I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne

Pääluokat - Toimialaluokitus 2002
 
IKuljetus, varastointi ja tietoliikenne
60Maaliikenne; putkijohtokuljetus
61Vesiliikenne
62Ilmaliikenne
63Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot
64Posti- ja teleliikenne

I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne

Tähän pääluokkaan kuuluvat rautateitse, maanteitse, putkikuljetuksena, vesiteitse tai ilmateitse tapahtuva matkustajien tai tavaroiden kuljetus sekä siihen liittyvät tukitoiminnot, kuten terminaali- ja pysäköintipalvelut, lastinkäsittely, varastointi jne.

Tähän luokkaan kuuluvat myös posti- ja tietoliikennetoiminnot sekä kuljetusvälineiden vuokraus ajajan tai käyttäjän kanssa.

Muilla toimialoilla (kauppa, teollisuus jne.) harjoitettava, päätoimintaa palveleva kuljetus ja varastointi luokitellaan päätoiminnan mukaan, jos niitä ei ole mahdollista erottaa omiksi toimipaikoiksi.

Kulkuneuvojen valmistus, korjaus ja huolto kuuluvat ao. teollisuuden luokkaan (34, 35). Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto kuuluvat luokkaan 50201. Teiden, rautateiden, satamien ja lentokenttien rakentaminen, korjaus ja kunnossapito kuuluvat luokkaan 452 sekä teiden ja lentokenttien hoito (puhdistaminen, hiekoitus yms.) luokkaan 90031. Kuljetusvälineiden vuokraus ilman ajajaa tai käyttäjää kuuluu luokkaan 71100 tai 712.

Liikenteen toimialajärjestöt kuuluvat luokkaan 91110, ammattialajärjestöt luokkaan 91120, liikenne- ja viestintäministeriö luokkaan 75130.