91 Järjestötoiminta

Pääluokat - Toimialaluokitus 2002
 
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
91Järjestötoiminta
911Elinkeinoelämän järjestöt, työnantaja- ja ammattialajärjestöt
912Ammattiyhdistykset
913Muut järjestöt

91 Järjestötoiminta

Toiminta, jonka tarkoituksena on ajaa järjestön jäsenten tai jäsenyhteisöjen etuja tai edustamia aatteita (esim. uskonnolliset tai poliittiset aatteet). Selvitystyö, tiedottaminen, valistaminen, julistaminen, julkaisutoiminta ja neuvotteleminen järjestön nimissä.

Toiminta, jonka tarkoitus on edistää jäsenistön viihtyvyyttä tai järjestää jäsenille yhteistä harrastusta tai muuta ajanvietettä.

Tuki- ja kannatusyhdistysten toiminta.

Tähän ei kuulu:
- kustannustoiminta (221)
- urheilujärjestöt sekä urheilun tuki- ja kannatusyhdistykset (92620)

Jaa