631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
J Informaatio ja viestintä
63Tietopalvelutoiminta
631Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit
6311Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
63110Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
6312Verkkoportaalit
63120Verkkoportaalit
639Muu tietopalvelutoiminta
6391Uutistoimistot
63910Uutistoimistot
6399Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
63990Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta

631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit

Tähän luokkaan kuuluvat toiminnot, jotka tarjoavat infrastruktuurin palvelintilan vuokraukseen, tietojenkäsittelyyn ja siihen liittyviin palveluihin sekä tarjoavat Internetin hakupalveluja ja muita portaalipalveluja.