G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
GHandel; reparation av motorfordon och motorcyklar
45Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
46Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
47Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Denna huvudgrupp omfattar parti- och detaljhandel (försäljning utan bearbetning) med alla slags varor samt tjänster i samband med försäljning av en vara.

Försäljning anses omfatta vanliga arbetsuppgifter inom handeln, t.ex. sortering, montering och installation av varor, blandning (t.ex. vin, sand o.d.), buteljering (kan omfatta föregående rengöring av flaskorna), förpackning, lossning av större partier och ompackning för distribution i mindre partier, lagring (också frysta eller kylda varor).

Huvudgruppen handel indelas i tre delar. Grupp 45 omfattar alla aktiviteter i samband med försäljning av motorfordon och motorcyklar. Hit hör också reparation av motorfordon och motorcyklar. Grupperna 46 och 47 omfattar all övrig försäljningsverksamhet. Skillnaden mellan grupperna 46 (partihandel) och 47 (detaljhandel) bygger på vilken typ av kund som överväger.

Partihandel är försäljning (business to business) av nya eller begagnade varor till detaljhandlare, andra partihandlare och för produktionsverksamhet till kunder inom industrin och handeln, yrkesutövare, sammanslutningar, institutioner och jordbruksidkare, dvs. försäljning till andra än privatkonsumenter. Partihandlaren äger de varor han säljer. Partihandlare är industriella grossister, exportörer, importörer, kooperativa inköpsorganisationer, försäljningskontor som drivs av tillverknings- eller gruvenheter, men verkar skilt från deras anläggningar eller gruvor och marknadsför företagets produkter också på annat sätt än genom att ta emot order för direkt leverans. Partihandlare håller också stora upplag av bränslen; och gruppen omfattar också inköpare och kooperativa organisationer som sysslar med marknadsföring av jordbruksprodukter.

I partihandeln ingår också trading, dvs. agenturverksamhet, där agenten inte köper handelsvarorna för egen räkning.

Detaljhandel omfattar försäljning av nya och begagnade varor främst till privata konsumenter för personligt bruk eller hushållsbruk. Försäljningen sker i varuhus, affärer, butiksbussar och -båtar, kiosker, torg- och hallstånd, försäljningsstånd, postorderföretag, över internet, i auktionskammare, konsumentkooperativ, som nätverksförsäljning (också hemförsäljning), genom gatuförsäljare o.d. Detaljhandlarna äger själv de varor de säljer.

Bränsleförsäljning genom kommissionshandel förs till detaljhandeln.

Uthyrning som bisyssla i samband med detaljhandel och reparation av hushållsvaror som bisyssla hör till respektive grupp för detaljhandel.

Dela