Tieteenala 2010

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Luokitusta käytetään julkisen sektorin ja korkeakoulusektorin tutkimus- ja koulutusmenojen sekä tutkimus- ja koulutustyövuosien jaottelemiseksi.

Luokituksen kansainvälinen tausta

Luokitus on tutkimus- ja kehittämistoimintatilaston tieteenalaluokitus.
YK:n Kasvatus-, tiede ja kulttuurijärjestö UNESCO hyväksyi 1978 kansainvälisen tiede- ja teknologiatilastosuosituksen (Recommendation concerning the International Standardization of Statistics on Science and Tech-nology. Paris, 1978.), jossa mm. annetaan suositus tieteenalaluokitukseksi.

Muutokset edellisestä versiosta

Tieteenalaluokitus uudistettiin vuonna 2006 (Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual. OECD, DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL). Sitä sovelletaan tilastovuodesta 2007 alkaen.

Opetus ja kulttuuriministeriö valmisteli yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa uuden kansallisen version tieteenalaluokituksesta vuonna 2010. Uudistetussa luokituksessa on tarkennettu joitakin nimikkeitä siten, että uudistettu luokitus on kuitenkin muunnettavissa vastaamaan UNESCON kansainvälistä suositusta.

Luokituksen rakenne tai luokitteluperiaatteet jne.

Päätieteenalat ovat:
I Luonnontieteet
II Tekniikka
III Lääke- ja terveystieteet
IV Maatalous- ja metsätieteet
V Yhteiskuntatieteet
VI Humanistiset tieteet

Jaa