43320 Byggnadssnickeriarbeten

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
F Byggverksamhet
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
433Slutbehandling av byggnader
4331Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
43310Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
4332Byggnadssnickeriarbeten
43320Byggnadssnickeriarbeten
4333Golv- och väggbeläggningsarbeten
43330Golv- och väggbeläggningsarbeten
4334Måleri- och glasmästeriarbeten
43341Måleriarbeten
43342Glasmästeriarbeten
4339Annan slutbehandling av byggnader
43390Annan slutbehandling av byggnader

43320 Byggnadssnickeriarbeten

Omfattar:
- installation av dörrar (utom automatiska dörrar och svängdörrar), fönster, dörr- och fönsterkarmar av trä eller annat material, installation av gångjärn på dörrar och fönster samt installation av reglar, dörrpumpar, handtag och lås
- installation av kök med fast inredning, fasta skåp, trappor, butiksinredning o.d.
- invändig slutbehandling såsom:
- - montering av innertak och andra flyttbara byggnadsdelar
- - installation av dörr-, fönster-, golv- och mattlister o.d. kantlister
- - installation av flyttbara mellanväggar
Omfattar inte
- sådana arbeten inom egentligt husbyggande såsom brädfodring av ytter- och innerväggar, plattbeläggning (43330)
- installation av automatiska dörrar och svängdörrar (43299)
- tätning av fönster, dörrar o.d. (43291)
- montering av bräd- och parkettgolv (43330)
- montering och installation av färdiga träelement (41200)
- installation av fasta inredningar (310)

Dela