AF12 AF12 Erityiset nosto-oikeudet

Rahoitusvaade

Luokista määritelmiin:

AF0AF0 Vaateet yhteensä
AF1AF1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet
AF11AF11 Monetaarinen kulta
AF12AF12 Erityiset nosto-oikeudet
AF2AF2 Käteisraha ja talletukset
AF21AF21 Käteisraha
AF22AF22 Käteistalletukset
AF29AF29 Muut talletukset
AF3AF3 Arvopaperit paitsi osakkeet
AF33AF33 Rahamarkkinainstrumentit ja joukkovelkakirjalainat
AF331AF331 Rahamarkkinainstrumentit
AF332AF332 Joukkovelkakirjalainat
AF34AF34 Johdannaissopimukset
AF341AF341 Vakioidut johdannaiset
AF342AF342 Vakioimattomat johdannaiset
AF4AF4 Lainat
AF41AF41 Lyhytaikaiset lainat
AF42AF42 Pitkäaikaiset lainat
AF5AF5 Osakkeet ja osuudet
AF51AF51 Osakkeet ja muut osuudet
AF511AF511 Noteeratut osakkeet
AF512AF512 Noteeraamattomat osakkeet
AF5122AF5122 Kiinteistöosakkeet
AF5123AF5123 Muut osakkeet
AF513AF513 Muut osuudet
AF52AF52 Rahasto-osuudet
AF6AF6 Vakuutustekninen vastuuvelka
AF61AF61 Kotitalouksien osuus henki- ja eläkevakuutusrahastoista
AF611AF611 Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista
AF612AF612 Kotitalouksien osuus eläkevakuutusrahastoista
AF62AF62 Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu
AF7AF7 Muut saamiset ja velat
AF71AF71 Kauppaluotot ja ennakot
AF79AF79 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot
AN1111AN1111 Asunnot
AN11111AN11111 Asunto-osakkeet

AF12 AF12 Erityiset nosto-oikeudet

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) luomia varantovälineitä, joita rahasto jakaa jäsenmailleen. Ne ovat osa maiden valuuttavarantoa.