92 Spel- och vadhållningsverksamhet

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
R Kultur, nöje och fritid
92Spel- och vadhållningsverksamhet
920Spel- och vadhållningsverksamhet
9200Spel- och vadhållningsverksamhet
92000Spel- och vadhållningsverksamhet

92 Spel- och vadhållningsverksamhet

Denna grupp omfattar kasino-, spelhalls- och bingohallsverksamhet samt penningspelstjänster, såsom lotterier och vadhållning.