63110 Databehandling, hosting o.d.

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
J Informations- och kommunikationsverksamhet
63Informationstjänster
631Databehandling, hosting o.d.; webbportaler
6311Databehandling, hosting o.d.
63110Databehandling, hosting o.d.
6312Webbportaler
63120Webbportaler
639Andra informationstjänster
6391Nyhetsservice
63910Nyhetsservice
6399Övriga informationstjänster
63990Övriga informationstjänster

63110 Databehandling, hosting o.d.

Omfattar:
- tillhandahållande av infrastruktur för uthyrning av serverutrymme, databehandling och anknytande verksamheter
- specialiserade hostingaktiviteter såsom:
- - webbhotellverksamhet
- - strömmande media (streaming), dvs. samtidig överföring och användning av information t.ex. då bild och ljud överförs och används på internet
- - hosting av program
- tillhandahållandet av programtjänster, såsom stordatortjänster för kunder på tidsdelningsbasis (general time-share mainframe facilities)
- databehandlingstjänster, såsom fullständig bearbetning eller rapportering av data som lämnats av kunder
- - lagringstjänster/dataregistreringstjänster