Perheasema 1983

1 Aviopuoliso, ei lapsia
2 Aviopuoliso, jolla lapsia
3 Avopuoliso, ei lapsia
4 Avopuoliso, jolla lapsia
5 Isä/Äiti ilman puolisoa
6 Lapsen asemassa oleva
7 Perheisiin kuulumaton, asuu yksin
8 Perheisiin kuulumaton, ei asu yksin
9 Laitosväestö ja luokittelemattomat