N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
NHallinto- ja tukipalvelutoiminta
77Vuokraus- ja leasingtoiminta
78Työllistämistoiminta
79Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
80Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut
81Kiinteistön- ja maisemanhoito
82Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Tähän pääluokkaan kuuluu liike-elämän yleisiä rutiiniluonteisia ja useimmiten lyhytkestoisia tukipalveluita. Nämä palvelut eroavat pääluokkaan M sisältyvistä palveluista siinä, että tukipalveluiden pääasiallisena tehtävänä ei ole erikoistietämyksen jakaminen.