E Maatalouden maat

Pääluokat - Maankäyttöluokitus 2000
 
EMaatalouden maat
E1Käytössä oleva maatalousmaa
E11Pellot
E12Monivuotiset nurmet ja niityt
E13Puutarhaviljelmät
E2Muu maatalouden maa
E21Käyttämätön maatalousmaa
E22Maatalouden rakennettu maa