Paluu


Rikosnimikkeistö 2005

A Omaisuusrikokset
101 Varkaus 28:1
102 Törkeä varkaus 28:2
103 Näpistys 28:3
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2
113 Ammattimainen kätkemisrikos 32:3
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9
115 Törkeä luvaton käyttö 28:8
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9a, 9c
117 Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9b
121 Ryöstö 31:1
122 Törkeä ryöstö 31:2
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3
132 Törkeä vahingonteko 35:2
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6
134 Törkeä kavallus 28:5
141 Petos, lievä petos 36:1, 3
142 Törkeä petos 36:2
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 10, 11
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3
152 Törkeä veropetos 29:2
153 Verorikkomus 29:4
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4
157 Törkeä väärennys 33:2
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä velallisen petos 39:1-3
159 Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, velkojansuosinta 39:4, 5, 6
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
201 Tappo 21:1
202 Murha 21:2
205 Surma 21:3
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3
204 Lapsensurma 21:4
211 Pahoinpitely 21:5
212 Törkeä pahoinpitely 21:6
213 Lievä pahoinpitely 21:7
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6
C Seksuaalirikokset
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6-7
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 16:4, 6-17; 17
E Liikennerikokset
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2
331 Rattijuopumus 23:3
332 Törkeä rattijuopumus 23:4
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8
503 Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 23:9
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10
F Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön yritys 34:1-3
323 Rikokset rikoslain 43 ja 44 lukua vastaan
365 Sotilasrikokset 45
355 Työrikokset 47
357 Ympäristörikokset 48
359 Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaaminen 49
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40
451 Huumausainerikos 50:1
452 Törkeä huumausainerikos 50:2
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3
457 Huumausainerikoksen edistäminen 50:4
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51
G Alkoholilakirikokset
401 Luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 81, 87
402 Alkoholipitoisen aineen välittäminen 85, 87
403 Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 82, 87
404 Alkoholijuoman laiton hallussapito tai kuljetus 86, 87, 92
406 Muut alkoholilakirikokset 91, 91a, 93
H Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§
600 Järjestyslaki
601 Kokoontumisrikkomus, järjestyksenvalvontarikkomus
602 Työturvallisuusrikkomus
609 Poissaolo oikeudesta ROL 8:4§; 8:5§1; 8:8§2; OK 17:36§1
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan
700 Järjestyssääntörikkomus, poliisimääräyksen rikkominen
I Muut asiat
701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§
702 Syyllisyyskysymyksen tuomioistuinkäsittely ROL 1:10§
703 Yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen täytäntöönpanoa varten 7:7 (697/1991)
704 Yhdyskuntapalvelun muunto
705 Liiketoimintakieltoasia
706 Lähestymiskieltoasia
710 Sakonmuuntoasia
711 Pakkokeinoasia
712 Vangin muutoksenhakuasia
713 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3
709 Muut asiat

Paluu