CA Energiamineraalien kaivu

Pääluokat - Toimialaluokitus 2002
 
C Kaivostoiminta ja louhinta
CAEnergiamineraalien kaivu
10Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto
11Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto sekä siihen liittyvät palvelut
12Uraani- ja toriummalmien louhinta

CA Energiamineraalien kaivu

Kivi- ja ruskohiilen kaivu, turpeen nosto, raakaöljyn ja maakaasun tuotanto sekä muiden energiaa tuottavien raaka-aineiden kaivu.