11 Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2002
 
C Gruvdrift och utvinning av mineral
CA Utvinning av energimineral
11Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill
111Utvinning av råpetroleum och naturgas
1110Utvinning av råpetroleum och naturgas
11100Utvinning av råpetroleum och naturgas
112Service till råpetroleum- och naturgasutvinning exklusive markundersökning
1120Service till råpetroleum- och naturgasutvinning exklusive markundersökning
11200Service till råpetroleum- och naturgasutvinning exklusive markundersökning