35110 Laivojen valmistus ja korjaus

Pääluokat - Toimialaluokitus 2002
 
D Teollisuus
DM Kulkuneuvojen valmistus
35 Muu kulkuneuvojen valmistus
351Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus
3511Laivojen valmistus ja korjaus
35110Laivojen valmistus ja korjaus
3512Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus
35120Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus

35110 Laivojen valmistus ja korjaus

Laivojen rakentaminen ja korjaaminen, ellei ole kysymyksessä huvipursien ja virkistys- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen alusten valmistus.

Sisävesi-, rannikko- ja merikäyttöön soveltuvien kauppa- ja matkustajalaivojen valmistus.

Jäänmurtajien ja muiden erikoisalusten valmistus. Erikoisaluksiin on voitu rakentaa myös esim. laboratorioita, jalostuslaitoksia jne.

Kelluvien tai pohjasta rakennettujen porauslauttojen valmistus.

Uivien telakoiden, ruoppaus- ja majakka-alusten yms. kelluvien rakenteiden valmistus: kasuunit, laiturit, poijut ja merimerkit yms.

Kalastusalusten valmistus.

Sota-alusten sekä sotilaskäyttöön tarkoitettujen joukkojensiirto- ja sairaala-alusten valmistus.

Telakoiden toimesta tapahtuva laivojen korjaus, tarkistus ja huolto.

Laivojen maalaaminen.

Tähän ei kuulu:
- huvi- ja urheiluveneiden valmistus (35120)
- ilmalla täytettävien kumiveneiden ja -lauttojen valmistus (35120)
- sekä maalla että merellä kulkevien ajoneuvojen valmistus (34100)
- muiden alusten osien kuin runkojen ja laivan lohkojen valmistus kuuluu työstettävän aineen mukaisiin luokkiin, esim. purjeiden valmistus (17409)
- rauta- ja teräsankkurien valmistus (28750)
- laivojen moottorien valmistus (29110)
- potkureiden valmistus (28750)
- navigointivälineiden valmistus (33200)
- laivojen romutus ja purku (37100)