K Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
KRahoitus- ja vakuutustoiminta
64Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
65Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)
66Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Tähän pääluokkaan kuuluu rahoitus-, vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkerahastointitoiminta sekä rahoituspalveluja avustava toiminta. Tähän kuuluu myös varojen hallinnointi, kuten hallintayhtiöiden toiminta sekä säätiöiden, rahastojen ja vastaavien rahoitusyksiköiden toiminta.