43210 Sähköasennus

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
F Rakentaminen
43 Erikoistunut rakennustoiminta
432Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus
4321Sähköasennus
43210Sähköasennus
4322Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
43220Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
4329Muu rakennusasennus
43291Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus
43292Hissien ja liukuportaiden asennus
43299Muualla luokittelematon rakennusasennus

43210 Sähköasennus

Tähän kuuluu talonrakentamiseen sekä maa- ja vesirakentamiseen liittyvien sähköisten varusteiden, laitteiden ja järjestelmien asennus.

Tähän kuuluu:
- sähköjohtojen ja niihin liittyvien laitteiden asennus ml. mittarit
- tietoliikenne- ja puhelinlaitteiden ja -johtojen asennus
- rakennusten tietoliikenneverkkojen, kaapelitelevisioverkkojen sekä näihin liittyvien antennien asennus
- valaistusjärjestelmien asennus
- palohälyttimien asennus sekä murtohälyttimien asennus (muun kuin valvontaa hoitavan yrityksen toimesta)
- katujen, teiden, rautateiden ja satamien valaistuslatteiden, sähköisten merkinantolaitteiden sekä liikenteenohjausjärjestelmien asennus
- kiitoteiden valaistuslaitteiden asennus
- valomainosten asennus

Tähän kuuluu myös:
- sähköverkkoon kiinteästi liitettävien laitteiden ja kodinkoneiden asennus ml. sähköllä toimivan lattialämmityksen, sähköä tai lämpöä tuottavien aurinkopaneelien ja -keräimien sekä tuuligeneraattoreiden asennus

Tähän ei kuulu:
- sähkölinjojen ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen (42220)
- rautateiden kontrolli- ja turvalaitteiden asentaminen (42120)
- sähkölaitosten ja sähkönjakeluasemien rakennus- ja asennustyöt (42220)
- voimaloissa ja voimansiirto- ja jakelulinjoilla tehtävät asennustyöt (42220)
- sähköisten valvonta- ja hälytysjärjestelmien asennus ja huolto sekä valvonta näiden laitteiden avulla (80200)
- sähköisten valvontajärjestelmien asennus vähittäiskaupan yhteydessä (47596)
- hissien ja liukuportaiden asennus (43292)
- kotitaloussähkölaitteiden korjaus (95220)
- tuotantotoiminnan koneistojen asentamiseen liittyvät sähköasennustyöt tuotantolaitoksessa (33200)