771 Uthyrning och leasing av motorfordon

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
77 Uthyrning och leasing
771Uthyrning och leasing av motorfordon
7711Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
77110Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
7712Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
77120Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon