G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
GTukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
45Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
46Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
47Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Tähän pääluokkaan kuuluu kaikenlaisten tavaroiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä tavaroiden myyntiin liittyvät palvelut. Myynnin yhteydessä tavaroiden ominaisuuksia ei muuteta.

Myynnin katsotaan sisältävän tavalliset kauppaan kuuluvat aputoiminnot, esim. tavaroiden lajittelun, kokoamisen ja asennuksen, sekoittamisen (viini, hiekka jne.), pullotuksen (jota on voinut edeltää pullojen puhdistus), pakkaamisen, suurten tavaraerien jakamisen pienempiin eriin sekä uudelleenpakkaamisen, varastoinnin (myös pakastettu tai jäähdytetty tavara).

Kaupan pääluokka jakaantuu kolmeen osaan. Luokka 45 sisältää kaikki moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien myyntiin liittyvät toiminnot. Tähän kuuluu myös moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus. Luokat 46 ja 47 sisältävät kaikki muut myyntiin liittyvät toiminnot. Luokkien 46 (tukkukauppa) ja 47 (vähittäiskauppa) ero perustuu asiakastyyppien erilaisuuteen.

Tukkukauppa on uusien tai käytettyjen tavaroiden myyntiä (business to business -myyntiä) vähittäiskauppiaille, muille tukkukauppiaille ja tuotantotoimintaan teollisille ja kaupallisille yrityksille, ammatinharjoittajille, yhteisöille, laitoksille ja maatalouden harjoittajille eli myyntiä muille kuin yksityisille kuluttajille. Tukkukauppias omistaa myytävät tuotteet. Tukkukauppiaita ovat teolliset tukkumyyjät, viejät, tuojat, osuuskuntamuotoiset ostoyhtymät, teollisuuslaitosten ja kaivosyhtiöiden myyntipisteet ja -konttorit, jotka toimivat tuotantolaitoksesta erillään ja markkinoivat kyseisen yrityksen tuotteita muutenkin kuin vain ottamalla tilauksia suoraan tuotantolaitokselta toimitettavista tavaroista. Tukkukauppiaita ovat myös polttoaineiden suurvarastoijat sekä maataloustuotteita markkinoivat yhteistoiminnalliset yhteenliittymät (osuuskunnat).

Tukkukauppaan kuuluu myös välityskauppa eli agentuuritoiminta, jossa kauppias ei osta kauppatavaroita omistukseensa.

Vähittäiskauppaan kuuluu uusien ja käytettyjen tavaroiden myynti pääasiassa yksityisille kuluttajille henkilökohtaiseen tai kotitalouskäyttöön. Myynti tapahtuu tavarataloissa, myymälöissä, myymäläautoissa ja -veneissä, kioskeissa, tori- ja hallikaupoissa, myyntikojuissa, postimyyntiliikkeissä, Internetissä, huutokauppakamareilla, kuluttajaosuuskunnissa, verkostomarkkinointina (myös kotimyynti), kulkukauppiailta tms. Vähittäismyyjät omistavat myymänsä tuotteet.

Polttoaineiden myynti komissiokaupalla luokitellaan vähittäiskauppaan.

Vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva sivutoiminen vuokraus ja sivutoiminen kotitaloustavaroiden korjaus kuuluu asianomaiseen vähittäiskaupan luokkaan.