J Informaatio ja viestintä

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
JInformaatio ja viestintä
58Kustannustoiminta
59Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
60Radio- ja televisiotoiminta
61Televiestintä
62Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
63Tietopalvelutoiminta

J Informaatio ja viestintä

Tähän pääluokkaan kuuluvat tieto- ja kulttuurituotteiden valmistus ja jakelu, näiden tuotteiden sekä tiedon ja viestien siirto ja jakelu, tietotekninen palvelutoiminta, tietojen käsittely ja muu tietopalvelutoiminta. Mainosajan tai -tilan myyminen suoraan joukkotiedotusvälineen tai mainospaikan omistajan (esim. kustantaja) toimesta tms. luokitellaan myös tähän toimialaan.

Pääluokan sisällä informaatio- ja viestintäpalvelut luokitellaan kustannustoimintaan ml. atk-ohjelmistojen kustantaminen (58), sekä elokuva- ja äänitetuotantoon (59), radion ja television lähetys- ja ohjelmatoimintaan (60), televiestintään (61), tietotekniikkapalveluihin (62) ja tietopalvelutoimintaan (63).

Kustantaminen tarkoittaa julkaisuoikeuksien hankkimista sisältöön (informaatiotuotteisiin) ja näiden tuotteiden monennuksen ja levityksen järjestämistä eri muodoissaan yleisön saataville.

Televisio-ohjelmiston tuotantoon ja jakeluun liittyvät toiminnot kuuluvat luokkiin 59, 60 ja 61 sen mukaan, mistä tuotantoprosessin vaiheesta on kysymys.

Ohjelmiston osien, kuten elokuvien ja televisiosarjojen tuotanto kuuluu luokkaan 59.

Televisiokanavan koko ohjelmiston koostaminen luokassa 59 tuotetuista ohjelmista ja muista ohjelmista, kuten suorista uutislähetyksistä, kuuluu luokkaan 60. Luokka 60 sisältää myös televisio-ohjelmien lähetystoiminnan, kun se tapahtuu tuottajan toimesta.

Televisiokanavan ohjelmiston lähettäminen muuttamatta ohjelmatuotteiden sisältöä ts. kanavapakettien kokoaminen ja niiden jakelu katsojille ilman ohjelmien tuottamista kuuluu luokkaan 61. Lähetystoiminnassa voidaan käyttää maanpäällistä lähetysverkkoa, satelliitteja tai kaapeliverkkoa.