90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
R Kultur, nöje och fritid
90Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
900Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
9001Artistisk verksamhet
90010Artistisk verksamhet
9002Stödtjänster till artistisk verksamhet
90020Stödtjänster till artistisk verksamhet
9003Litterärt och konstnärligt skapande
90030Litterärt och konstnärligt skapande
9004Drift av teatrar, konserthus o.d.
90040Drift av teatrar, konserthus o.d.

90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

Denna grupp omfattar tillhandahållande av kultur- och underhållningstjänster: föreställningar, utställningar, evenemang samt anknytande biträdande verksamhet och promotionsverksamhet. Hit förs också drift av kultur- och underhållningsanläggningar.

Kultur- och underhållningsverksamhet indelas i artistisk verksamhet på scen (90010) och kreativ artistisk verksamhet (90030); därtill klassificeras tekniska tjänster o.d. separat, då de produceras som separata stödtjänster (90020). Drift av sådana konstinstitutioner i anslutning till kultur- och underhållningsverksamhet, vars avsikt är förvaltning av fastigheter o.d., klassificeras i grupp (90040).

Omfattar inte:
- produktion, efterproduktion och distribuering av spelfilm och videoinspelningar (59110, 59120, 59130)
- visning av spelfilm (59140)
- radio och televisionssändning (601, 602)
- drift av museer, botaniska trädgårdar och djurparker, bevarande av historiska minnesmärken, samt verksamhet avseende naturreservat (91)
- penningspel- och vadhållningsverksamhet (92000)
- idrotts-, fritids- och nöjesverksamhet (93)

Dela