88 Öppna sociala insatser

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
Q Vård och omsorg; sociala tjänster
88Öppna sociala insatser
881Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
8810Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
88101Hemservice för äldre och funktionshindrade personer
88102Dagverksamhet för äldre
88103Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer
88109Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer
889Andra öppna sociala insatser
8891Barndagvård
88911Barndaghem
88919Annan barndagvård
8899Övriga öppna sociala instanser
88991Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer
88992Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer
88993Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem
88999Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll

88 Öppna sociala insatser

Denna grupp omfattar tillhandahållande av olika typer av social stödservice direkt för klienten. Verksamheten i denna grupp inkluderar inte logi, annat än tillfälligt.

Denna grupp omfattar också service som tillhandahålls av den privata sektorn och som motsvarar service som tillhandahålls av öppna sociala insats.

Dela