kuuluvat ICD10-luokituksen mukaiset koodit on lueteltu kunkin luokan perässä.
Avain 54-luokkaisen luokituksen ja kuolemansyytilastossa käytössä olleiden ICD-luokitusten välillä on kuolemansyytilaston kotisivuilla kohdassa Luokitukset.