941 Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
S Annan serviceverksamhet
94 Intressebevakning; religiös verksamhet
941Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer
9411Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
94110Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
9412Intressebevakning inom yrkesorganisationer
94120Intressebevakning inom yrkesorganisationer

941 Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer

Denna grupp omfattar verksamhet i sådana enheter, som främjar näringslivets, arbetsgivares och branschorganisationers intressen och medlemmarnas yrkesmässiga intressen.

Dela