63 Informationstjänster

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
J Informations- och kommunikationsverksamhet
63Informationstjänster
631Databehandling, hosting o.d.; webbportaler
6311Databehandling, hosting o.d.
63110Databehandling, hosting o.d.
6312Webbportaler
63120Webbportaler
639Andra informationstjänster
6391Nyhetsservice
63910Nyhetsservice
6399Övriga informationstjänster
63990Övriga informationstjänster

63 Informationstjänster

Denna grupp omfattar verksamheter i samband med sökmotorer på webben, databehandling och uthyrning av serverutrymme (hosting), liksom andra verksamheter som möjliggör informationssökning.