F Rakentaminen

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
FRakentaminen
41Talonrakentaminen
42Maa- ja vesirakentaminen
43Erikoistunut rakennustoiminta

F Rakentaminen

Tähän pääluokkaan kuuluu yleinen rakentaminen sekä erikoisalarakentaminen talonrakennuksen ja maa- ja vesirakennuksen osalta sekä rakennustoimintaan liittyvä asennus- ja viimeistelytyö sekä rakennuttaminen ja kiinteistöjalostustoiminta. Toiminta voi luonteeltaan olla uudisrakentamista, perusparannusta, korjausrakentamista sekä muutos-, laajennus- tai kunnostustyötä. Tähän kuuluvat myös tehdasvalmisteisten rakennusten ja rakennelmien pystyttäminen rakennuspaikalla sekä tilapäisrakennelmien rakentaminen.

Rakentaminen voi tapahtua omaan laskuun tai se voidaan teettää palkkio- tai sopimusperusteella; alihankkijat voivat toteuttaa osia työstä tai koko rakennustyön. Rakennuttaminen kuuluu tähän toimialaan riippumatta siitä, tehdäänkö se omaan lukuun vai toimeksiannosta Jos kohdetta ei rakennuteta myyntiä varten, vaan esim. toimitilan vuokrausta tai teollisen toiminnan laajentamista varten, se luokitellaan toiminnan harjoittajan pääasiallinen toiminnan perusteella esim. kiinteistötoimintaan tai valmistukseen. Tähän kuuluu myös valtion ja kuntien rakennuttajatoiminta.

Pääluokka jakaantuu talonrakentamiseen (41), maa- ja vesirakentamiseen (42) ja erikoistuneeseen rakennustoimintaan (43).

Maa- ja vesirakentamiseen kuuluu kulkuyhteyksien (tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, lentokentät), verkostojen (vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, kaasu-, lämpö- ja sähköverkostot) sekä muiden ympäristö- ja maarakenteiden rakentaminen.

Erikoistuneeseen rakennustoimintaan kuuluu rakennusasennus (LVI-, sähkö- ja kattotyöt), rakentamisen viimeistelytyöt (rappaus, maalaus, lasitus) sekä rakennuspaikan valmistelutyöt ja rakennusten purku.

Rakennuksiin kiinteästi kuuluvien varusteiden ja laitteiden, kuten hissien sekä valvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen luetaan myös rakentamiseen, kun asentaminen tapahtuu rakentamisen yhteydessä. Myös hissien huolto luetaan aina rakentamiseen (43292).

Tähän luokkaan kuuluu myös rakennuskonevuokraus käyttäjineen.

Rakentamiseen ei kuulu teollisuuden tuotantolaitteiden ja koneiden asennus (33200).

Tähän ei kuulu:
- tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen valmistajan toimesta (C)
- viheralueiden ylläpito ja hoito (81300)
- arkkitehtipalvelut (71110)
- rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu (7112)
- rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajia tai koneenkäyttäjiä (77320)
- ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) puhtaanapito (81291)
- pilaantuneen maa-aineksen poisto (39000)