K Finans- och försäkringsverksamhet

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
KFinans- och försäkringsverksamhet
64Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
65Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
66Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring

K Finans- och försäkringsverksamhet

Denna huvudgrupp omfattar finansiella tjänster, försäkrings-, återförsäkrings- och pensionsfondsverksamhet samt verksamhet för att stödja finansiella tjänster. Gruppen omfattar också förvaltning av tillgångar, t.ex. holdingverksamhet och verksamheter i stiftelser, fonder och liknande finansiella enheter.