77 Vuokraus- ja leasingtoiminta

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
77Vuokraus- ja leasingtoiminta
771Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
772Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing
773Koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
774Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)

77 Vuokraus- ja leasingtoiminta

Tähän kuuluu aineellisten ja aineettomien, muiden kuin rahoitusvarojen, kausivuokraus ja leasing. Tällaisia asiakkaiden käyttöönsä saamia tuotteita ovat autot, tietokoneet, kulutustavarat, tuotantokoneet ja -laitteet sekä erilaiset aineettomat tuotteet. Vuokraus- ja leasingtoiminta luokitellaan moottoriajoneuvojen vuokraukseen (771), vapaa-ajan ja urheiluvälineiden sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraukseen (772), liiketoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden leasingiin kuljetuskalusto mukaan lukien (773) sekä henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasingiin (774).

Tähän luokkaan kuuluu ainoastaan käyttöleasing, joko huoltosopimuksella tai ilman. Käyttöleasing on leasingtoimintaa, joka tapahtuu ilman ulkopuolisen rahoitusyhtiön apua. Tällöin tavarantoimittaja, esim. maahantuoja tai valmistaja itse, on vuokralleantaja. Käyttöleasingistä käytetään myös nimityksiä operatiivinen leasing tai suora leasing.

Tähän ei kuulu:
- rahoitusleasing (64910)
- kiinteistöjen ja asuntojen vuokraus (68)
- kaluston vuokraus käyttäjineen luokitellaan ao. toiminnan mukaan (esim. rakennuskoneiden vuokraus rakentamiseen (43991), liikennevälineiden vuokraus kuljetukseen (49-51) jne.)

Jaa