E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
EVesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
36Veden otto, puhdistus ja jakelu
37Viemäri- ja jätevesihuolto
38Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
39Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

Tähän pääluokkaan kuuluvat jätehuoltoon liittyvät toiminnat, kuten jätteiden kerääminen, käsittely ja loppusijoitus sekä jäteveden käsittely. Käsiteltävää jätettä ovat muun muassa yritysten ja kotitalouksien kiinteät ja muut jätteet sekä saastuneet maa- ja muut alueet. Jätteiden käsittelyprosessien tuotos on loppusijoitettavaa jätettä tai panoksia muihin tuotantoprosesseihin. Tähän pääluokkaan kuuluvat myös vesihuoltoon liittyvät toiminnat, joita hoitavat usein samat toimijat kuin jätevesihuoltoa.