Tuoteluettelo PRODCOM 2008

Luokituksen kuvaus

Teollisuuden prodcom-tuotantonimikkeistö

PRODCOM-tuotantonimikkeistöä käytetään teollisuuden tuotantoa koskevien tilastotietojen keräämisessä hyödykkeittäin. K.o. nimikkeistö perustuu EU:n PRODCOM-tuoteluetteloon (Production Communautaire), jonka tuotenimikkeet ovat 8-numeroisia. PRODCOM-luettelo ei sisällä kaikkia tuoteryhmiä, joten sitä on täydennetty kansallisilla lisänimikkeillä. Osa PRODCOM-luettelon nimikkeistä on lisäksi jaettu kansallisiin alanimikkeisiin. Kansalliset nimikkeet ovat 10-numeroisia. Luokitusta päivitetään vuosittain.

Koodin neljä ensimmäistä numeroa vastaavat EU:n tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 (Nomenclature Générale des Activités Economiques dans les Communautés Européennes) koodia ja siten Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2008:n neljää ensimmäistä numeroa. Koodin kuusi ensimmäistä numeroa vastaavat EU:n tilastollista toimialoittaista tuoteluokitusta CPA:ta (Statistical Classification of Products by Activity in the European Community).