12 Utvinning av uran- och toriummalm

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2002
 
C Gruvdrift och utvinning av mineral
CA Utvinning av energimineral
12Utvinning av uran- och toriummalm
120Utvinning av uran- och toriummalm
1200Utvinning av uran- och toriummalm
12000Utvinning av uran- och toriummalm