64990 Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
649Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
6491Rahoitusleasing
64910Rahoitusleasing
6492Muu luotonanto
64920Muu luotonanto
6499Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
64990Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

64990 Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

Tähän kuuluu:
- muu rahoituspalvelutoiminta, johon kuuluu esimerkiksi varojen jakaminen muutoin kuin myöntämällä lainoja:
- - suojautumisjärjestelyjen tekeminen mm. swap-sopimusten, optioiden ja johdannaisten avulla
- - arvopaperistamistoiminta
- - myyntisaamisten osto
- sijoitustoiminta omaan lukuun, kuten riskipääomayritykset ja luonnollisten henkilöiden sijoitustarkoituksessa perustamat yhtiöt

Tähän ei kuulu:
- rahoitusleasing (64910)
- arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen (66120)
- laskujen perintä (ilman velkojan vaihtumista) (82910)
- järjestöjen antamat apurahat ja muu rahallinen avustustoiminta (94991, 94999)