90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
R Taiteet, viihde ja virkistys
90Kulttuuri- ja viihdetoiminta
900Kulttuuri- ja viihdetoiminta
9001Esittävät taiteet
90010Esittävät taiteet
9002Esittäviä taiteita palveleva toiminta
90020Esittäviä taiteita palveleva toiminta
9003Taiteellinen luominen
90030Taiteellinen luominen
9004Taidelaitosten toiminta
90040Taidelaitosten toiminta

90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta

Tähän luokkaan kuuluu kulttuuri- ja viihdepalvelujen tuottaminen: esitykset, näyttelyt, tapahtumat sekä näihin liittyvä avustava ja promootiotoiminta. Tähän kuuluu myös kulttuuri- ja viihdelaitosten toiminta.

Kulttuuri- ja viihdetoiminta jaetaan näyttämöllä tapahtuvaan esittävään toimintaan (90010) ja luovaan taiteelliseen toimintaan (90030). Lisäksi tekniset yms. palvelut luokitellaan erikseen, kun ne tuotetaan erillisenä avustavana toimintana (90020). Kulttuuri- ja viihdetoimintaan liittyvien taidelaitosten toiminta, jonka tarkoituksena on kiinteistöjen hallinnointi jne., luokitellaan luokkaan (90040).

Tähän ei kuulu:
- elokuvien ja videoiden tuotanto, jälkituotanto ja levitys (59110, 59120, 59130)
- elokuvien esittäminen (59140)
- radio- ja televisiotoiminta (601, 602)
- museoiden toiminta, kasvitieteellisten puutarhojen ja eläintarhojen toiminta, historiallisten kohteiden suojelu, luonnonsuojelualueiden toiminta (91)
- rahapeli- ja vedonlyöntitoiminta (92000)
- urheilu-, huvi- ja virkistystoiminta (93)