65231 Sijoitus- ja kehitysyhtiötoiminta

Pääluokat - Toimialaluokitus 2002
 
J Rahoitustoiminta
65Rahoituksen välitys pl. vakuutustoiminta
651Pankkitoiminta
6511Keskuspankkitoiminta
65110Keskuspankkitoiminta
6512Talletuspankkitoiminta
65120Talletuspankkitoiminta
652Muu rahoituksen välitys
6521Rahoitusleasing
65210Rahoitusleasing
6522Muu luotonanto
65220Muu luotonanto
6523Muu rahoitustoiminta
65231Sijoitus- ja kehitysyhtiötoiminta
65232Rahastotoiminta
65239Muu sijoitustoiminta

65231 Sijoitus- ja kehitysyhtiötoiminta

Sijoitus- ja kehitysyhtiöiden eräänä toimintamuotona on sijoittaa pääomaa yrityksiin sekä osallistua näiden toiminnan kehittämiseen ja hallintoon. Myös arvopapereihin sijoittaminen ja näiden tarjoaminen pörssien välityksellä yleisölle on sijoitustoimintaa.

Kehitysyhtiöt suorittavat omistamilleen yrityksille myös konsulttipalveluja sekä ovat usein mukana yrityksen päätöksenteossa. Kehitysyhtiöt rahoittavat yrityksiä osakepääomalla tai sen luonteisella riskipääomalla.

Tähän ei kuulu:
- kiinteistösijoitusyhtiöt (70120)
- pienet luonnollisten henkilöiden perustamat arvopaperisijoitusyhtiöt (65239)