A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
AMaatalous, metsätalous ja kalatalous
01Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
02Metsätalous ja puunkorjuu
03Kalastus ja vesiviljely

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.

Maatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.

Metsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.

Kalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta.

Tähän ei kuulu:
- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)
- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)