O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
OJulkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
84Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

Tähän pääluokkaan kuuluu julkishallinnon organisaatioiden toiminta (valtio, kunnat ja kuntainliitot): lakien ja asetusten säätäminen ja niiden juridinen tulkinta, hallinnon ohjelmien johtaminen, verotus ja muu julkinen talous, elinkeinojen valvonta, maanpuolustus, poliisitoimi, maahanmuuttopalvelut, ulkoasiainhallinto ja muu yleinen hallinto. Tähän pääluokkaan kuuluu myös pakollinen sosiaalivakuutustoiminta.

Julkishallinnollista tehtävää suorittavan yksikön luokittelu tähän pääluokkaan tapahtuu toiminnan luonteen perusteella; yksikön oikeudellinen tai institutionaalinen asema ei ole ratkaiseva tekijä. Toisin sanoen, tähän pääluokkaan kuuluvia toimintoja voi suorittaa myös joku muu kuin julkishallinnon varsinainen yksikkö.

Toisaalta tähän pääluokkaan ei lueta muualla luokiteltua toimintaa, vaikka se olisikin julkishallinnon yksikön suorittamaa. Esimerkiksi kouluhallinto (säädökset, koulutoimen tarkastukset, opetussuunnitelmat) kuuluu tähän pääluokkaan, mutta itse opetus koulutukseen (85), ja vastaavasti vankeinhoidon hallinto ja vankilatoiminta sekä puolustusvoimat kuuluvat tähän pääluokkaan, mutta vankila- tai sotilassairaaloiden toiminta kuuluu terveyspalveluihin (86). Tähän pääluokkaan kuuluu myös tutkimusohjelmien perustaminen ja rahoituspäätösten valmistelu julkisen hallinnon toimesta, kun taas tutkimuslaitosten tutkimustoiminta kuuluu tutkimus- ja kehittämistoimintaan (72) riippumatta siitä, kuuluuko tutkimuslaitos esimerkiksi valtion budjettitalouden piiriin vai ei.

Tähän pääluokkaan eivät kuulu myöskään tuotannollista toimintaa harjoittavat kuntien ja valtion liikelaitokset, kuten vesi- ja energialiikelaitokset (36, 35) tai muita kuin hallintopalveluja ns. suurelle yleisölle tuottavat laitokset, kuten uimahallit (93110), liikennelaitokset (49310) tms.