D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
DSähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
35Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

Tähän kuuluvat sähkön, kaasun ja lämmön ja vastaavien kiinteän verkoston tai putkiston kautta jaeltavien energiahyödykkeiden tuotantoon, jakeluun ja kauppaan liittyvät toiminnot. Tähän kuuluvat myös tilojen jäähdytykseen käytettävän ilman ja veden tuotanto ja jakelu (kaukojäähdytys).

Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön tuotanto pääasiassa teollisuusyrityksen omaan käyttöön luokitellaan Suomessa sen toimipaikan toiminnan mukaan, jolle tällainen voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä, kun teollinen toimipaikka ja voimalaitos muodostavat integroidun yksikön.

Tähän ei kuulu:
- vesi- ja jätevesihuolto (36, 37)
- maakaasun siirto valtakunnan runkoverkossa (49500)
- sähköverkkojen rakentaminen ja korjaus (42220)