Retur


Näringsgrensindelningen 2002

A Jordbruk, jakt och skogsbruk
 
01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill
011 Växtodling, trädgårdsskötsel
0111 Odling av spannmålsväxter och andra odlingsväxter
01111 Odling av spannmålsväxter samt balj- och oljeväxter
01112 Odling av övriga odlingsväxter
0112 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01120 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
0113 Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01130 Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
012 Husdjursskötsel
0121 Nötkreatursskötsel
01211 Mjölkboskapsskötsel
01212 Uppfödning av slaktboskap
01213 Annan nötkreatursskötsel
0122 Uppfödning av får, getter, hästar, åsnor och mulor
01220 Uppfödning av får, getter, hästar, åsnor och mulor
0123 Svinuppfödning
01230 Svinuppfödning
0124 Fjäderfäskötsel
01240 Fjäderfäskötsel
0125 Annan husdjursskötsel
01251 Pälsfarmsverksamhet
01252 Renskötsel
01259 Övrig djurskötsel
013 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel)
0130 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel)
01301 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel)
01302 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med annan husdjursskötsel)
014 Service till jordbruk exklusive veterinärverksamhet
0141 Service till växtodling
01410 Service till växtodling, landskapsvård
0142 Service till djurskötsel exklusive veterinärverksamhet
01420 Service till djurskötsel exklusive veterinärverksamhet
015 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
0150 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
01500 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
 
02 Skogsbruk och service till skogsbruk
020 Skogsbruk och service till skogsbruk
0201 Skogsbruk
02011 Skogsodling
02013 Virkesskörd
02019 Övrigt skogsbruk
0202 Service till skogsbruk
02020 Service till skogsbruk
 
B Fiske
 
05 Fiske och vattenbruk samt service i anslutning härtill
050 Fiske och vattenbruk samt service i anslutning härtill
0501 Fiske
05010 Fiske
0502 Fiskodling
05020 Fiskodling
 
C Gruvdrift och utvinning av mineral
 
CA Utvinning av energimineral
 
10 Stenkols-, brunkols och torvutvinning
101 Stenkolsutvinning
1010 Stenkolsutvinning
10100 Stenkolsutvinning
102 Brunkolsutvinning
1020 Brunkolsutvinning
10200 Brunkolsutvinning
103 Torvutvinning och beredning
1030 Torvutvinning och beredning
10300 Torvutvinning och beredning
 
11 Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill
111 Utvinning av råpetroleum och naturgas
1110 Utvinning av råpetroleum och naturgas
11100 Utvinning av råpetroleum och naturgas
112 Service till råpetroleum- och naturgasutvinning exklusive markundersökning
1120 Service till råpetroleum- och naturgasutvinning exklusive markundersökning
11200 Service till råpetroleum- och naturgasutvinning exklusive markundersökning
 
12 Utvinning av uran- och toriummalm
120 Utvinning av uran- och toriummalm
1200 Utvinning av uran- och toriummalm
12000 Utvinning av uran- och toriummalm
 
CB Utvinning av malmer och mineral exklusive energimineral
 
13 Utvinning av metallmalmer
131 Järnmalmsutvinning
1310 Järnmalmsutvinning
13100 Järnmalmsutvinning
132 Utvinning av annan metallmalm exklusive uran- och toriummalm
1320 Utvinning av annan metallmalm exklusive uran- och toriummalm
13200 Utvinning av annan metallmalm exklusive uran- och toriummalm
 
14 Annan mineralutvinning
141 Stenbrytning
1411 Brytning av sten för prydnads- och byggnadsändamål
14110 Brytning av sten för prydnads- och byggnadsändamål
1412 Brytning av kalk-, gips- och kritsten samt dolomit
14120 Brytning av kalk-, gips- och kritsten samt dolomit
1413 Brytning av skiffer
14130 Brytning av skiffer
142 Utvinning av sand och lera
1421 Utvinning av grus och sand
14210 Utvinning av grus och sand
1422 Utvinning av lera och kaolin
14220 Utvinning av lera och kaolin
143 Brytning av kemiska mineraler
1430 Brytning av kemiska mineraler
14300 Brytning av kemiska mineraler
144 Saltutvinning
1440 Saltutvinning
14400 Saltutvinning
145 Övrig utvinning
1450 Övrig utvinning
14500 Övrig utvinning
 
D Tillverkning
 
DA Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning
 
15 Livsmedels- och dryckesvaruframställning
151 Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror
1511 Slakt och hållbarhetsbehandling av kött
15110 Slakt och hållbarhetsbehandling av kött
1512 Fjäderfäslakt och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
15120 Fjäderfäslakt och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
1513 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
15130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
152 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter
1520 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter
15200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter
153 Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
1531 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
15310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
1532 Juice- och safttillverkning
15320 Juice- och safttillverkning
1533 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
15330 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
154 Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
1541 Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
15410 Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
1542 Framställning av raffinerade oljor och fetter
15420 Framställning av raffinerade oljor och fetter
1543 Tillverkning av margarin och andra matfetter
15430 Tillverkning av margarin och andra matfetter
155 Mejerivarutillverkning
1551 Tillverkning av mejerivaror och ost
15510 Tillverkning av mejerivaror och ost
1552 Glasstillverkning
15520 Glasstillverkning
156 Tillverkning av kvarnprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter
1561 Tillverkning av kvarnprodukter
15610 Tillverkning av kvarnprodukter
1562 Tillverkning av stärkelse och stärkelseprodukter
15620 Tillverkning av stärkelse och stärkelseprodukter
157 Framställning av beredda djurfoder
1571 Framställning av beredda fodermedel
15710 Framställning av beredda fodermedel
1572 Framställning av mat för sällskapsdjur
15720 Framställning av mat för sällskapsdjur
158 Övrig livsmedelsframställning
1581 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
15810 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
1582 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk
15820 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk
1583 Sockertillverkning
15830 Sockertillverkning
1584 Tillverkning av kakao (choklad), choklad och sötsaker
15840 Tillverkning av kakao (choklad), choklad och sötsaker
1585 Tillverkning av pastaprodukter
15850 Tillverkning av pastaprodukter
1586 Framställning av te och kaffe
15860 Framställning av te och kaffe
1587 Tillverkning av kryddor och kryddsåser
15870 Tillverkning av kryddor och kryddsåser
1588 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat och dietmat
15880 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat och dietmat
1589 Framställning av andra livsmedel
15890 Framställning av andra livsmedel
159 Framställning av drycker
1591 Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker
15910 Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker
1592 Framställning av råsprit ur jästa råvaror
15920 Framställning av råsprit ur jästa råvaror
1593 Framställning av vin
15930 Framställning av vin
1594 Framställning av cider och andra fruktviner
15940 Framställning av cider och andra fruktviner
1595 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
15950 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
1596 Framställning av öl
15960 Framställning av öl
1597 Framställning av malt
15970 Framställning av malt
1598 Framställning av mineralvatten och läskedrycker
15980 Framställning av mineralvatten och läskedrycker
 
16 Tobaksvarutillverkning
160 Tobaksvarutillverkning
1600 Tobaksvarutillverkning
16000 Tobaksvarutillverkning
 
DB Textil- och beklädnadsvarutillverkning
 
17 Textilvarutillverkning
171 Garnberedning och -spinning
1711 Beredning och spinning av garn av bomullstyp
17110 Beredning och spinning av garn av bomullstyp
1712 Beredning och spinning av garn av kardgarnstyp
17120 Beredning och spinning av garn av kardgarnstyp
1713 Beredning och spinning av garn av kamgarnstyp
17130 Beredning och spinning av garn av kamgarnstyp
1714 Beredning och spinning av garn av lingarnstyp
17140 Beredning och spinning av garn av lingarnstyp
1715 Tillverkning av garn av silketyp
17150 Tillverkning av garn av silketyp
1716 Sytrådstillverkning
17160 Sytrådstillverkning
1717 Annan garnberedning och -spinning
17170 Annan garnberedning och -spinning
172 Vävnadstillverkning
1721 Tillverkning av bomullsvävnader
17210 Tillverkning av bomullsvävnader
1722 Tillverkning av kardgarnsvävnader
17220 Tillverkning av kardgarnsvävnader
1723 Tillverkning av kamgarnsvävnader
17230 Tillverkning av kamgarnsvävnader
1724 Tillverkning av sidenvävnader
17240 Tillverkning av sidenvävnader
1725 Annan vävnadstillverkning
17250 Annan vävnadstillverkning
173 Annan slutbehandling av textiler
1730 Annan slutbehandling av textiler
17300 Annan slutbehandling av textiler
174 Tillverkning av sydda textilvaror exklusive beklädnadsvaror
1740 Tillverkning av sydda textilvaror exklusive beklädnadsvaror
17401 Tillverkning av inredningstextiler
17409 Tillverkning av varuöverdrag, segel och andra sydda textilvaror
175 Annan textilietillverkning
1751 Tillverkning av mattor
17510 Tillverkning av mattor
1752 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
17520 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
1753 Tillverkning av fiberduk
17530 Tillverkning av fiberduk
1754 Övrig textilietillverkning
17540 Övrig textilietillverkning
176 Tillverkning av trikåväv
1760 Tillverkning av trikåväv
17600 Tillverkning av trikåväv
177 Tillverkning av trikåväv
1771 Tillverkning av strumpor och strumpbyxor
17710 Tillverkning av strumpor och strumpbyxor
1772 Tillverkning av tröjor, koftor o.d.
17720 Tillverkning av tröjor, koftor o.d.
 
18 Tillverkning av kläder; pälsberedning
181 Tillverkning av läderkläder
1810 Tillverkning av läderkläder
18100 Tillverkning av läderkläder
182 Tillverkning av kläder och tillbehör
1821 Tillverkning av arbetskläder
18210 Tillverkning av arbetskläder
1822 Tillverkning av andra ytterkläder
18220 Tillverkning av andra ytterkläder
1823 Tillverkning av underkläder
18230 Tillverkning av underkläder
1824 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
18240 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
183 Pälsberedning; tillverkning av pälsvaror
1830 Pälsberedning; tillverkning av pälsvaror
18300 Pälsberedning; tillverkning av pälsvaror
 
DC Tillverkning av läder och lädervaror
 
19 Garvning och annan läderberedning; tillverkning av väskor och skodon
191 Garvning och annan läderberedning
1910 Garvning och annan läderberedning
19100 Garvning och annan läderberedning
192 Tillverkning av väskor, sadeltyg m.m.
1920 Tillverkning av väskor, sadeltyg m.m.
19200 Tillverkning av väskor, sadeltyg m.m.
193 Tillverkning av skodon
1930 Tillverkning av skodon
19300 Tillverkning av skodon
 
DD Sågvirkes- och trävarutillverkning
 
20 Tillverkning av sågvirke samt varor av trä, kork och rotting, exkl. möbler
201 Sågning och hyvling av trä; träimpregnering
2010 Sågning och hyvling av trä; träimpregnering
20100 Sågning och hyvling av trä; träimpregnering
202 Tillverkning av faner, spån- och fiberskivor o.a. träbaserade skivor
2020 Tillverkning av faner, spån- och fiberskivor o.a. träbaserade skivor
20201 Tillverkning av faner och fanerskivor
20202 Tillverkning av spånskivor
20203 Tillverkning av fiberplattor
203 Byggnadssnickeritillverkning
2030 Byggnadssnickeritillverkning
20301 Tillverkning av trähus
20309 Övrig byggnadssnickeritillverkning
204 Träförpackningstillverkning
2040 Träförpackningstillverkning
20400 Träförpackningstillverkning
205 Övrig trävarutillverkning samt tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
2051 Övrig trävarutillverkning
20510 Övrig trävarutillverkning
2052 Tillverkning av varor av kork, halm och rotting
20520 Tillverkning av varor av kork, halm och rotting
 
DE Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning; förlagsverksamhet och grafisk produktion
 
21 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning
211 Massa-, pappers- och papptillverkning
2111 Massatillverkning
21110 Massatillverkning
2112 Pappers- och papptillverkning
21120 Pappers- och papptillverkning
212 Tillverkning av pappers- och pappvaror
2121 Tillverkning av wellpapp samt pappers- och pappförpackningar
21211 Tillverkning av säckar och påsar
21219 Tillverkning av wellpapp samt övriga pappers- och pappförpackningar
2122 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
21220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
2123 Tillverkning av pappershandelsvaror
21230 Tillverkning av pappershandelsvaror
2124 Tapettillverkning
21240 Tapettillverkning
2125 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
21250 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
 
22 Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
221 Förlagsverksamhet
2211 Bokutgivning
22110 Bokutgivning
2212 Utgivning av dagstidningar
22120 Utgivning av dagstidningar
2213 Utgivning av tidskrifter
22130 Utgivning av tidskrifter
2214 Fonogramutgivning
22140 Fonogramutgivning
2215 Annan förlagsverksamhet
22150 Annan förlagsverksamhet
222 Grafisk produktion
2221 Tryckning av dagstidningar
22210 Tryckning av dagstidningar
2222 Annan tryckning
22220 Annan tryckning
2223 Bokbindning
22230 Bokbindning
2224 Sättning och annan framställning av tryckoriginal
22240 Sättning och annan framställning av tryckoriginal
2225 Annan grafisk produktion
22250 Annan grafisk produktion
223 Reproduktion av inspelningar
2231 Reproduktion av ljudinspelningar
22310 Reproduktion av ljudinspelningar
2232 Reproduktion av videoinspelningar
22320 Reproduktion av videoinspelningar
2233 Reproduktion av data och datorprogram
22330 Reproduktion av data och datorprogram
 
DF Tillverkning av koks, oljeprodukter och kärnbränsle
 
23 Tillverkning av koks, oljeprodukter och kärnbränsle
231 Tillverkning av koks
2310 Tillverkning av koks
23100 Tillverkning av koks
232 Tillverkning av oljeprodukter
2320 Tillverkning av oljeprodukter
23200 Tillverkning av oljeprodukter
233 Tillverkning av kärnbränsle
2330 Tillverkning av kärnbränsle
23300 Tillverkning av kärnbränsle
 
DG Tillverkning av kemikalier, kemiska produkter och konstfiber
 
24 Tillverkning av kemikalier, kemiska produkter och konstfiber
241 Tillverkning av baskemikalier
2411 Industrigasframställning
24110 Industrigasframställning
2412 Tillverkning av färgämnen
24120 Tillverkning av färgämnen
2413 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
24130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
2414 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
24140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
2415 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
24150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
2416 Basplastframställning
24160 Basplastframställning
2417 Tillverkning av syntetiskt basgummi
24170 Tillverkning av syntetiskt basgummi
242 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
2420 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
24200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
243 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
2430 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
24300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
244 Tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter
2441 Tillverkning av läkemedel
24410 Tillverkning av läkemedel
2442 Tillverkning av medicinska preparat
24420 Tillverkning av medicinska preparat
245 Tillverkning av rengöringsmedel, kosmetiska medel och toalettartiklar
2451 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
24510 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
2452 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
24520 Tillverkning av kosmetika och toalettartiklar
246 Tillverkning av övriga kemiska produkter
2461 Sprängämnestillverkning
24610 Sprängämnestillverkning
2462 Tillverkning av lim och gelatin
24620 Tillverkning av lim och gelatin
2463 Tillverkning av eteriska oljor
24630 Tillverkning av eteriska oljor
2464 Tillverkning av fotokemiska produkter
24640 Tillverkning av fotokemiska produkter
2465 Tillverkning av inspelningsmedier
24650 Tillverkning av inspelningsmedier
2466 Tillverkning av andra kemiska produkter
24660 Tillverkning av andra kemiska produkter
247 Konstfibertillverkning
2470 Konstfibertillverkning
24700 Konstfibertillverkning
 
DH Tillverkning av gummi- och plastvaror
 
25 Tillverkning av gummi- och plastvaror
251 Tillverkning av gummivaror
2511 Tillverkning av däck och slangar
25110 Tillverkning av däck och slangar
2512 Regummering
25120 Regummering
2513 Annan gummivarutillverkning
25130 Annan gummivarutillverkning
252 Plastvarutillverkning
2521 Tillverkning av plastskivor, -hinnor, -rör och -profiler
25210 Tillverkning av plastskivor, -hinnor, -rör och -profiler
2522 Plastförpackningstillverkning
25220 Plastförpackningstillverkning
2523 Byggplastvarutillverkning
25230 Byggplastvarutillverkning
2524 Annan plastvarutillverkning
25240 Annan plastvarutillverkning
 
DI Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
 
26 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
261 Glas- och glasvarutillverkning
2611 Framställning av planglas
26110 Framställning av planglas
2612 Bearbetning av planglas
26120 Bearbetning av planglas
2613 Tillverkning av urholkade glasvaror
26130 Tillverkning av urholkade glasvaror
2614 Tillverkning av glasfiber
26140 Tillverkning av glasfiber
2615 Tillverkning och bearbetning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
26150 Tillverkning och bearbetning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
262 Tillverkning av keramiska produkter, exklusive icke-eldfasta produkter
2621 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
26210 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
2622 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
26220 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
2623 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
26230 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
2624 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
26240 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
2625 Tillverkning av andra icke eldfasta keramiska produkter
26250 Tillverkning av andra icke eldfasta keramiska produkter
2626 Tillverkning av eldfasta keramiska produkter
26260 Tillverkning av eldfasta keramiska produkter
263 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
2630 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
26300 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
264 Tillverkning av brända tegel och andra keramiska byggvaror
2640 Tillverkning av brända tegel och andra keramiska byggvaror
26400 Tillverkning av brända tegel och andra keramiska byggvaror
265 Tillverkning av cement, kalk och gips
2651 Tillverkning av cement
26510 Tillverkning av cement
2652 Tillverkning av kalk
26520 Tillverkning av kalk
2653 Tillverkning av gips
26530 Tillverkning av gips
266 Tillverkning av varor av betong, cement och gips
2661 Tillverkning av betongvaror för byggändamål
26610 Tillverkning av betongvaror för byggändamål
2662 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
26620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
2663 Tillverkning av fabriksblandad betong
26630 Tillverkning av fabriksblandad betong
2664 Tillverkning av murbruk
26640 Tillverkning av murbruk
2665 Tillverkning av fibercementvaror
26650 Tillverkning av fibercementvaror
2666 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
26660 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
267 Stenvarutillverkning
2670 Stenvarutillverkning
26700 Stenvarutillverkning
268 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
2681 Slipmedelstillverkning
26810 Slipmedelstillverkning
2682 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
26820 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
 
DJ Metallframställning och metallvarutillverkning
 
27 Metallframställning
271 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
2710 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
27100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
272 Tillverkning av rör
2721 Tillverkning av gjutjärnsrör
27210 Tillverkning av gjutjärnsrör
2722 Tillverkning av stålrör
27220 Tillverkning av stålrör
273 Annan primärbearbetning av järn och stål samt framställning av ferrolegeringar
2731 Tillverkning av kalldragen järn- och stålstång
27310 Tillverkning av kalldragen järn- och stålstång
2732 Tillverkning av kallvalsade stålband
27320 Tillverkning av kallvalsade stålband
2733 Tillverkning av andra kallformade produkter
27330 Tillverkning av andra kallformade produkter
2734 Tillverkning av dragen ståltråd
27340 Tillverkning av dragen ståltråd
274 Framställning av andra metaller än järn
2741 Framställning av ädla metaller
27410 Framställning av ädla metaller
2742 Framställning av aluminium
27420 Framställning av aluminium
2743 Framställning av bly, zink och tenn
27430 Framställning av bly, zink och tenn
2744 Framställning av koppar
27440 Framställning av koppar
2745 Framställning av andra icke-järnmetaller
27450 Framställning av andra icke-järnmetaller
275 Gjutning av metall
2751 Gjutning av järn
27510 Gjutning av järn
2752 Gjutning av stål
27520 Gjutning av stål
2753 Gjutning av lättmetall
27530 Gjutning av lättmetall
2754 Gjutning av andra icke-järnmetaller
27540 Gjutning av andra icke-järnmetaller
 
28 Tillverkning av metallvaror exklusive maskiner och apparater
281 Tillverkning av metallstommar
2811 Tillverkning av metallstommar och delar därav
28110 Tillverkning av metallstommar och delar därav
2812 Tillverkning av byggnadselement av metall
28120 Tillverkning av byggnadselement av metall
282 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall; tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
2821 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
28210 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
2822 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
28220 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
283 Tillverkning av ånggeneratorer exklusive varmvattenpannor för centraluppvärmning
2830 Tillverkning av ånggeneratorer exklusive varmvattenpannor för centraluppvärmning
28300 Tillverkning av ånggeneratorer exklusive varmvattenpannor för centraluppvärmning
284 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
2840 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
28400 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
285 Bearbetning, beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten
2851 Beläggning och överdragning av metall
28510 Beläggning och överdragning av metall
2852 Metallegoarbeten
28520 Metallegoarbeten
286 Tillverkning av bestick, verktyg och andra metallvaror
2861 Tillverkning av bestick, saxar o.d. redskap
28610 Tillverkning av bestick, saxar o.d. redskap
2862 Tillverkning av verktyg och redskap
28620 Tillverkning av verktyg och redskap
2863 Tillverkning av lås och gångjärn
28630 Tillverkning av lås och gångjärn
287 Annan metallvarutillverkning
2871 Tillverkning av metallförpackningar och -kärl
28710 Tillverkning av metallförpackningar och -kärl
2872 Tillverkning av lättmetallförpackningar
28720 Tillverkning av lättmetallförpackningar
2873 Tillverkning av metalltrådvaror
28730 Tillverkning av metalltrådvaror
2874 Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
28740 Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
2875 Övrig metallvarutillverkning
28750 Övrig metallvarutillverkning
 
DK Tillverkning av maskiner och utrustning
 
29 Tillverkning av maskiner och utrustning
291 Tillverkning av maskiner för alstrande och användning av mekanisk kraft exklusive motorer för luftfartyg och fordon
2911 Tillverkning av motorer och turbiner exklusive för luftfartyg och fordon
29110 Tillverkning av motorer och turbiner exklusive för luftfartyg och fordon
2912 Tillverkning av pumpar och kompressorer
29120 Tillverkning av pumpar och kompressorer
2913 Tillverkning av kranar och ventiler
29130 Tillverkning av kranar och ventiler
2914 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
29140 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
292 Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål
2921 Tillverkning av industriugnar och -brännare
29210 Tillverkning av industriugnar och -brännare
2922 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
29220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
2923 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation exklusive för hushåll
29230 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation exklusive för hushåll
2924 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
29240 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
293 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
2931 Tillverkning av traktorer
29310 Tillverkning av traktorer
2932 Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner
29320 Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner
294 Tillverkning av verktygsmaskiner
2941 Tillverkning av el- och motordrivna handverktyg
29410 Tillverkning av el- och motordrivna handverktyg
2942 Tillverkning av andra verktygsmaskiner för bearbetning av metall
29420 Tillverkning av andra verktygsmaskiner för bearbetning av metall
2943 Tillverkning av andra verktygsmaskiner som ej ingår i någon annan grupp
29430 Tillverkning av andra verktygsmaskiner som ej ingår i någon annan grupp
295 Tillverkning av andra specialmaskiner
2951 Tillverkning av maskiner för metallurgi
29510 Tillverkning av maskiner för metallurgi
2952 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
29520 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
2953 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
29530 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
2954 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
29540 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
2955 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
29550 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
2956 Tillverkning av övriga specialmaskiner
29560 Tillverkning av övriga specialmaskiner
296 Tillverkning av vapen och ammunition
2960 Tillverkning av vapen och ammunition
29600 Tillverkning av vapen och ammunition
297 Tillverkning av hushållsmaskiner och -apparater som ej ingår i någon annan grupp
2971 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och -apparater
29710 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och -apparater
2972 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och -apparater
29720 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och -apparater
 
DL Tillverkning av elektronik och elprodukter
 
30 Tillverkning av elektronik och elprodukter
300 Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer
3001 Tillverkning av kontorsmaskiner
30010 Tillverkning av kontorsmaskiner
3002 Tillverkning av datorer och annan databehandlingsutrustning
30020 Tillverkning av datorer och annan databehandlingsutrustning
 
31 Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar
311 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
3110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
31100 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
312 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
3120 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
31200 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
313 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
3130 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
31300 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
314 Batteri- och ackumulatortillverkning
3140 Batteri- och ackumulatortillverkning
31400 Batteri- och ackumulatortillverkning
315 Tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör
3150 Tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör
31500 Tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör
316 Övrig tillverkning av elapparatur
3161 Tillverkning av övrig elapparatur för motorer och fordon
31610 Tillverkning av övrig elapparatur för motorer och fordon
3162 Tillverkning av elapparatur som ej ingår i någon annan grupp
31620 Tillverkning av elapparatur som ej ingår i någon annan grupp
 
32 Tillverkning av teleprodukter
321 Tillverkning av elektroniska komponenter
3210 Tillverkning av elektroniska komponenter
32100 Tillverkning av elektroniska komponenter
322 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och -telegrafi
3220 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och -telegrafi
32200 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och -telegrafi
323 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
3230 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
32300 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
 
33 Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur
331 Tillverkning av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning
3310 Tillverkning av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning
33101 Tillverkning av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning
33102 Tillverkning av tandproteser
332 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, navigering o.d. exklusive industriell processtyrning
3320 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, navigering o.d. exklusive industriell processtyrning
33200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, navigering o.d. exklusive industriell processtyrning
333 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer
3330 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer
33300 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer
334 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
3340 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
33400 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
335 Urtillverkning
3350 Urtillverkning
33500 Urtillverkning
 
DM Tillverkning av transportmedel
 
34 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
341 Motorfordonstillverkning
3410 Motorfordonstillverkning
34100 Motorfordonstillverkning
342 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
3420 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
34200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
343 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer
3430 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer
34300 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer
 
35 Tillverkning av andra transportmedel
351 Byggande och reparation av fartyg och båtar
3511 Byggande och reparation av fartyg
35110 Byggande och reparation av fartyg
3512 Byggande och reparation av fritidsbåtar
35120 Byggande och reparation av fritidsbåtar
352 Tillverkning och reparation av rälsfordon
3520 Tillverkning och reparation av rälsfordon
35200 Tillverkning och reparation av rälsfordon
353 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster
3530 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster
35300 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster
354 Tillverkning av motorcyklar och cyklar
3541 Tillverkning av motorcyklar
35410 Tillverkning av motorcyklar
3542 Tillverkning av cyklar
35420 Tillverkning av cyklar
3543 Tillverkning av cyklar
35430 Tillverkning av cyklar
355 Övrig transportmedelstillverkning
3550 Övrig transportmedelstillverkning
35500 Övrig transportmedelstillverkning
 
DN Övrig tillverkning
 
36 Tillverkning av möbler; annan tillverkning
361 Tillverkning av möbler
3611 Tillverkning av sittmöbler och säten
36110 Tillverkning av sittmöbler och säten
3612 Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler
36120 Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler
3613 Tillverkning av andra köksmöbler
36130 Tillverkning av andra köksmöbler
3614 Tillverkning av andra möbler
36140 Tillverkning av andra möbler
3615 Tillverkning av madrasser
36150 Tillverkning av madrasser
362 Tillverkning av guld- och silversmedsvaror samt mynt
3621 Prägling av mynt och medaljer
36210 Prägling av mynt och medaljer
3622 Tillverkning av smycken och andra guldsmedsvaror
36220 Tillverkning av smycken och andra guldsmedsvaror
363 Tillverkning av musikinstrument
3630 Tillverkning av musikinstrument
36300 Tillverkning av musikinstrument
364 Tillverkning av sportartiklar
3640 Tillverkning av sportartiklar
36400 Tillverkning av sportartiklar
365 Tillverkning av spel och leksaker
3650 Tillverkning av spel och leksaker
36500 Tillverkning av spel och leksaker
366 Diverse övrig tillverkning
3661 Tillverkning av bijouterivaror
36610 Tillverkning av bijouterivaror
3662 Tillverkning av borstbinderiarbeten
36620 Tillverkning av borstbinderiarbeten
3663 Tillverkning som ej hör till någon annan grupp
36630 Tillverkning som ej hör till någon annan grupp
 
37 Återvinning
371 Återvinning av skrot och avfall av metall
3710 Återvinning av skrot och avfall av metall
37100 Återvinning av skrot och avfall av metall
372 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
3720 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
37200 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
 
E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
 
40 El-, gas- och värmeförsörjning
401 Elproduktion, -distribution och -försäljning
4011 El- och värmeproduktion inkl. samproduktionsvärme
40111 Elproduktion med vatten- och vindkraft
40112 Separat elproduktion med värmekraft
40113 Samproduktion av el och fjärrvärme
40114 Elproduktion med kärnkraft
40115 Samproduktion av el och värme för industrin
40119 Elproduktion med andra metoder
4012 Elöverföring
40120 Elöverföring
4013 Eldistribution och -försäljning
40131 Eldistribution
40132 Elförsäljning och förmedling
402 Gasproduktion och -distribution
4021 Gasproduktion
40210 Gasproduktion
4022 Gasdistribution och -försäljning
40220 Gasdistribution och -försäljning
403 Värmeproduktion och -distribution
4030 Värmeproduktion och -distribution
40301 Separat produktion och distribution av fjärrvärme
40302 Separat produktion av värme för industrin
 
41 Vattenrening och -distribution
410 Vattenrening och -distribution
4100 Vattenrening och -distribution
41000 Vattenrening och -distribution
 
F Byggverksamhet
 
45 Byggverksamhet
451 Mark- och grundarbeten
4511 Rivning av hus; markarbeten
45110 Rivning av hus; markarbeten
4512 Markundersökning
45120 Markundersökning
452 Bygg- och anläggningsarbeten
4521 Uppförande av hus samt anläggningsarbeten
45211 Uppförande av hus
45219 Uppförande av broar, tunnlar, elektriska linjer m.m.
4522 Takarbeten
45220 Takarbeten
4523 Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar
45230 Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar
4524 Vattenbyggnad
45240 Vattenbyggnad
4525 Andra bygg- och anläggningsarbeten
45250 Andra bygg- och anläggningsarbeten
453 Bygginstallationer
4531 Elinstallationer
45310 Elinstallationer
4532 Isoleringsarbeten
45320 Isoleringsarbeten
4533 VVS-arbeten
45330 VVS-arbeten
4534 Andra bygginstallationer
45340 Andra bygginstallationer
454 Slutbehandling av byggnader
4541 Rappningsarbeten
45410 Rappningsarbeten
4542 Byggnadssnickeriarbeten
45420 Byggnadssnickeriarbeten
4543 Golv- och väggbeläggningsarbeten
45430 Golv- och väggbeläggningsarbeten
4544 Måleri- och glasmästeriarbeten
45441 Måleriarbeten
45442 Glasmästeriarbeten
4545 Annan slutbehandling av byggnader
45450 Annan slutbehandling av byggnader
455 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
4550 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
45500 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
 
G Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
 
50 Handel med samt reparation och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedel
501 Handel med motorfordon
5010 Handel med motorfordon
50101 Partihandel med motorfordon
50102 Detaljhandel med motorfordon
50103 Detaljhandel med husvagnar
502 Underhåll och reparation av motorfordon
5020 Underhåll och reparation av motorfordon
50201 Underhåll och reparation av motorfordon
50202 Reparation av däck
503 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
5030 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
50301 Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
50302 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
50303 Partihandel med däck
50304 Detaljhandel med däck
504 Handel med samt reparation och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
5040 Handel med samt reparation och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
50401 Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
50402 Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
50403 Service och reparation av motorcyklar
505 Detaljhandel med drivmedel
5050 Detaljhandel med drivmedel
50501 Servicestationsverksamhet
50502 Detaljhandel med drivmedel från automater
 
51 Parti- och agenturhandel exklusive motorfordon
511 Agenturhandel
5111 Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
51110 Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
5112 Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
51120 Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
5113 Agenturhandel med virke och byggmaterial
51130 Agenturhandel med virke och byggmaterial
5114 Agenturhandel med maskiner och utrustning
51140 Agenturhandel med maskiner och utrustning
5115 Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
51150 Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
5116 Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
51160 Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
5117 Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak
51170 Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak
5118 Agenturhandel med annat specialsortiment
51181 Agenturhandel inom pappersbranschen
51189 Agenturhandel med specialsortiment som ej hör till någon annan grupp
5119 Agenturhandel med blandat sortiment
51190 Agenturhandel med blandat sortiment
 
512-519 Partihandel
512 Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur
5121 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder
51210 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder
5122 Partihandel med blommor och plantor
51220 Partihandel med blommor och plantor
5123 Partihandel med levande djur
51230 Partihandel med levande djur
5124 Partihandel med hudar, skinn och läder
51240 Partihandel med hudar, skinn och läder
5125 Partihandel med råtobak
51250 Partihandel med råtobak
513 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
5131 Partihandel med frukt, bär och grönsaker
51310 Partihandel med frukt, bär och grönsaker
5132 Partihandel med kött och köttvaror
51320 Partihandel med kött och köttvaror
5133 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
51331 Partihandel med mejeriprodukter, matolja och matfett
51332 Partihandel med ägg
5134 Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker
51340 Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker
5135 Partihandel med tobak
51350 Partihandel med tobak
5136 Partihandel med socker, choklad, sötsaker och bageriprodukter
51361 Partihandel med socker, choklad, sötsaker och bageriprodukter
51362 Partihandel med bageriprodukter
5137 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
51370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
5138 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
51381 Partihandel med fisk
51382 Partihandel med hälsokost
51383 Partihandel med foder för sällskapsdjur
51389 Partihandel med livsmedel som ej hör till någon annan grupp
5139 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
51390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
514 Partihandel med hushållsvaror
5141 Partihandel med textilier
51411 Partihandel med tyger och garn
51412 Partihandel med textilvaror
5142 Partihandel med kläder och skodon
51421 Partihandel med kläder
51422 Partihandel med skodon
5143 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater samt hemelektronik
51431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater
51432 Partihandel med hemelektronik
5144 Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel
51441 Partihandel med husgeråd
51442 Partihandel med tapeter
51443 Partihandel med rengöringsmedel för hushåll
5145 Partihandel med parfym och kosmetika
51450 Partihandel med parfym och kosmetika
5146 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
51461 Partihandel med läkemedel
51462 Partihandel med laboratorieredskap och sjukvårdsartiklar
5147-5148 Partihandel med andra hushållsvaror
51471 Partihandel med möbler och mattor
51472 Partihandel med golvbeläggningsmaterial
51473 Partihandel med pappersvaror och kontorsmaterial
51474 Partihandel med böcker
51475 Partihandel med fotograferingsutrustning och -tillbehör
51476 Partihandel med optiska artiklar
51477 Partihandel med ur och produkter av ädelmetaller
51478 Partihandel med sportartiklar
51481 Partihandel med musikartiklar
51482 Partihandel med båtar och tillbehör till båtar
51483 Partihandel med leksaker och spel
51489 Övrig partihandel med hushållsvaror
515 Partihandel med insatsvaror, avfall och skrot exklusive jordbruksråvaror
5151 Partihandel med bränslen
51511 Partihandel med flytande bränslen
51512 Partihandel med naturgas
51519 Partihandel med flytande bränslen
5152 Partihandel med råmetaller och metallmalmer
51520 Partihandel med råmetaller och metallmalmer
5153 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods
51531 Partihandel med virkesråvara
51532 Partihandel med trävaruprodukter
51533 Partihandel med metall- och mineralprodukter
51534 Partihandel med sanitetsgods och -utrustning
51539 Icke-specialiserad partihandel med byggmaterial
5154 Partihandel med järnhandelsvaror, VVS-armatur och -utrustning
51541 Partihandel med verktyg och tillbehör
51542 Partihandel med värme-, vatten- och ventilationsanläggningar och -tillbehör
51549 Partihandel med arbetsredskap, VVS-anläggningar och -tillbehör
5155 Partihandel med kemiska produkter
51550 Partihandel med kemiska produkter
5156 Partihandel med övriga insatsvaror
51560 Partihandel med övriga insatsvaror
5157 Partihandel med avfallsprodukter och skrot
51570 Partihandel med avfallsprodukter och skrot
518 Partihandel med maskiner och utrustning
5181 Partihandel med verktygsmaskiner
51810 Partihandel med verktygsmaskiner
5182 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
51820 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
5183 Partihandel med maskiner för textilindustrin
51830 Partihandel med maskiner för textilindustrin
5184 Partihandel med datorer, kringutrustning och program
51840 Partihandel med datorer, kringutrustning och program
5185 Partihandel med övriga kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmöbler
51851 Partihandel med kontorsmaskiner
51852 Partihandel med kontorsmöbler
5186 Partihandel med elektrisk utrustning, annan elektronik och delar till detta
51861 Partihandel med elartiklar
51862 Partihandel med kommunikationsutrustning
5187 Partihandel med andra maskiner som används inom industrin, handeln och sjöfarten
51871 Partihandel med maskiner som används inom industrin
51879 Partihandel med maskiner och utrustning som ej hör till någon annan grupp
5188 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inklusive traktorer
51880 Partihandel med maskiner och utrustning för jord- och skogsbruket inklusive traktorer
519 Övrig partihandel
5190 Övrig partihandel
51901 Icke-specialiserad partihandel
51909 Partihandel som ej hör till någon annan grupp
 
52 Detaljhandel exklusive motorfordon; reparation av hushållsartiklar
521 Butikshandel med brett sortiment
5211 Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
52111 Supermarkethandel
52112 Icke-specialiserad detaljhandel med dagligvaror
52113 Kiosker
5212 Annan butikshandel med brett sortiment
52121 Självbetjäningsvaruhus
52122 Varuhus
52129 Små varuhus och övriga affärer med brett sortiment
522 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak
5221 Detaljhandel med frukt, bär och grönsaker
52210 Detaljhandel med frukt, bär och grönsaker
5222 Detaljhandel med kött och charkuterier
52220 Detaljhandel med kött och charkuterier
5223 Detaljhandel med fisk, skal- och blötdjur
52230 Detaljhandel med fisk, skal- och blötdjur
5224 Detaljhandel med bagerivaror och sötsaker
52241 Detaljhandel med bagerivaror
52242 Detaljhandel med sötsaker
5225 Detaljhandel med alkoholhaltiga och andra drycker
52250 Detaljhandel med alkoholhaltiga och andra drycker
5226 Detaljhandel med tobaksvaror
52260 Detaljhandel med tobaksvaror
5227 Annan specialiserad butikshandel med dagligvaror
52271 Ostaffärer
52272 Glasskiosker
52273 Detaljhandel med hälsokost
52279 Övrig specialiserad detaljhandel med dagligvaror
523 Detaljhandel med läkemedel, sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar
5231 Apotekshandel
52310 Apotekshandel
5232 Detaljhandel med hälsovårdsartiklar
52320 Detaljhandel med hälsovårdsartiklar
5233 Detaljhandel med kosmetika och hygienartiklar
52330 Detaljhandel med kosmetika och hygienartiklar
524 Övrig specialiserad butikshandel med nya varor
5241 Detaljhandel med textilier
52411 Detaljhandel med tyger
52412 Detaljhandel med garn och handarbetstillbehör
52413 Detaljhandel med inredningstextilier
5242 Detaljhandel med kläder
52421 Detaljhandel med damkläder
52422 Detaljhandel med herrkläder
52423 Detaljhandel med pälsverk och läderkläder
52424 Detaljhandel med barnkläder
52425 Detaljhandel med mössor och hattar
52429 Icke-specialiserad detaljhandel med kläder
5243 Detaljhandel med skodon och lädervaror
52431 Detaljhandel med skodon
52432 Detaljhandel med väskor
5244 Detaljhandel med möbler, belysningsarmatur och husgeråd
52441 Detaljhandel med möbler
52442 Annan detaljhandel med inredningstextilier och -artiklar
52443 Detaljhandel med elartiklar och belysningsarmatur
52444 Detaljhandel med gummi- och plastvaror
52445 Detaljhandel med husgeråd
5245 Detaljhandel med hushållsapparater, hemelektronik och musikutrustning
52451 Detaljhandel med hushållsapparater och hemelektronik
52452 Detaljhandel med instrument och musikutrustning
5246 Detaljhandel med järnhandelsvaror, färger och glas
52461 Icke-specialiserad detaljhandel med järn- och byggvaror
52462 Detaljhandel med färger
52463 Detaljhandel med köksmöbler och sanitetsgods
52464 Låssmeds- och nyckelaffärer
52469 Annan detaljhandel inom järn- och byggbranschen
5247 Detaljhandel med böcker, tidningar och pappersvaror
52471 Detaljhandel med pappersvaror och kontorsmateriel
52472 Detaljhandel med böcker
52473 Detaljhandel med tidskrifter
5248-5249 Annan specialiserad butikshandel
52481 Detaljhandel med blommor
52482 Blomkiosker
52483 Detaljhandel med trädgårdsartiklar
52484 Konsthandlar
52485 Detaljhandel med fotoartiklar
52486 Detaljhandel med optiska artiklar
52487 Detaljhandel med guldsmedsprodukter och ur
52488 Detaljhandel med sportartiklar
52489 Detaljhandel med mattor
52491 Detaljhandel med båtar och tillbehör till båtar
52492 Detaljhandel med datorutrustning och kontorsmaskiner
52493 Detaljhandel med kommunikationsutrustning och kontorsmaskiner
52494 Detaljhandel med sällskapsdjur
52495 Detaljhandel med leksaker och hobbyartiklar
52496 Detaljhandel med barnvagnar och -artiklar
52497 Detaljhandel med presentartiklar
52498 Detaljhandel med tapeter och golvbeläggningsmaterial
52499 Detaljhandel som ej ingår i någon annan grupp
525 Butikshandel med begagnade varor
5250 Butikshandel med begagnade varor
52501 Antikvitetsaffärer
52502 Antikvariat
52509 Butikshandel med övriga begagnade varor
526 Detaljhandel, ej i butik
5261 Postorder- och näthandel
52611 Postorder- och näthandel med böcker
52612 Postorder- och näthandel med kläder
52613 Postorder- och näthandel med brett sortiment
52619 Övrig postorder- och näthandel
5262 Torg- och marknadshandel
52620 Torg- och marknadshandel
5263 Annan detaljhandel, ej i butik
52630 Annan detaljhandel, ej i butik
527 Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
5271 Reparation av skodon och lädervaror
52710 Reparation av skodon och lädervaror
5272 Reparation av elektriska hushållsartiklar
52720 Reparation av elektriska hushållsartiklar
5273 Reparation av ur och guldsmedsvaror
52730 Reparation av ur och guldsmedsvaror
5274 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
52740 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
 
H Hotell- och restaurangverksamhet
 
55 Hotell- och restaurangverksamhet
551 Hotellverksamhet
5510 Hotellverksamhet
55100 Hotellverksamhet
552 Campingplatsverksamhet och annan logiverksamhet
5521 Vandrarhemsverksamhet m.m.
55210 Vandrarhemsverksamhet m.m.
5522 Campingplatsverksamhet inkl. husvagnsområden
55220 Campingplatsverksamhet inkl. husvagnsområden
5523 Övrig logiverksamhet
55231 Resandehems- och pensionatsverksamhet
55232 Stugbyverksamhet
55239 Logiverksamhet som ej ingår i någon annan grupp
553 Restaurang-, kafé- och livsmedelskioskverksamhet
5530 Restaurang-, kafé- och livsmedelskioskverksamhet
55301 Restauranger
55302 Kafé-restauranger
55303 Livsmedelskiosker
554 Öl- och drinkbarer, kaféer och kaffebarer
5540 Öl- och drinkbarer, kaféer och kaffebarer
55401 Öl- och drinkbarer
55402 Kaféer och kaffebarer
555 Drift av personalmatsalar, catering och storköksverksamhet
5551 Drift av personalmatsalar och storköksverksamhet
55510 Drift av personalmatsalar och storköksverksamhet
5552 Catering
55520 Catering
 
I Transport, magasinering och kommunikation
 
60 Landtransport; transport i rörsystem
601 Järnvägstransport
6010 Järnvägstransport
60100 Järnvägstransport
602 Övrig landtransport
6021 Annan reguljär landtransport av passagerare
60211 Spårvagns- och metrotrafik
60212 Reguljär busstrafik
6022 Taxitrafik
60220 Taxitrafik
6023 Annan landtransport av passagerare
60231 Icke-reguljär busstrafik
60239 Landtransport av passagerare som ej ingår i någon annan grupp
6024 Vägtransport av gods
60241 Vägtransport av gods
60242 Flyttransporter
603 Transporter i rörsystem
6030 Transporter i rörsystem
60300 Transporter i rörsystem
 
61 Sjötransport
611 Transport över hav, kustsjöfart
6110 Transport över hav, kustsjöfart
61101 Persontransport över hav
61102 Godstransport över hav
61103 Kustsjöfart inom landet
612 Sjöfart på inre vattenvägar
6120 Sjöfart på inre vattenvägar
61200 Sjöfart på inre vattenvägar
 
62 Lufttransport
621 Reguljär lufttransport
6210 Reguljär lufttransport
62100 Reguljär lufttransport
622 Icke-reguljär lufttransport
6220 Icke-reguljär lufttransport
62200 Icke-reguljär lufttransport
623 Rymdfart
6230 Rymdfart
62300 Rymdfart
 
63 Stödtjänster till transport; resebyråverksamhet
631 Godshantering och magasinering
6311 Godshantering
63110 Godshantering
6312 Varulagring och magasinering
63120 Varulagring och magasinering
632 Övriga stödtjänster till transport
6321 Övriga stödtjänster till landtransport
63211 Busstationer
63212 Terminalverksamhet inom vägtrafik
63213 Avgiftsbelagd parkering
63219 Stödtjänster till transport som ej ingår i någon annan grupp
6322 Övriga stödtjänster till sjöfart
63221 Hamnar
63229 Stödtjänster till sjöfart som ej ingår i någon annan grupp
6323 Övriga stödtjänster till luftfart
63230 Övriga stödtjänster till luftfart
633 Resebyråverksamhet och andra stödtjänster till turism
6330 Resebyråverksamhet och andra stödtjänster till turism
63301 Resebyråverksamhet
63302 Andra stödtjänster till turism
634 Annan transportförmedling
6340 Annan transportförmedling
63401 Spedition och befraktning
63409 Transportförmedling som ej ingår i någon annan grupp
 
64 Post och telekommunikationer
641 Postbefordran
6411 Postbefordran via postverket
64110 Postbefordran via postverket
6412 Annan postbefordran
64120 Annan postbefordran
642 Telekommunikation
6420 Telekommunikation
64201 Telefontrafik
64202 Övrig teletrafik
64203 Programöverföringsverksamhet
64204 Tillhandahållande av Internetförbindelser
 
J Finansiell verksamhet
 
65 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
651 Bankverksamhet
6511 Centralbanksverksamhet
65110 Centralbanksverksamhet
6512 Depositionsbanksverksamhet
65120 Depositionsbanksverksamhet
652 Annan finansförmedling
6521 Finansiell leasing
65210 Finansiell leasing
6522 Annan kreditgivning
65220 Annan kreditgivning
6523 Annan finansiell verksamhet
65231 Utvecklings- och placeringsbolagsverksamhet
65232 Fondverksamhet
65239 Övrig placeringsverksamhet
 
66 Försäkring och pensionsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
660 Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
6601 Livförsäkring
66010 Livförsäkring
6602 Pensionsförsäkring
66020 Pensionsförsäkring
6603 Skadeförsäkring
66031 Skadeförsäkringsbolag
66032 Försäkringsföreningar
66039 Annan skadeförsäkring
 
67 Stödtjänster till finansiell verksamhet
671 Stödtjänster till finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
6711 Administrativa stödtjänster till finansförmedling
67111 Börsverksamhet
67119 Övriga administrativa stödtjänster till finansförmedling
6712 Handel med och förvaltning av värdepapper
67120 Handel med och förvaltning av värdepapper
6713 Andra stödtjänster till finansförmedling
67130 Andra stödtjänster till finansförmedling
672 Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
6720 Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
67200 Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
 
K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
 
70 Fastighetsverksamhet
701 Exploatering av och handel med egna fastigheter
7011 Markexploatering
70110 Markexploatering
7012 Handel med egna fastigheter
70120 Handel med egna fastigheter
702 Uthyrning och förvaltning av egna bostäder och fastigheter
7020 Uthyrning och förvaltning av egna bostäder och fastigheter
70201 Uthyrning av bostäder
70202 Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter
70209 Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter
703 Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
7031 Fastighetsförmedling
70310 Fastighetsförmedling
7032 Fastighetsförvaltning på uppdrag
70320 Fastighetsförvaltning på uppdrag
 
71 Uthyrning av fordon, maskiner och utrustning utan bemanning; uthyrning av hushållsartiklar
711 Biluthyrning
7110 Biluthyrning
71100 Biluthyrning
712 Uthyrning av andra transportmedel
7121 Uthyrning av andra landtransportmedel
71210 Uthyrning av andra landtransportmedel
7122 Uthyrning av andra sjötrafikmedel
71220 Uthyrning av andra sjötrafikmedel
7123 Uthyrning av luftfartyg
71230 Uthyrning av luftfartyg
713 Uthyrning av maskiner och utrustning
7131 Uthyrning av jordbruksmaskiner och -redskap
71310 Uthyrning av jordbruksmaskiner och -redskap
7132 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
71320 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
7133 Uthyrning av kontorsmaskiner och -utrustning samt datorer
71330 Uthyrning av kontorsmaskiner och -utrustning samt datorer
7134 Annan uthyrning av maskiner och utrustning
71340 Annan uthyrning av maskiner och utrustning
714 Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
7140 Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
71401 Uthyrning av videofilmer
71402 Uthyrning av idrotts- och motionsredskap
71409 Uthyrning av andra hushållsvaror
 
72 Databehandlingstjänster
721 Konsultverksamhet avseende maskinvara
7210 Konsultverksamhet avseende maskinvara
72100 Konsultverksamhet avseende maskinvara
722 Planering, tillverkning och konsultverksamhet avseende system- och programvara
7221 Förlagsverksamhet avseende system- och programvara
72210 Förlagsverksamhet avseende system- och programvara
7222 Övrig planering och tillverkning av samt konsultverksamhet avseende system- och programvara
72220 Övrig planering och tillverkning av samt konsultverksamhet avseende system- och programvara
723 Databehandling
7230 Databehandling
72300 Databehandling
724 Databas- och nätverkstjänster
7240 Databas- och nätverkstjänster
72401 Databastjänster
72402 Nätverkstjänster
725 Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och datorer
7250 Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och datorer
72500 Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och datorer
726 Övrig databehandlingsverksamhet
7260 Övrig databehandlingsverksamhet
72600 Övrig databehandlingsverksamhet
 
73 Forskning och utveckling
731 Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
7310 Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
73101 Medicinsk forskning och utveckling
73102 Övrig naturvetenskaplig forskning och utveckling
73103 Teknisk forskning och utveckling
732 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
7320 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
73200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
 
74 Andra företagstjänster
741 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, holdingverksamhet
7411 Juridisk verksamhet
74111 Juridiska byråer
74112 Advokatbyråer
74113 Patentbyråer
74119 Övrig juridisk verksamhet
7412 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
74121 Bokförings- och bokslutsverksamhet
74122 Revisionsverksamhet
74129 Övriga redovisningstjänster
7413 Marknads- och opinionsundersökning
74130 Marknads- och opinionsundersökning
7414 Konsultverksamhet avseende företagsledning
74140 Konsultverksamhet avseende företagsledning
7415 Holdingverksamhet
74150 Holdingverksamhet
742 Tekniska tjänster
7420 Tekniska tjänster
74201 Samhällsplanering
74202 Tekniska tjänster för anläggningsverksamhet
74203 Arkitekttjänster
74204 Byggtekniska tjänster
74205 VVS-teknisk planering
74206 Elteknisk planering
74207 Övrig byggteknisk planering
74208 Maskin- och processplanering
74209 Övriga tekniska tjänster
743 Teknisk provning och analys
7430 Teknisk provning och analys
74301 Teknisk provning och analys
74302 Bilbesiktning
744 Reklamverksamhet
7440 Reklamverksamhet
74401 Reklambyråer
74402 Direkt- och utomhusreklam
74409 Övrig reklamverksamhet
745 Arbetsförmedling och rekrytering
7450 Arbetsförmedling och rekrytering
74501 Arbetskraftsbyråer
74502 Uthyrning av arbetskraft
74509 Övrig rekrytering av arbetskraft och personal
746 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
7460 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
74600 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
747 Städning
7470 Städning
74700 Städning
748 Övriga företagstjänster
7481 Fotoverksamhet
74811 Fotografiateljéer
74812 Framkallning av fotografier
7482 Förpackningstjänst
74820 Förpackningstjänst
7485 Kontors- och översättningstjänst
74851 Textbehandling och duplicering
74852 Postningstjänst
74853 Översättning och tolkning
74859 Övriga sekreterartjänster
7486 Verksamhet vid teletjänstcentraler
74860 Verksamhet vid teletjänstcentraler
7487 Diverse andra företagstjänster
74871 Konstindustriell formgivning och planering
74872 Inkassobyråer och kredituppgiftstjänst
74873 Anordnande av mässor och kongresser
74879 Företagstjänster som ej ingår i någon annan grupp
 
L Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
 
75 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
751 Offentlig förvaltning
7511 Övergripande offentlig förvaltning
75110 Övergripande offentlig förvaltning
7512 Administration av hälsovård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice
75121 Administration av utbildning och kulturell verksamhet
75122 Administration av hälsovård och socialskydd
7513 Administration av arbetskrafts- och näringsärenden
75130 Administration av arbetskrafts- och näringsärenden
7514 Stöd till offentlig förvaltning
75140 Stöd till offentlig förvaltning
752 Utrikesförvaltning, försvar och ordningsväsendet
7521 Utrikesförvaltning
75210 Utrikesförvaltning
7522 Totalförsvar
75220 Totalförsvar
7523 Rättskipning
75231 Rättsvård
75232 Fångvård
7524 Polisverksamhet och gränsbevakning
75241 Polisverksamhet
75242 Gränsbevakning och befolkningsskydd
7525 Brand- och räddningsverksamhet
75250 Brand- och räddningsverksamhet
753 Obligatorisk socialförsäkring
7530 Obligatorisk socialförsäkring
75301 Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet
75302 Lagstadgad arbetspensionsförsäkring
75309 Övrig obligatorisk socialförsäkring
 
M Utbildning
 
80 Utbildning
801 Grundskoleutbildning
8010 Grundskoleutbildning
80100 Grundskoleutbildning
802 Gymnasial utbildning och yrkesutbildning
8021 Gymnasial utbildning
80210 Gymnasial utbildning
8022 Yrkesutbildning
80220 Yrkesutbildning
803 Högskoleutbildning
8030 Högskoleutbildning
80300 Högskoleutbildning
804 Övrig utbildning
8041 Trafikskoleverksamhet
80410 Trafikskoleverksamhet
8042 Annan vuxenutbildning m.m.
80421 Folkhögskolor, medborgarinstitut, musikläroanstalter m.m.
80422 Kurscentraler
80423 Språkskolor och -institut
80424 Brevinstitut
80429 Övriga enheter som ger utbildning
 
N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
 
85 Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
851 Hälso- och sjukvård
8511 Sluten sjukvård
85111 Egentlig sjukhusverksamhet
85112 Rehabiliteringscenter och sjukhem
8512 Läkarverksamhet
85121 Kommunala hälsocentraler
85129 Övrig läkarverksamhet
8513 Tandvård
85130 Tandvård
8514 Annan hälso- och sjukvård
85141 Fysikalisk vård
85142 Laboratorieundersökningar
85143 Bilderingsundersökningar
85144 Sjuktransporter
85149 Övrig hälsovård
852 Veterinärverksamhet
8520 Veterinärverksamhet
85200 Veterinärverksamhet
853 Sociala tjänster
8531 Sociala tjänster med boende
85311 Anstaltsvård för barn och unga
85312 Anstaltsvård för utvecklingsstörda
85313 Anstaltsvård för äldre
85314 Anstaltsvård för missbrukare
85315 Servicehus och grupphem
85316 Mödra- och skyddshem
85319 Övriga anstalter och boendetjänster
8532 Sociala tjänster i öppenvård
85321 Barndagvård
85322 Dagverksamhet
85323 Hemservice
85324 Skyddat arbete och arbetsrehabilitering
85325 Rådgivningsbyråer
85326 Rehabilitering i öppenvård för missbrukare
85329 Övriga sociala tjänster
 
O Andra samhälleliga och personliga tjänster
 
90 Miljöhygien
900 Miljöhygien
9001 Avloppsrening
90010 Avloppsrening
9002 Övrig avfallshantering
90020 Övrig avfallshantering
9003 Iståndsättande och renhållning av miljön
90031 Gaturenhållning
90032 Iståndsättande av jordmån och vattendrag
 
91 Organisationsverksamhet
911 Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer
9111 Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivar- organisationer
91110 Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivar- organisationer
9112 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
91120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
912 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
9120 Intressebevakning inom fackföreningar
91200 Intressebevakning inom fackföreningar
913 Verksamhet i övriga organisationer
9131 Verksamhet i församlingar och religiösa samfund
91310 Verksamhet i församlingar och religiösa samfund
9132 Verksamhet i politiska organisationer
91320 Verksamhet i politiska organisationer
9133 Verksamhet i organisationer som ej ingår i någon annan grupp
91331 Stödorganisationer för forskning och kultur
91339 Verksamhet i övriga organisationer som ej ingår i någon annan grupp
 
92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet
921 Film- och videoverksamhet
9211 Film- och videoproduktion
92110 Film- och videoproduktion
9212 Film- och videodistribution
92120 Film- och videodistribution
9213 Filmvisning
92130 Filmvisning
922 Radio- och TV-programverksamhet
9220 Radio- och TV-programverksamhet
92200 Radio- och TV-programverksamhet
923 Övrig kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet
9231 Konstnärlig och litterär verksamhet
92311 Konstnärsverksamhet
92312 Scen- och konsertverksamhet
9232 Stödtjänster för kultur och underhållning
92320 Stödtjänster för kultur och underhållning
9233 Nöjesparksverksamhet
92330 Nöjesparksverksamhet
9234 Annan nöjesverksamhet
92340 Annan nöjesverksamhet
924 Nyhetsservice
9240 Nyhetsservice
92400 Nyhetsservice
925 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
9251 Biblioteks- och arkivverksamhet
92510 Biblioteks- och arkivverksamhet
9252 Museiverksamhet, utställningar och kulturminnesvård
92520 Museiverksamhet, utställningar och kulturminnesvård
9253 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
92530 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
926 Sportanknuten verksamhet
9261 Drift av sportanläggningar
92610 Drift av sportanläggningar
9262 Sportverksamhet
92620 Sportverksamhet
927 Annan rekreationsverksamhet
9271 Spel- och vadhållningsverksamhet
92710 Spel- och vadhållningsverksamhet
9272 Rekreationstjänster som ej ingår i någon annan grupp
92720 Rekreationstjänster som ej ingår i någon annan grupp
 
93 Annan serviceverksamhet
930 Annan serviceverksamhet
9301 Tvätteriverksamhet
93011 Tvätteriverksamhet
93012 Tvätteritjänster för hushåll
9302 Hår- och skönhetsvård
93021 Herr- och damfriseringar
93022 Skönhetssalonger
9303 Begravningsverksamhet
93030 Begravningsverksamhet
9304 Badinrättningar, solarier o.d. verksamhet
93040 Badinrättningar, solarier o.d. verksamhet
9305 Tjänster som ej ingår i någon annan grupp
93050 Tjänster som ej ingår i någon annan grupp
 
P Förvärvsarbete i hushåll samt varor och tjänster som hushållen själv producerat för eget bruk
 
95 Förvärvsarbete i hushåll
950 Förvärvsarbete i hushåll
9500 Förvärvsarbete i hushåll
95000 Förvärvsarbete i hushåll
 
96 Privathushålls verksamhet för produktion av varor för eget bruk
960 Privathushålls verksamhet för produktion av varor för eget bruk
9600 Privathushålls verksamhet för produktion av varor för eget bruk
96000 Privathushålls verksamhet för produktion av varor för eget bruk
 
97 Privathushålls verksamhet för produktion av tjänster för eget bruk
970 Privathushålls verksamhet för produktion av tjänster för eget bruk
9700 Privathushålls verksamhet för produktion av tjänster för eget bruk
97000 Privathushålls verksamhet för produktion av tjänster för eget bruk
 
Q Verksamhet vid internationella organisationer och utländska beskickningar
 
98 Verksamhet vid internationella organisationer och utländska beskickningar
980 Verksamhet vid internationella organisationer och utländska beskickningar
9800 Verksamhet vid internationella organisationer och utländska beskickningar
98000 Verksamhet vid internationella organisationer och utländska beskickningar
 
X Näringsgrenen okänd
 
99 Näringsgrenen okänd
999 Näringsgrenen okänd
9999 Näringsgrenen okänd
99999 Näringsgrenen okänd

Retur